NEZAPAMĆENO INTERESOVANJE ZA PROMOCIJU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA „ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA NAD MUSLIMANIMA (BOŠNJACIMA I ALBANCIMA) U PLAVSKO-GUSINJSKOJ OBLASTI 1912.-1913.“
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 04. Mar 2013. 15:03:44
U subotu, 02.marta 2013.godine, u prepunoj sali hotela „Holivud“ na Ilidži u prisusutvu preko 600 posjetilaca, u organizaciji Udruženja „Zavičajnog društva Plavljana i Gusinjana u BiH-Sarajevo“, održana je promocija naučno-istraživačkog projekta „Zločin protiv čovječnosti i međunarodnog prava nad muslimanima (Bošnjacima i Albancima) u Plavsko-gusinjskoj oblasti 1912.-1913.“

Zlocin protiv covjecnosti i medjunarodnog prava nad Bosnjacima i Albancima u PG oblasti 1912-1913

Zlocin protiv covjecnosti i medjunarodnog prava nad Bosnjacima i Albancima u PG oblasti 1912-1913

Nosilac istraživačkog projekta je Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, na čelu sa direktorom akademikom prof.dr Smailom Čekićem.

Zlocin protiv covjecnosti i medjunarodnog prava nad Bosnjacima i Albancima u PG oblasti 1912-1913

Projekat je pored akademika prof.dr Smaila Čekića, promovisao i prof. Dževad Termiz.

Zlocin protiv covjecnosti i medjunarodnog prava nad Bosnjacima i Albancima u PG oblasti 1912-1913

Zlocin protiv covjecnosti i medjunarodnog prava nad Bosnjacima i Albancima u PG oblasti 1912-1913Cijenjenom skupu obratili su se uvaženi naučno-istraživački radnici iz cijelog regiona, kao i mnogobrojni gosti koji su iznijeli konstruktivne prijedloge, koji bi trebali biti uvršteni prilikom izrade ovog kapitalnog istraživačkog poduhvata.

Zlocin protiv covjecnosti i medjunarodnog prava nad Bosnjacima i Albancima u PG oblasti 1912-1913

Akademik Čekić je najavio da će u narednim godinama, sa svojim saradnicima vršiti detaljno istraživanje na pomenutu temu i da će na jedan kvalitetan i naučno utemeljen način pokušati doći do relevantnih informacija o činjenicama i okolnostima pod kojima je izvšen zločin nad muslimanima, Bošnjacima i Albancima, Plava i Gusinja.

Zlocin protiv covjecnosti i medjunarodnog prava nad Bosnjacima i Albancima u PG oblasti 1912-1913

Treba spomenuti i to, da je i pored toga što je promocija trajala punih pet sati, sala tokom cijelog trajanja promocije bila ispunjena do posljednjeg mjesta i da su prisutni sa velikom pažnjom i oduševljenjem pratili izlaganja svih učesnika.

Zlocin protiv covjecnosti i medjunarodnog prava nad Bosnjacima i Albancima u PG oblasti 1912-1913

O svemu detaljnije po povratku glavnog i odgovornog urednika Bosnjaci. net, koji je sa predstavnicima Odbora za obilježavanje stote godišnjice genocida Bošnjaka i Albanaca iz New Yorka, hadži Smajom Srdanovićem, hadži Agom Koljenovićem i Šefkijom Radončićem prisustvovao ovom veličanstvenom skupu.