POPIS 2013.: PROGLAS PATRIOTSKE LIGE BIH
Autor: B.net
Objavljeno: 20. Sep 2013. 02:09:36
B O Š NJ A C I


Od 1. do 15. oktobra pristupit će se realizaciji Zakona o popisu stanovništva, čiju je pripremu i postupak donošenja ne slučajno karakterizirala politicacija i isključivost posebno na pitanjima nacionalnog, vjerskog i jezičkog identiteta, što daje prostora ocjeni da i njegova operacionalizacija na terenu neće biti imuna od pritisaka, obmana i deformiranja subjekata popisa tj. građana. Historijski gledano i varijante mogućeg izjašnjavanja koje su bile namjenjene Bošnjacima daje prostora ocjeni da je i ovog puta moguća instrumentalizacija na fonu razbijanja bošnjačkog korpusai pokušaja umanjenja istog kao krajnjeg faktora opstojnosti i perspektivnosti BiH. I dok se pitanje popisa u većini evropskih zemalja mada značajno uglavnom svodi na tehničko, pitanje popisa u BiH dobija političke ali i druge konotacije što ponekad čini se, udaljava popis od njegove suštine i cilja, a to je jednostavno rečeno, formiranje baze planiranja ukupnog društvenog ekonomskog i svakog drugog razvoja po segmentima društvene organiziranosti.

B O Š NJ A C I


Cilj politizacije segmenta pitanja popisa kao nezamjenjivo važne aktivnosti državnog značaja, svodi se na upitnost manje više ukupnosti bošnjačkog identiteta sa svim elelmentima koji ga prate: NA C I O NA L N O S T, V J E RA, J E Z I K itd. Upravo naviknuti na stoljetnu negaciju bošnjačkog identiteta i danas neke retrogradne snage u BiH i dalje pokušavaju minimizirati bošnjački faktor, utihnuti mu dušu nudeći razne oblike kvazi modernog, kvazikulturnog, kvazigrađanskog identiteta kao da Bošnjacima treba ''reći'' šta su, kao da oni to već vijekovima neznaju. U tom kontekstu, a u povodu prestojećega popisa (1.-15. Oktobra 2013. godine) PATRIOTSKA LIGA BOSNE I HERCEGOVINE upućuje:

P R O G L A S
Bošnjacima u domovini i dijaspori


Prestojeći popis stanovništva u BiH kao prvi poslijeratni popis od posebne je važnosti za BiH i njene građane, i njenu budućnost zbog čega popisu treba pristupiti odgovorno i promišljeno.

B O Š NJ A C I


Pozivamo Vas da se neizostavno uključite u aktivnosti popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Popisu pristupite odgovorno, principijalno i decidno jasno odreditese BOŠNJAČKI. U suprotnom doprinijet će te daljnjoj eroziji - raspadu bošnjačkog tkiva i rastakanju bošnjačkog identiteta i umanjenju uloge i značaja Bošnjaka na opstojnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine.

B O Š NJ A C I


Historijsko određenje Bošnjaka, njegova autohtonost na ovim prostorima, njegov značaj na očuvanju opstanka BiH očuvanja tradicija zajedničkog višestoljetnog života naroda BiH, upućuju Bošnjake na posebnu odgovornost samog popisa. Odgovornost Bošnjaka proističe ne samo iz osjećanja vlastite pripadnosti već i iz osjećanja sudbinske odgovornosti za opstanak i prosperitet BiH kao države. Otome govore historijske činjenice - argumenti, i o tome govore stradanja Bošnjaka u proteklom stoljeću.

B O Š NJ A C I


Nikad nećemo i ne smijemo zaboraviti surovi atak i zločine počinjene nad Bošnjacima koji su se kao ciklična pojava javljali čim se stvore određene predpostavke i okolnosti, a u cilju realizacije velikonacionalističkih projekata, a posebno srpskih. Naravno idejne osnove takvih projekata nisu nestale i najednom one ožive i čekaju sljedeću moguću priliku. Posljedice su poznate, sužavanje životnog prostora Bošnjaka, pljačkanja, paljenja, silovanja, ubijanja te konačno protjerivanja. Ekonomsko uništavanje Bošnjaka kulturna i vjerska destrukcija, urbicid i na kraju višekratni genocidi u dvadesetom stoljeću, a u Srebrenici, Prijedoru, Podrinju, Istočnoj Hercegovini i drugim mjestima, genocidnim zločinom planetarnih razmjera. Kontinuitet, organizovanost i sistematičnost ataka na BiH i Bošnjake imao je za cilj eliminaciju bošnjačkog faktora na ovim prostorima.

B O Š NJ A C I


Ideolozi balkanske pameti ovisno od vremena i okolnosti sa manjimili većim intenzitetom, ne prestaju plesti mrežu u kojoj bi Bošnjaci bili ponovo upleteni. Jedinstvo Bošnjaka kao vrlina ovdje je smetnja, sposobnost opstajanja i praštanja ali ne više i zaboravljanja postaju iritirajući za one koji ne kriju, javno negiraju BiH, njen opstanak i budućnost, kočenjen napredak, nastojeći je učiniti nefunkcionalnom, uzimajući joj atribute države ili nedozvoljavajući da se isti uspostave ili razviju, što bi BiH omogućilo brži razvoj i uključivanje u tokove evropskih integracija. U tom kontekstu i povratak Bošnjaka na stoljetna ognjišta upitan jeu velikoj mjeri što je posljedica nastavka veliko-srpske ideologije i etničkog čišćenja Bošnjaka

B O Š NJ A C I


Ne dozvolimo da nam zamagljuju oči pred licem nešeg realiteta. Bošnjački identitet tj. nacionalna odrednica BOŠNJAK, naša jetekovina i ne smije niko da nam nameće ili potura nešto drugo. To smo ponovo izborili i to ćemo njegovati pruženih ruku prema svima koji nama i BiH žele dobro.

B O Š NJ A C I


Pozivamo vas! Posebnu pozornost obratite na pitanja: 24, 25 i 26 koja se odnose naidentifikaciju bošnjačkog identiteta. Zbog budućnosti BiH i njenog prosperiteta, budućnosti naše djece i budućnosti njihove budućnosti, zbog BiH kao trajne kategorije ISLAMSKE VJERE I JEZIKA BOSANSKOG, odgovori neizostavno i promišljeno:

NACIONALNOST - BOŠNJAK
VJEROISPOVIJEST - ISLAMSKA
JEZIK - BOSANSKI


Neizostavno i promišljeno pristupite činu popisa stanovništva od1. do 15. oktobra 2013. godine.U NAŠEM ZAJEDNIČKOM INTERESU ZA NAŠU SADAŠNJOST I BUDUĆNOST, KAO I BUDUĆNOST NAŠIH GENERACIJA, OVAJ PROGLAS UPUĆUJE VAM ''P A T R I O T S K A L I G A'' BOSNE I HERCEGOVINE KOJA JE PRVA STALA U ODBRANU SVOGA NARODA I SVOJE ZEMLJE I KOJA JE PRVA DALA SVOJE ŽRTVE U ODBRANI JEDINE NAM BOSNE I HERCEGOVINE. NAŠA PROLIVENA KRV OBAVEZA JE SVIH VAS GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE - BOŠNJAKA KOJI OVIM IZJAŠNJAVANJEM NAPOPISU ODAJU POŠTOVANJE I RAHMET SVIM POGINULIM U PROTEKLOM RATU.