Bošnjak sam, Kur'an mi je vodič i živim za domovinu Bosnu
PONOSNO KAŽEM DA SAM BOŠNJAK
Autor: Husein Buljubašić
Objavljeno: 29. Sep 2013. 14:09:22
Husein BULJUBAŠIĆ: Popis stanovništva je presudni, historijski moment za sve Bošnjake u kojem svaki pojedinac treba sebi dati za zadatak da jednom i zauvijek svojom rukom potvrdi sudbinu svog jezičkog, vjerskog i nacionalnog identiteta, da podstiče druge kako neunificiranim izjašnjavanjem ne bi prešli iz konstitutivnog u ostale narode ili nacionalne manjine.
Bošnjaci u dijaspori neka imaju na umu da, ako ne dođu u BiH i popišu se preko interneta, mogu doći u situaciju da se s time manipulira na taj način da bi se sami otpisali, a velike su šanse da bi ostali i bez imovine ako je posjeduje u RS-u.
Es-selamu alejkum, dobri Bošnjaci dobre zemlje Bosne!

Jedan sam od vas iz ummeta Muhammeda, a.s., Bošnjak. Vjera mi je, elhamdulillah, islam.
Sa jasnog arapskog, odnosno džennetskog jezika, Allahov govor je preveden gotovo na sve jezike svijeta. A tako i na naš maternji bosanski jezik.
Kur'an, tj. Allahov govor je uputa i opomena cijelom čovječanstvu, a pouku samo razumom obdareni primaju.

Sa ponosom kažem da sam Bošnjak, Kur'an mi je vodič i živim za islam.
Islam je jedina priznata vjera kod Allaha, dž.š. Uzvišeni Allah jasno kaže: "Kod Allaha vjera je, uistinu, islam" (Ali Imran, 19), "Ko bude mimo islama tražio drugu vjeru, ona od njega neće biti primljena, a na ahiretu će biti među gubitnicima" (Ali Imran, 85), "Danas sam vam upotpunio vašu vjeru i zadovoljan sam da vam islam bude vjera" (El Maide, 3).
I zato ti kažem, Zemljače: Islam, Bosna i Bošnjaci će pobijediti sa tobom ili bez tebe.

Rekao je Uzvišeni Allah: „Pitajte one koji znaju ako vi ne znate!“

Nedavno sam rekao u jednom intervjuu da je vjera urođena čovjekova osobina, tj. duhovna svijest o postojanju Boga, te da je čovjekova prirodna potreba da izgradi unutrašnji stav, da zna ko je, odakle dolazi, zašto je tu, kuda ide i šta mu je zadatak.

Sad kad smo na korak do popisa stanovništva, a koji će se održati u periodu od 1. do 15. oktobra 2013. godine, veoma je važno govoriti o vrijednostima/značaju vjerskog i nacionalnog identiteta i zašto je bitno biti Bošnjak.
Kur'an, koji daje odgovor na sva pitanja, važi i za nas Bošnjake

Kur'an o nacionalnoj etničkoj pripadnosti

Uzvišeni Allah kaže: "O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj
koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa" (El Hugurat,13).

Kur'an o vjeri

Uzvišeni Allah kaže:
''A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na drugom svijetu biti među gubitnicima'' ( Ali Imran, 85).

Kur'an o jeziku

Uzvišeni Allah kaže:
''I jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su, zaista, pouke za one koji znaju" (Al Rum, 22).
Hvala Allahu koji podučava peru, koji čovjeka podučava onome što ne zna.


Pored dvije velike Allahove blagodati razuma i slobodne volje, dužni smo se izjasniti kao Bošnjaci, kako bi očuvali Bosnu. Jer, Bosna je šehidski emanet.
Popis stanovništva je presudni, historijski moment za sve Bošnjake u kojem svaki pojedinac treba sebi dati za zadatak da jednom i zauvijek svojom rukom potvrdi sudbinu svog jezičkog, vjerskog i nacionalnog identiteta, da podstiče druge kako neunificiranim izjašnjavanjem ne bi prešli iz konstitutivnog u ostale narode ili nacionalne manjine.

Bošnjaci u dijaspori neka imaju na umu da, ako ne dođu u BiH i popišu se preko interneta, mogu doći u situaciju da se s time manipulira na taj način da bi se sami otpisali, a velike su šanse da bi ostali i bez imovine ako je posjeduje u RS-u.

Svako ko se izjasni nekim drugim imenom osim Bošnjak, u očima najmudrijih je neznalica ili izdajnik sebe, svoje vjere i svog naroda.

Pored dvije velike Allahove blagodati razuma i slobodne volje, dužni smo se izjasniti kao Bošnjaci, kako bi očuvali Bosnu. Jer, Bosna je šehidski emanet.

Svjedoci smo da su u zemlji Bosni najmanje Bošnjaci upravo oni koji žele ustima svojim utrnuti Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima.
I hiljade je drugih razloga zbog kojih trebamo glasno i jasno kazati, da se čuje do sedmog neba:
Bošnjak sam, vjera mi je islam, jezik mi je bosanski!

Budimo branik vjere, nacije i države jer uistinu Uzvišeni Allah za sve će račun svoditi...