VELIKO INTERESOVANJE U SRBIJI ZA POPIS U BIH
Autor: Srna
Objavljeno: 03. Oct 2013. 13:10:42
Direktor Predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađen Cicović izjavio je Srni da je veliko interesovanje državljana BiH u Srbiji za učešće u popisu stanovništva u BiH.

Cicović je naveo da su u Predstavništvu određeni ljudi zaduženi za komunikaciju, koji daju sve neophodne informacije da bi građani mogli da ostvare to pravo.

Ističući važnost popisa, Cicović je pozvao građane da se popišu i objasnio da to mogu da učine i oni koji za vrijeme trajanja popisa nisu u domovini, i to na tri načina.

Cicović je naveo da osobe koje se trenutno nalaze van domovine može popisati član njihovog domaćinstva koji se trenutno nalazi u BiH.

Građani koji imaju imovinu u BiH, a nisu dio nekog domaćinstva, ali namjeravaju da žive u BiH, treba da dođu u vrijeme popisa i upišu se na popisnu listu u dogovoru sa Popisnom komisijom lokalne samouprave.

"Građani koji trenutno nisu u domovini sa sajta www.popis2013.ba mogu preuzeti obrazac koji je potrebno odštampati, popuniti i sa povratnicom poštom poslati na adresu Agencije za statistiku BiH", pojasnio je Cicović.

Na sajtu se nalazi i uputstvo o pravilnom načinu popunjavanja obrasca.

Direktor Predstavništva Republike Srpske u Beogradu rekao je da je Predstavništvo nastojalo da, posredstvom sredstava javnog informisanja, prije svega obezbijedi kvalitetne i tačne informacije za građane koji se privremeno nalaze van domovine, a koji u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH imaju pravo da učestvuju na popisu.

Predstavništvo je, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Komesarijatom za izbjeglice Vlade Srbije, pripremilo i promotivni letak i informacije na koji način mogu da se popišu građani koji se privremeno nalaze van domovine za vrijeme trajanja popisa.