Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid Svjetskog bošnjačkog kongresa u povodu izjednačavanja izdajničkih formacija Fikreta Abdića sa pravima braniteljima Bosne i Hercegovine, odnosno pripadnicima Armije RBiH
PONIŽAVAJUĆA PORUKA USTAVNOG SUDA FBIH DA JE ISPLATLJIVO BILO IZDATI I SARAĐIVATI SA NEPRIJATELJIMA
Autor: BINA
Objavljeno: 01. Dec 2013. 13:12:16

Ovo je ponižavajuća poruka koja ima za cilj da svim onima koji su krvarili braneći svoju rodnu grudu poruči da je isplativije bilo izdati i sarađivati sa neprijateljima svog roda i doma, jer na kraju ispadne da svi imaju ista prava.
Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid SBK-a izražava svoje ogorčenje i zabrinutost povodom još jedne u nizu skandaloznih odluka Ustavnog suda Federacije BiH, kojom se pripadnici izdajničkih formacija Fikreta Abdića izjednačavaju u pravima sa braniteljima Bosne i Hercegovine, odnosno pripadnicima Armije RBiH.

Naime, postupajući po apelaciji nedavno hapšenog predsjednika Federacije BiH Živka Budimira Ustavni sud FBiH, potvrdio je da član 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, te članovi 43. i 45. Zakona o pravima branilaca FBiH nisu u skladu sa Ustavom FBiH, ali član 35. (stav 1.) Zakona o pravima branilaca u skladu s Ustavom FBiH. Ovim su pripadnici takozvane „NARODNE ODBRANE TAKOZVANE POKRAJINE ZAPADNA BOSNA“ (APZB) riješili svoj status i imat će sva prava ranjenih, poginulih, nestalih pripadnika oružanih snaga BiH.

Tim povodom, predsjednik FBiH, Živko Budmir istakao je slijedeće:
„Presudom je ispravljena nepravda prema pripadnicima vojske autonomne oblasti Zapadna Bosna. Samo oni kao sudionici rata nisu ostvarivali prava na temelju učešća u ratu. Ovom je presudom po drugi put naloženo da svi sudionici rata trebaju ostvarivati jednaka prava“.

Ratni krajiški komadant i predsjednik Odbora za boračka i invalidska pitanja u Parlamentu FBiH, Ibrahim Nadarević jasno je dao do znanja da se ne slaže s Budimirovim mišljenjem i odlukom. U svom obraćanju medijima Nadarević je istakao, citiramo: „U Beogradu 1993. Fikret Abdić je sa Slobodanom Miloševićem formirao operativnu grupu Pauk, kojom je komandovao Mile Novaković i koja je bila agresor na BiH. Snage Fikreta Abdića su izdajnici, izvršili su agresiju na BiH.“

Nakon odluke Ustavnog suda BiH, koji je pozivajući se na proceduralne razloge, odlučio o puštanju na slobodu počinioca genocida u Srebrenici, kojima je tokom sudskog procesa dokazana krivica, ovo je još jedna u nizu skandaloznih odluka najviših sudskih instanci koje imaju za cilj relativizaciju svega onoga što se je dešavalo tokom rata u Bosni.

Kako drugačije objasniti paradokse da dok se zločinci puštaju da se slobodno šetaju, smijući se svojim žrtvama u lice, pritom im se iz državnih budžeta organizira doček, s druge strane čak ni djeca nemaju pravo da u svojoj zemlji izučavaju jezik kojim govore i identitet kojem pripadaju.

Ovo je ponižavajuća poruka koja ima za cilj da svim onima koji su krvarili braneći svoju rodnu grudu poruči da je isplativije bilo izdati i sarađivati sa neprijateljima svog roda i doma, jer na kraju ispadne da svi imaju ista prava.

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid SBK-a svjestan je potrebe i ohrabruje međubošnjački dijalog u Krajini i snažno se zalaže za iznalaženje metoda koje će dovesti do saniranja štete koju je prouzrokovala izdajnička politika Fikreta Abdića. Ali, čak i takvi plemeniti ciljevi ne mogu se realizirati na štetu istine da nisu isti oni koji su branili i oni koji su izdali Bosnu.

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid SBK-a poziva sve patriotske, probošnjačke i probosanske snage da stanu u jedan saff protiv ovakvih zlonamjernih tendencija, te da, bez obzira na ovu smutnju koja se namjerno plasira, ostanu dosljedni odbrani prava na dosljednu odbranu Bosne i Hercegovine, njenih građana i vrijednosti koje ona predstavlja.