AUSTRALIA
OTVORENA NOVA DŽAMIJA U QUEENSLANDU
Autor: Safet Avdić
Objavljeno: 19. Jun 2015. 13:06:11
Sa velkom radošću i sa velkim ushićenjem javljam cijelom svijetu OTVORENA JE NOVA DŽAMIJA U QUEENSLANDU AUSTRALIA

Na svu radost nas Muslimana u Queenslandu-Australia, eto stiže i taj dan da se otkupi crkva. Juče je pretvorena u džamiju sa svim uređenim prostorijama pod krovom od 1.750 kvadratnih metara. Mesdžid za namaze veličine 80x60 metara zastrt je najljepši karpetom, a sve druge prostorije, njih dvadesetak, dovedene u red za upotrebu sa namjenskim svrhama.

Sve je uredno sređeno uz veliki napor dobrovoljaca koji su radili danju i noću da za prvi dan šehri Ramazana da bude dostojno i zvanično OTVORENA, od imenom: "Džamija muslimana Australije". Izbjegnuto je svojatanje i razjedinjenje po nacijama i državama. Hvala Allahu na Njegovom daru!

Najveću zaslugu za ovaj hairli rad imaju: časni Imam Akram B. Abdul Samim Khan, Hajji Hasan Goss, Yousuf Meer, Hajji Safet Avdich, Sheikh Abshir, Shelkih Yahyo Abu, Sheikj Refiq i još mnogi drugi

Svojim neumornim radom ova grupa ljudi uspjela je sakupiti dva miliona i stotinu hiljada dolara da se pogdjeno na verijeme isplati.

Prva teraviaja u ovom hairli zdanju je održana 17.6.2015., na namazu, prve Teravije bilo je 390 muškaraca i oko 60 žena. Radost i veselje nastavljeno je i prvog dana Ramazana.

Na teravije su dolazili ljudi iz Gold Coasta i sa sjevera Queenslanda udeljeni po nekoliko stotina kilometara, da bi uveličali nasu radost nove džamije.

Uveče je pripremljen BBQ za sve prisutne, a za ovo hairli djelo zaslužan je donator Abdul Samim Khan sa porodicom.

Još je ostalo mnogo toga da se uradi. No, uz Allahovu pomoć i to će uskoro biti riješeno. Za sada su uređeni svi parkinzi i označeni brojevima. Označene su prostorije za namjensku upotrebu.
Učionice, kancelarije.
Radosnu vijest javljam da će svakog petka, subote i nedelje biti otvorena Ambulanta za pomoć u liječenju bolesnih. Mislim da ce ovu dužnost časno preuzeti vršiti Dr Reza Muhammed.

Toliko za ovo javljnj da se zna i da se pamti.

Drugi dan Ramazana 19.6.2015. godine
Hajji Safet Avdić, novinar