Nezavisni kandidat za gradonačelnika Zenice iznosi u javnost prijedlog da se na nivou država Srbije, CG, Hrvatske i BiH usvoji i potpiše
DEKLARACIJA O STVARANJU VELIKE BOSNE I HERCEGOVINE
Autor: B.net
Objavljeno: 18. Sep 2016. 17:09:57


Velike istorijske ličnosti su stvorile velike države, a mali 'miševi' su težili otcjepljenju njihovih sela kako bi u njima bili gospodari. U današnje vrijeme, kada mnogi pričaju o nekakvim Herceg-Bosnama i srpskim republikama sazrelo je vrijeme za donošenje Deklaracije o stvaranju Velike Bosne i Hercegovine.

POVIJESNI RAZLOZI ZA DONOŠENJE DEKLARACIJE

Formiranjem kraljevine SHS donesena je politička odluka da su svi katolici u toj državi Hrvati, a svi pravoslavci Srbi. Naknadno je odlučeno da su muslimani Muslimani sa velikim M, a taj naziv je 1994. godine promijenjen u Bošnjaci.

Iz rečenog jasno proizilazi da pojmovi Srbin, Hrvat i Musliman (kasnije Bošnjak) nisu označavali i ne označavaju pripadnost nacionalnoj, nego vjerskoj grupi.

Nacija je, po definiciji, grupa ljudi koji govore istim jezikom i imaju istu kulturu. Kako su vjerske skupine u okviru SHS govorile istim jezikom i imale istu kulturu, očigledno je da se radilo o pripadnicima jedne nacije.

Na prostoru jugoistočne Europe najdužu tradiciju imaju, kako bosanska država, tako i bosanski jezik. Pojedinci, koji su nastojali da opismene katolike, odnosno pravoslavce, poput Ljudevit Gaja i Vuka Karadžića su bosanski jezik nazvali po vjerskim grupama kojima su pripadali kako bi opismenili što veći broj građana.

Iako je u srednjem vijeku narod na prostoru koji je kasnije postao kraljevine SHS govorio jednim jezikom i imao istu kulturu, okupatori: Italijani, Austrougari, Turci i slični su ga rasparčali na više teritorija kako bi lakše njim vladali iako je logično bilo da se sve te teritorije priključe središnjici Bosni.

Iz rečenog nedvosmisleno proizilazi da vjerske grupe Srbi, Hrvati i Bošnjaci pripadaju jednom Bosanskom narodu koji je spletom historijskih okolnosti prihvatio tri različite religije.

U budućnosti je potrebno uraditi ono što je propušteno u prošlosti: Sve bosanske teritorije uključiti u sastav Bosne i Hercegovine kako naš narod ne bi bio sluga Nijemcima, Rusima i Turcima. Velika nacionalna država Bosanaca će biti garant kulturnog, ekonomskog i svakog drugog prosperiteta.

DEKLARACIJA O STVARANJU
VELIKE BOSNE I HERCEGOVINE


Kada u toku povijesti postane nužno da se jedan narod ujedini i raskine političke veze koje su ga spajale sa drugima, te zauzme među silama ovog svijeta posebno i ravnopravno mjesto, koje mu pripada i po Božijim i po prirodnim zakonima, dužno poštovanje mišljenja čovječanstva zahtijeva od njega da obavi sve ono što ga je navelo na to ujedinjenje.

Svi su ljudi stvoreni jednakima i obdareni neotuđivim pravima od svoga Tvorca, među kojima su život, sloboda i potraga za srećom. Radi očuvanja tih prava vlast se uspostavlja među ljudima i izvodi svoje pravedne ovlasi iz saglasnosti onih kojima se vlada, a kad god bilo koji oblik vlasti postane razoran za te ciljeve tada je pravo građana promijeniti je ili je napustiti i uspostaviti novu vlast, koja će se temeljiti na tim načelima i ustrojiti svoje ovlasti u takvom obliku kakav građanima izgleda najprikladniji za ostvarenje njihove sigurnosti i sreće.

Mi, pravoslavci (Srbi), katolici (Hrvati) i muslimani (Bošnjaci) koji govorimo bosanskim jezikom, a koji smo u ranijem periodu okupirani i rasparčani na nekoliko teritorija ujedinjujemo naše teritorije na taj način da ih pripojimo središnjici Bosni i Hercegovini i na taj način formiramo državu svih Bosanaca Veliku Bosnu i Hercegovinu.

Pozivam da potpišu ovu deklaraciju:

Republiku Srbiju
Republiku Hrvatsku
Republiku Crnu Goru
Bosnu i Hercegovinu

Autor deklaracije
Mirad Hadžiahmetović,
nezavisni kandidat za gradonačelnika Zenice