Karadačka peta kolona
SPRIJEČITI PETOKOLONAŠE U POKUŠAJU PARALELIZMA I RAZBIJANJA ISLAMSKE ZAJEDNICE PLAV-GUSINJE U NEW YORKU!
Autor: Ibrahim Husejnović
Objavljeno: 18. Jan 2018. 18:01:20


Članovi Islamske zajednice i Kulturnog centra Plav-Gusinje u New Yorku okupili su se u velikom, i do sada nezapamćenom broju, na Izbornoj skupstini 13. januara 2018.godine, potvrđujući jedinstvo džemata. Tom prilikom izabran je novi Odbor Islamske zajednice, od po 4 člana iz Plava i Gusinja, i 2 člana iz reda dzematlija koji su porijeklom van prostora Plava i Gusinja. Član Odbora Islamske zajednice po službenoj dužnosti, u skladu sa Statutom i drugim aktima, je i glavni imam ovog džemata.

Nakon ove legalne Izborne skupštine, neodgovorni pojedinci i razbijači Islamske zajednice u New Yorku su održali (kako oni navode još jednu skupštinu 14. januara), formirajući pri tom na tom ilegalnom skupu izbornu komisiju koja je izabrala sedmočlani odbor.

Novoizabrani legalni Odbor Islamske zajednice izabran 13. januara mora da zauzme svoj jasan stav i da spriječi inspiratore podjela, razdora i paradžemata naše Islamske zajednice Plav-Gusinje.

Postoji potreba da se pod hitno reaguje na ovaj neprimjereni čin (po mogućnosti još jednim pozivanjem i okupljanjem plavsko-gusinjskg džemata), koji će jasno i glasno opet saopštiti da niko sa njim ne može da trguje, niti da manipuliše. Naš džemat bi valjalo da osudi nelegalni skup od 14.janura koji je održan u nekon školi, te da ospori odluke koje su inspiratori i organizatori donijeli na tom skupu.


Islamska zajednica i Kulturni centar Plav-Gusinje u New Yorku, je poput drugih naših islamskih zajednica meta napada sa strane, dok nelegalni skupovi ovakve vrste dokazuju da su razbijači našeg džemata peta kolona onih koji bi želeli da unište naš vjerski osjećaj i da doprinesu što brzoj asimilaciji naše omladine i gubljenju njenog vjerskog identiteta posebno u Dijaspori.