VUKU RATKOVIĆU OSAM GODINA ZA SILOVANJE U VIŠEGRADU
Autor: BIRN
Objavljeno: 20. Sep 2018. 17:09:59


Državni sud proglasio je Vuka Ratkovića krivim za višestruko silovanje jedne ženske osobe u Višegradu i osudio ga na ukupno osam godina zatvora.

Ratković, nekadašnji pripadnik Višegradske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), proglašen je krivim da je između juna 1992. i januara 1993. godine tri puta silovao zaštićenu svjedokinju VR-1 u Višegradu.

“Nakon ocjene dokaza, Vijeće je zaključilo da je Tužilaštvo BiH van svake razumne sumnje dokazalo da je optuženi počinio krivično djelo na način opisan u presudi”, rekla je sutkinja Mediha Pašić.

Sudsko vijeće je djelimično prihvatilo i imovinskopravni zahtjev oštećene i naložilo Ratkoviću da joj na ime nematerijalne štete isplati ukupno 35.000 maraka po pravosnažnosti presude.

Pašić je naglasila da je uvjerenje Vijeća o krivici optuženog utemeljeno na detaljnom i uvjerljivom iskazu svjedokinje VR-1, koji je potkrijepljen iskazima drugih svjedoka Tužilaštva.

Prema obrazloženju presude, Vijeće je neuspješnim ocijenilo pokušaj Odbrane da ospori identitet optuženog. Navedeno je i da su svjedoci Odbrane iznosili svoje subjektivno viđenje oštećene, no da takve iskaze “Vijeće nije našlo relevantnim”.

“Vijeće nije našlo motiv da ga oštećena lažno tereti”, rekla je Pašić.

Sutkinja Pašić je dodala kako je Ratkovićeva Odbrana u završnoj riječi osporavala iskaz i kredibilitet VR-1, kazavši da je optužila Ratkovića radi imovinske koristi.

“Ovakav pristup analizi iskaza svjedoka nije prihvatljiv”, rekla je Pašić, dodavši da je Ratkovićeva braniteljica Radmila Radosavljević u iznošenju svojih završnih riječi “neprimjereno insistirala na ranijem seksualnom životu i ponašanju oštećene”.

Prilikom odmjeravanja kazne, kako je kazala Pašić, Vijeće nije našlo olakšavajuće okolnosti na strani optuženog, dok je kod otežavajućih cijenilo da je djelo počinio u tri navrata, iz čega proizilazi da je bez prisustva empatije pokazao istrajnost i bezobzirnost u činjenju djela.

Ovom presudom Ratković je oslobođen troškova sudskog postupka, te su mu izrečene mjere zabrane putovanja, prelaska granice s ličnom kartom, a naređeno je i privremeno oduzimanje putnih isprava.

Ratkoviću se u drugom predmetu pred Sudom BiH sudi za zločin počinjen u Štrpcima kod Rudog.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

(Autor: Lamija Grebo)