Došʼo vakat za Mostar: Mostarski manifesto – Broj osam
MOSTAR ZA MOSTARCE ČISTOG DUHA, DOBRE DUŠE, ZDRAVOG UMA I PLEMENITOG SRCA
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 18. Dec 2020. 21:12:33


DR. MUSTAFA CERIĆ: Budući da nema civilizacije bez grada, nema ni civilizacijskog grada bez duha, duše, uma i srca. Duh grada Mostara je u dušama Mostaraca, koji piju vodu sa vrela Bune, gdje iz kamene stijene izvire čista voda kako bi se znalo da iz kamena može da poteče voda pa zašto onda ne bi iz kamenog srca ljudska ljubav potekla ako srce nije tvrđe i od samog kamena; um grada Mostara je u srcu Mostaraca...
Preambula

- Život
Budući da je život iskonski dâr Božji, svaki čovjek mora znati i poštivati iskonsku Božju zapovijed: Ne ubij! Ne ubij nevina čovjeka jer onaj koji ubije jednog nevina čovjeka isto je kao da je ubio sve ljude na zemlji. To je vječno moralno načelo zapisano u svim svetim knjigama i potvrđeno u svim svjetovnim zakonima o ljudskim pravima. Stoga, niko nema monopol na tuđi život. Niko nema pravo da život u gradu Mostaru čini nemogućim zato što je izgubio osjećaj svetosti života čovjeka bez obzira na vjeru i naciju.

- Vjera
Budući da je vjera prirodni dâr Božji i naslijeđena vrijednost od roditelja, svaki čovjek ima pravo da bude to što jest u svojoj materinskoj vjeri i na svojoj očinskoj zemlji. Nema prislale u vjeri, niti ima nasilja u ime vjere, jer Bog ljubavi i dobra ne voli nasilje nad Njegovim stvorenjem, niti voli nasilnike, koji šire strah i očaj među ljudima! Koji ruše fizičke i duhovne mostove među ljudima i narodima u gradu Mostaru, gdje život nema smisla ako nema mosta – fizičkog i duhovnog – koji povezuje dvije obale – istočnu sa zapadnom i zapadnu sa istočnom.

- Sloboda
Budući da su svi ljudi rođeni slobodni, niko nema pravo da im otima slobodu, niti da ih zarobljava, niti da ih podčinjava, niti da ih ponižava, niti da ih diskriminira na osnovu porijekla, rase, boje, nacije i vjere. Sloboda je, dakle, uzvišena vrijednost za koju je čovjek spreman založiti svoj život ako mu se na bilo koji način ona uskrati! Život bez slobode nema vrijednosti i zato se rodila narodna mudrost: - Bolje grob nego rob! To nam je mostarski junak Midhat Hujdur Hujke, kao i mnogi drugi, svojim ličnim primjerom najbolje pokazao! Otuda je i ova bosanska vječna zakletva: - Velikim Bogom se kunemo da robovi biti nećemo! (Alija).- Imetak
Budući da je samo Svevišnji Bog stvoritelj svega što postoji na nebesima i na zemlji, čovjek nije stvoritelj ničega. Čovjek je samo privremeni posjednik imetka, kojeg mu Bog Svevišnji stvara da mu služi za nužne potrebe njegovog prolaznog života na zemlji. Stoga, svaki čovjek ima pravo na Božji dâr imetaka, ima pravo na zrak, vodu, hranu, obuću, odjeću, dom, domovinu, školu, džamiju, crkvu, sinagogu i državu. Ima pravo na svoju rijeku, na svoj most, na svoju pjesmu, na svoj grad – Mostar!

- Čast
Budući da je čast najdublje osjećanje čovjekovog individualnog, nacionalnog i moralnog samopoštovanja, svaki čovjek bez obzira na vjeru i naciju zaslužuje da se njegova čast i dostojanstvo poštuju. Čast može biti nasljedna i stečena, ali u svakom slučaju mora se poštivati zato što je čast pravo svakog čovjeka na duševni mir i osobnu sreću. Mostarci doživljavaju svoju čast na poseban način. Svi koji dođu u Mostar mogu osjetiti miris te časti kod Mostaraca.

- Grad
Budući da nema civilizacije bez grada, nema ni civilizacijskog grada bez duha, duše, uma i srca. Duh grada Mostara je u dušama Mostaraca, koji piju vodu sa vrela Bune, gdje iz kamene stijene izvire čista voda kako bi se znalo da iz kamena može da poteče voda pa zašto onda ne bi iz kamenog srca ljudska ljubav potekla ako srce nije tvrđe i od samog kamena; um grada Mostara je u srcu Mostaraca, koji vole zrak, vodu, hranu i kišu mostarsku što im s neba silazi i sa zemlje donosi nafaku i razgaljuje dušu.

- Mostar
Budući da je Mostar grad kojeg svi vole zato što ima duh, dušu, um i srce, jasno je što ga neki žele imati samo za sebe, ali to nije moguće zato što grad Mostar pripada svima, koji imaju čist duh, dobru dušu, zdrav um i plemenito srce. Oni koji to nemaju, nemaju ni grad Mostar onakav kakav on jeste u svojoj posebnoj dobroti i svojoj neusporedivoj ljepoti. Mostar je usporediv samo sa samim sobom!

- Izbor
Budući da je izbor izraz slobodne volje slobodnih pojedinaca, svaki mostarski punoljetnik i mostarska punoljetnica dužan/dužna je da iskoristi to svoje neotuđivo prirodno pravo, ali ne bilo kako, niti za bilo koga, već onako i za onoga kako je diktat duha mostarskog, duše mostarske, uma mostarskog i srca mostarskog, a to je duh suživota, a to je duh tolerancije, a to je um zdrave pameti, a to je srce ljubavi!

- Dova / Molitva
Budući da je dova/molitva čin čiste ljudske duše u razgovoru sa Svevišnjim Bogom, moguće je da se iskrenom dovom/molitvom promijeni zla sudbina i postane sudbina dobra. Nakon svega, grad Mostar zaslužuje da od „udružene zloćudne sudbine“ njegova sudbina postane „udružena dobroćudna sudbina“! Amin!

DAN ŠESTI – DOVA / MOLITVA ZA MOSTAR
- Bože Svemogući
, osnaži Mostarce da milošću Tvoje dobrote i Tvoje pravednosti promjene zloćudnu u dobroćudnu sudbinu svoga grada Mostara tako da se nikad više ne dijeli ni po vjeri ni po naciji, već da se ujedini po čistoći svoga duha, po dobroti svoje duše, po bistrini svoga uma i po ljubavi svoga srca! Amin!

- Bože Sveznajući, pouči Mostarce da znaju svoj pravi put od rođenja do smrti, da znaju pravi put od duše do duše svakog Mostarca, da znaju svoj pravi put od srca do srca svakog čovjeka dobre volje, da znaju svoj pravi put od jedne do druge obale preko rijeke Neretve! Amin!

- Bože Milostivi, omili Mostarcima suživot i toleranciju za uspjeh svih na Ovome i spas na Drugome svijetu! Amin!

POSTSCRIPTUM
- Prije režima o predizbornoj šutnji evo deset mostarskih zapovijedi:
(1) Izađi na mostarske lokalne izbore 20. decembra/prosinac 2020. godine!
(2) Glasaj po čistoj savjesti svojom vlastitom glavom i svojom vlastitom rukom!
(3) Glasaj za jedinstven grad Mostar jednakopravnih građana i vladavinu prava!
(4) Glasaj za ljude u koje imaš povjerenje da će ispuniti tvoja očekivanja!
(5) Glasaj za mostarski „udruženi dobroćudni obuhvat“!
(6) Nemoj glasati za ne-mostarski „udruženi zloćudni poduhvat“!
(7) Nemoj glasati za kriminal i korupciju!
(8) Nemoj zaboraviti prošlost, ali glasaj za budućnost tvoje djece!
(9) Nemoj glasat za dvije škole pod jednim krovom – aparthejd!
(10) Nemoj glasat za one koji nemaju ni duha, ni duše, ni uma, ni srca, ni ruke za Mostara! Budi svoj na svome, ponosan i sretan što si Mostarac! Good Luck!

(Sutra, aBd, nastavak: MOSTARSKI MANIFESTO – BROJ DEVET)