Prikaz knjige književnika Rasima Hadžića
STVARANJE ADEM A.S., PRVOG ČOVJEKA I POSLANIKA NA ZEMLJI
Autor: Husein Tokić
Objavljeno: 30. Jan 2021. 23:01:03


Izuzmu li se dva posljednja komediografska poveća romana Đulka, autor se ovom osamnaestom knjigom vraća svom etabliranom, osnovnom nijetu književnosti, poslanstvo i namjesništvo. Ovo je knjiga o prvom poslanstvu, po „din-islamu“, a i prvom namjesništvu, po „din- islamu“, na momente roman o stvaranju i prvom poslanstvu, pa se recenzentu doima potreba da se recenzija treba početi sa „euzubilom i bismilom“; da se ne bi izašlo iz vjere,... Čitajući pažljivo roman a knjigu „prosječan vjernik“, misaono i emotivno ponekad osjeti suze straha i ljudske nemoći spram stvaraoca, i moći apsoluta a sve u univerzalnoj zadnjoj objavi... sa „hiljadu pitanja“ u odgovorima potrebnog sklada univerzuma jednog i jedinog svemogućeg stvaraoca... ovo je roman-knjiga i o prvoj ženi hazreti havi, prvoj majci, o prvoj porodici,o prvom potomstvu. Knjiga o univerzalnom jedinstvu ljudskog roda i civilizacije; ali i tema o (Prvom) Ubistvu.
Adem a.s. je neisrcipna i polazna tema ljudske civilizacije, egzistencijalno filozofska i granično transcendentalna o postojanju Svemogućeg, Jednog i Jedinog Apsoluta. Rijetko obrađena skoro neobrađena tema po pitanju uma i egzistencije „otkuda JA i zašto JA dovodi „ratio“ do zida neznanja a i straha o ispravnim putevima na odgovor kušnje, pravog odnosa čovjeka i ljudske civilizacije a da se ne naruši poredak i harmonija Stvaraoca bipolarne vage zla i dobra u čovjeku. Adem a.s. je praotac civilizacije, on je jedinstvo ljudskog roda. Svako iskakanje civilizacije iz ove aksiome vodi nas u sunovrat. Sa Stanovišta jednog od stubova islama „Ve Kutubihi“, (trećeg ), (ne)odgovornost jednog čovjeka se može mjeriti uzročno posljedično (ne)odgovornošću čitave civilizacije u Jedinstvu stvaraoca praoca Adema a.s.
Ništa ne ukazuje uvjerljivije na Jedinstvo svijeta ljudskog roda kao zadnja objava svjetovima a dokaz su današnji nivo razvoja i zloupotrebe nauke kojom se juriša na arš jedinstva stvaraoca i zaborav na zajedničkog (pra)oca, po islamu, poslanika i vjerovjesnika.
Potvrda je i aktuelni trenutak, autor je djelo napisao u „vrijeme corone“.
Čovjek u nepoštivanju jedinstva, zaboravi na odgovorni odnos spram zajedničkog oca, plati kaznu. Islam nas uči da kolektivno i pojedinačno prije svakog koraka i iskoraka u životu počinjemo sa „Euzubilom i bismilom“ što simbolizuju i iskazuju nijet svakog ljudskog djela na zadovoljstvo jedinstva, Jednog i Jedinog apsoluta - Stvaraoca, Allaha, bez zaborava na zajedničkog pra-oca namjesnika i vjerovjesnika.
Doima se da je piščev nijjet u djelu, ukazati na zaborav i odgovornost prema zajedničkom civilizacijskom pra-ocu. Zaborav na Adem a.s. je zaborav na „Ve Kutubihi“, zaborav na 3. islamski stub – „Šart“, zaborav na Jedinstvo Civilizacije u službi Iblisu. Iblis je jedini melek koji je otkazao poslušnost Allahu, odnosno čovjeku. Većina ih je na dobrobit čovjeku u službi pokornosti ispravnog namjesništva na zadovoljstvo Stvoritelja. To je aksioma Islama i zadnje objave.
Zdrav „ratio“ nas čitajući knjigu dovodi do zida; Allah je najveći - Allahu ekber,a između preispitivanje, kušnja, preispitivanje-džihad, razuma i akcije u odgovornosti bez posrednika, prema Stvoritelju i civilizaciji... U islamu nema instutucionalno ljudskog oprosta, za učinjeno zlodjelo. Zlodjelo je posao Iblisa. U tom smislu je obrađeno u knjizi Pitanje Prvog ubistva prve generacije potomaka braće Habila i Kabila, u okvirima Zadnje objave Svjetovima. Ono u aktuelnoj Civilizaciji otvara pitanje ubistva „U ime Boga“ i ubistvo „za Boga“. Prvo ubistvo je u ime „Iblisa“, sotone; šejtana, tj. u ime narušavanja harmonije Stvoritelja. Ubistvo, u temelju - „fundamentu“ a „za islam“ nije Islam. Ubistvo za vjeru nije vjera, već zlo i nered na Zemlji . U islamu nema ljudskog oprosta, grijeh-ubistvo i oprost je između individue i Stvoritelja života drugog čovjeka. Vlasnik našeg života je Svemogući. Čovjek je simbioza Allahovog ruha i materije –Zemlje, koja uz „ikre“ treba da služi Namjesništvom na ovom svijetu na zadovoljstvo Allaha-apsoluta ne remeteći Njegov red i poredak Jedinstva i Jednoće.
Književnik jednom formom vjerske-islamske esejistike o Prvom namjesništvu obrađuje Prvi grijeh (Izgon Adema a.s i hz Have iz Dženneta) i Prvo ubistvo, a Drugi grijeh (sinova Ademovih, Kabilovo ubistvo brata Habila). Kabilovom potomstvu, stablu njegovih sinova ostala je (i po „Ve Kutubihi“, dod. recenzije), „alineja kur'anskog sadržaja govora Svemogućeg Gospodara, “Kada bi moji robovi na Zemlji samo dobro činili, Ja bi ih uništio i doveo narod koji će griješiti.“ Jer “Gospodar Svojom voljom odredio sva zbivanja pedeset hiljada godina prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju.“ (Po hadisu univerzalne objave zadnjeg poslanika, Muhammeda a.s.).
Allahov namjesnik na Zemlji, Čovjek, po zadnjoj objavi je namjesništvo odgovornosti. Allah vlasnik vremena i prostora. Vrijeme čovjek ne može osvojiti u vlasništvo. Vlasnik svakog života je Svemogući. Čovjeku ostaje prostor. Put čovjekovog osvajanja prostora je Put Allahovog zadovoljstva, put iskušenja, put borbe na Allahovom putu. Put iskušenja u kojem se po Islamu ne smije smetnuti sa uma da je Allah vlasnik i prostora. Osvajanje prostora mora biti na dobrobit cijelom čovječanstvu, nikako pojedincu i skupini, nikakvom kolektivitetu. Pra-otac ljudske civilizacije je zajednički. Sva ta pitanja indirektno otvara naslov knjige pred civilizacijom. Pitanje pred kojim se uvijek filozofski-bezosjećajno i vjerski šuti. Čak se u jurišu na Prijestolje Arša, zamjenjuju teze ispravnog puta; Allahovog namjesništva. Tema Prvog namjesništva, obrađena vjerski-islamski nameće eksplicite civilizacijske. Islam je vjera kojom se brani arš. Kroz poklonjeno od Allaha vrijeme treba proći da ostavite trag dobrote i dobročinstva civilizaciji i potomstvu....
Druga nijjet je književnika da se koristi „potporom kur'anskog kazivanja i njegovim imperativom, čovjek uspijeva da dođe, makar, do nekih saznanja. Sve dotle dok, potencionalno, može svoje znanje i intelekt da upravi i razvije do spremnosti dotaknuća Božanske enigme i, bar, unekoliko je,sa Njegovom dozvolom i pomoći,osvijetli. Svevišnji dopušta, da Njegovo biće stvoreno od zemlje i duha, sa darovanim znanjem i obdarenim intelektom, ide do granice koju mu je Gospodar podvukao, kao krajnju liniju,do koje može ići i nivo do kojeg se misaono može uzdizati i rasti“.
Naslov namjesništva otvara pitanje granice transcedentalnog pred pojedinca i Civilizaciju. Islam kao Objava ne znači nikakav nihilizam, već naprotiv aktivan odnos na Ispravnom putu- Allahovom Putu, putu odgovornosti pojedinca i Zajednice i Civilizacije u osvajanju dobrobiti. Čovjek ima od Allaha-Apsoluta poklonjen Prostor, vrlo mali, Zemlju, prema kojem mora imati odgovoran odnos Jednoće i Jedinstva, da bi mogao koristiti širi a zajednički atmosferu pomjerajući granicu transcendetalnog,određene mu nemoći u zadnjoj objavi... Ova civilizacija –Svijet trajaće toliko dugo koliko je kupljeno vrijeme Puta Odgovornosti po Zadnjoj Objavi, a i koliko Islam bude korektiv ostalim „Ve Kutubihi“....Ovo vrijeme može biti za Civilizaciju kratko, zavisi od odnosa Jednoće, pa i temi praoca Adema a.s.
Ako je Prvi čovjek po islamu Adem a.s. prvi Božiji poslanik i namjesnik na zemlji onda je i svaki tek rođeni čovjek na Zemlji musliman.... Sve dalje je odgovarajuće mjesto aktivnog odnosa prema Jednom i Jedinom Stvoritelju ....“Ve Kutubihi“ i ostale.....
Islam je mjera čovjeka i za čovjeka i mjera ljudske odgovornosti aktivnog odnosa prema Stvoritelju.Odnos prema čovjeku je odnos prema Stvoritelju. Kur'an je „islamska deklaracija“ objavljena Svijetu i Svjetovima, univerzalno aktuelna bez prisile, Prvobjavljena nauka o Kosmosu i Svaranju i Stvaraocu (Prvog) Čovjeka. „Jasan dokaz“ Vlasnika vremena i prostora u mikro i makro smislu.
Poglavlja o „Stvaranju“ autor knjige je na nivou „ostanka u vjeri“ , iz Kur'ana niz ajeta koja su sama po sebi danas dokazana nauka. “Meleki i Džibril penju se k Njemu u Danu – pedeset hiljada godina mjera je njemu.“ Dan-put, su mjera prostora i vremena transcedeta. Poglavlje knjige o „stvaranju“ zahtijeva od recenzije pristup „Euzubilom i Bismilom“ .... brojevi u Kur'anu nisu slučajni, „Sedam kata nebesa“... ma kako to tumačila aktualna ulema. („Allah nabolje zna“ je Nivo Vjere i odgovornosti, pa i u tumačenju i u razmišljanju „Krunskog Božijeg stvorenja“). Taj odnos tumačenja nije i ne bi trebalo da bude metafizika, niti konzervacija filozofske misli i neslobode, već naprotiv dijalektika misli u osvajanju i usvajanju Ja i dobrobiti na Njegovo zadovoljstvo jer iznad mene je On - Allah –Apsolut. Jer krunsko Allahovo biće, što više zaznaje sve manje zna... Saznaje koliko zna da ne zna.... a meleki su po Allahovoj naredbi Ademu pali na sedždu.... a oni su posrednici između Adema i Stvoritelja...izuzev jednog... i nekolicine koji su u direktnoj nadležnosti stvaraoca... Sve su to teme koje autor otvara...i zatvara vjerskim divljenjem.
Sa druge strane, direktnije sa euzubilom i bismilom, Bekare (3/29)
„On je stvorio za vas, sve što je na Zemlji, zatim prema nebu i stvorio ih sedmokatnim nebesima. On svaku stvar zna“....
(Op. Recenzije; Meleki Ademu a.s. na sedždi ....Meleki u službi Ademu, po nalogu Stvaraoca, službi aktivnog i vječitog i permanentnog aktivnog odnosa u borbi na putu ispravnog namjesništva-Allahovog puta.
Ne krije li se u navedenom ajetu; atom kao najsitniji nedjeljivi dio materije, sa sedam elektronskih ljuski, sedam energetskih nivoa.... Nije li u Kur'anu objavljena; Niels-Bohrova teorija atomska fizika, fizika kvanta, Kantov zakon, hemija-Mendeljev periodni sistem elemenata, Šredingerova jednačina - jednačina talasnog (elektromagnetskog) kretanja, teorija relativiteta, E=mc2,.... Nije li u Kur'anu objavljena brzina svjetlosti i svjetlosna godina.... “A nebo smo Mi snagom sazdali i zbilja ga Mi širimo.“...“Širenje Neba“, širenje kosmosa je teorija magline, Crne rupe, granice vremena i prostora, umiranje i rađanje zvijezda i sazvježđa..)

Namjesnikovanje na Zemlji indirektno otvara ovu temu objave i objavljene nauke u Kur'anu. Znanje je (po autoru) i po Islamu je „ademovsko“, Zajedničko-civilizacijsko na dobrobit ljudskog odnosa i zadovoljstvo Stvoritelja.
Zadnja Objava je dinamika sticanja (Sa)znanja. U Kur'anu je astronomija, lunarni-islamski kalendar je Kopernikov Heliocentrični sistem „otkriven“ skoro milenij kasnije, “evropski-geocentrični“ spalio je na lomači Đordana Bruna...
Objavljena nauka u Kur'anu prenesena je sa kompleksom u Evropu (Havarizmi tvorac savremene matematike, El-Bategni astronom tačnog vremena okretaja Zemljine elipse okretaja oko Sunca, El-Hazen fizičar svjetlosti, tvorac tablica specifičnih težina, Ibn-Sina „prekršten“ u tzv. Avicenu, da se prikrije kompleks zbog izvora znanja temelja savremene nauke;anatomije- medicine, farmakologije, sociologije. pedagogije, kosmografije i agrikulture'.... Genetike-DNA, ekologije...itd. U Evropi se ovaj „fenomen“ kompleksa porijekla savremene nauke naziva pravcem tzv. “humanizma i renesanse“..... Sve su to pitanja ispravnog namjesništva ademovske kohabitacije koja nenametljivo otvara tema naslova Adem a.s.
Tema inspirativno i provokativno sa nebrojeno aspekata; vjerskih filozofskih naučnih društvenih i aktuelnih i književnih tretira općenito odnos, a to je odnos prema Stvaraocu .... Rijetka i općenito civilizacijska a zajednička a neobrađena, a beskonačna i bezvremena kao Stvoritelj.... Općenito, Rasim Hadžić je pisac koji i ovde tematski u zadatom vlastitom,bošnjačkom-autorskom, a islamskom poimanju i tumačenju bipolarnosti muslimanske a binarne vage Jednoće i Jedinstva.

BIBLIOGRAFIJA - RASIM HADŽIĆ: Rođen 1951. Kalesija, svršenik Nuri Osmanije 1969. u Istanbulu, i Gazi Husrev begove, 1975, Pedagoška akademija Tuzla 1989, Pravnik,..Vjerski službenik 14 godina; Derventa, Čelić, Kalesija, Tuzla, Hagen-Njemačka, Švicarska (Heiden, Apencel..)...Jedan od SDA osnivača i PL u Tuzli, (čl.k. br 48). Jedan od osnivača humanitarne organizacije Crveni polumjesec u TK, („Kizilaj“, Istanbul). Objavljivao i pisao u Zem-Zemu, Preporodu...
Zbirke-knjige poezije
• 1.Pjesme zvukom stišane, 1974
• 2. Ibrahim i njegov sin Ismail, 1991
• 3. Putokazi vjernika, 1991
• 4. Život Dženneta, 2005
• 5. Tražeći čovjeka, 2007
• 6. Iznad pedesetih, 2008.
• 7. Nevrijeme, 2017
Romani
• 8. Ibrahimove žene i djeca, 2010
• 9. Dobri, 2011
• 10. Tamo kad odemo, 2013.
• 11. Nesretnici, 2016.
• 12. Đulka, komediografski roman, 2018.
• 13. Đulka 2, komediografski roman, 2019.
• 14. Stvaranje Adem a.s Prvog čovjeka i poslanika na zemlji, 2020.