VIJEĆNIČKA GRUPA MATICA BOŠNJAČKA – AKADEMIK MUAMER ZUKORLIĆ MUFTIJA NEĆE VIŠE UČESTVOVATI U RADU BOŠNJAčKOG NACIONALNOG VIJEĆA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 10. May 2021. 16:05:54


Vijećnička grupa Matica bošnjačka – Akademik Muamer Zukorlić Muftija obavještava javnost da njeni vijećnici dalje neće učestvovati u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz razloga što vladajuća većina, koju čine vijećnici SDA i SDP-a, nastavlja sa zloupotrebom ove nacionalne institucije koristeći njene resure za ugrožavanje jedinstva Islamske zajednice i davanje podrške poznatoj paravjerskoj sekti.

Vijećnici Matice bošnjačke će nastaviti da rad na nacionalnim projektima iz oblasti bosanskog jezika i književnosti, obrazovanja na maternjem jeziku, bošnjačke kulture i informiranja na bosanskom jeziku realizira kroz projekte Matice bošnjačke i drugih kulturnih i nacionalnih istitucija koja djeluju u okviru našeg pokreta.