KURTĆEHAJIĆ: NAJPRIJE USTAVNA IMPLEMENTACIJA PRESUDA IZ STRAZBURGA PA ONDA NOVI IZBORNI ZAKON
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 11. May 2021. 15:05:05


Akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić, predsjednik Akademske inicijative za ustavne promjene BiH-AIPUBiH poslao je poruku Evropskoj uniji koja bi morala da da prioritet ustavnoj implementaciji presuda Suda za ljudska prava u Strazburgu prije utvrđivanja i donošenja novog Izbornog zakona za Bosnu i Hercegovinu.

Kurtćehajić smatra da, uvažavajući evropske vrijednosti odnosno prava i slobode predviđene u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima i koja je čl. 2. st. 2 sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine, najprije treba napraviti promjene Ustava Bosne i Hercegovine koje će u potpunosti omogućiti implementaciju Suda za ljudska prava u Strazburgu Sejdić-Finci, Ilijas Pilav i Aida Zornić pa tek onda pristupiti izradi i donošenju novog izbornog zakona Bosne i Hercegovine.