SUSRET REKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU I DIREKTORA MEĐUNARODNOG INSTITUTA ZA BLISKOISTOČNE I BALKANSKE STUDIJE
Autor: B.net
Objavljeno: 02. Jul 2021. 17:07:39


U srijedu 30. juna 2021. godine rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) prof. dr. Rifat Škrijelj se susreo sa direktorom Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) doc. dr. Zijadom Bećirovićem.

Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije su 2017. godine potpisali Sporazum o saradnji, te je u toku susreta razgovarano o oblicima i modalitetima unapređenja saradnje, te o temama koje su od interesa za ove dvije institucije.

Direktor Bećirović je pohvalio rad Univerziteta u svim aspektima i naglasio podršku donošenju novog zakona o visokom obrazovanju koji će bitno ojačati autonomiju Univerziteta i akademske slobode, a što će omogućiti dodatni razvoj Univerziteta u Sarajevu i njegovo još bolje pozicioniranje u međunarodnoj akademskoj zajednici.

Navodeći da Univerzitet u Sarajevu, kao vodeća visokoobrazovna, naučnoistraživačka i pedagoška institucija u Bosni i Hercegovini, ima mnoge potencijale koje može ponuditi i prezentirati u međunarodnim okvirima, rektor Škrijelj se zahvalio direktoru Bećiroviću i Institutu koji je u okviru svog djelovanja stavio na raspolaganje svoje kapacitete i kadrove sa ciljem njegove još veće afirmacije i međunarodne prepoznatljivosti.

Također, rektor Škrijelj i direktor Bećirović su najavili organiziranje zajedničkih događaja na jesen ove godine među kojima su promocije knjiga poput zbornika radova s međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995‒2020: Uzroci, razmjere i posljedice“ koju će u Ljubljani organizirati IFIMES zajedno sa Univerzitetom u Sarajevu, Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA i Institutom za historiju UNSA, objavio je službeni site unsa.ba.