RAHMET HEROJU BOSNE ENVERU ŠEHOVIĆU
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 27. Jul 2021. 15:07:57


Danas se sa posebnim pijetetom sjećamo gazije i komandanta, rahmetli Envera Šehovića, koji je poginuo 27. jula 1993. godine u momentu najžešćih ofanziva na Sarajevo i okolinu tokom ratnog perioda.

Enver Šehović je s početka agresije bio komandant Odreda Velešići, da bi daljnjom profesionalizacijom odbrambenih jedinica preuzeo dužnost komandanta 13. novosarajevske brigade TO, 27. maja 1992. godine. Formiranjem 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, vršena je reorganizacija i okrupnjavanje jedinica, te je isprva formirana 1. mehanizovana brigada, koja je u 19. februara 1993. godine ušla u sastav 1. motorizovane brigade, kojom će komandovati Enver Šehović do svoje pogibije na lokalitetu sela Jezera na Golom brdu kod Žuči.

Šehović je posthumno odlikovan "Ordenom heroja oslobodilačkog rata" 1994. godine, a brigada kojom je komandovao, nakon njegove smrti biva odlikovana počasnim nazivima Slavna i Viteška.
"…u junu i julu 1993. godine nedaleko odavde ginu, u malom razmaku vremena, jedan za drugim, dva slavna komandanta Šeha i Safet. Imao sam čast da lično poznajem ove skromne i velike borce i ljude. Tih teških dana – bilo je to vrijeme krize na Igmanu – četnici su doslovno hiljadama granata preoravali ovo relativno malo parče zemlje, čiji se današnji mir doima gotovo nestvarno” (Alija Izetbegović u obraćanju na velikom narodnom zboru povodom obilježavanja godišnjice bitke na Žuči – Sarajevo, 8. juni 1996. godine), objavio je Muzej Alija Izetbegović.