NSRS: ODLUKA INZKA NEĆE SE PRIMJENJIVATI
Objavljeno: 30. Jul 2021. 19:07:43
Država Bosna i Hercegovina, Tužilaštvo i Sud moraju djelovati institucionalno prema svima koji ne budu poštovali Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH protiv negiranja genocida


Narodna skupština Rs usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH, Zakon o dopuni Krivičnog zakonika Rs, te jedan zaključak.

Zakoni su usvojeni na posebnoj sjednici Parlamenta koja je bila zatvorena za javnost.

Usvojen je zaključak usaglašen ponedjeljak na zajedničkom sastanku svih parlamentarnih stranakau RS.

Prema Zakonu o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH, odluka visokog predstavnika se neće primjenjivati u Rs.

Takođe, institucije Rs neće sarađivati sa nadležnim organima BiH u pogledu primjene odluke visokog predstavnika.

Izmjenama Krivičnog zakonika rs prvi put se uvodi krivična povreda ugleda Rs i njenih naroda, piše RTRS.

Suština izmjena ogleda se u tome da su predviđene zatvorske kazne do tri godine za sve one koji izlože poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju simbole Rs, a od šest mjeseci do pet godina za one koji Rs ili njene narode označi genocidnim ili agresorskim.

Kazna zatvora u trajanju od dvije do deset godina predviđena je za službena lica i lica u institucijama vlasti koje se finansiraju iz javnog budžeta, a koja počine ova krivična djela.

Od tri do petnaest godina zatvora predviđeno je za one koji pobrojana krivična djela učine u namjeri promjene ustavnog uređenja, teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti Republike Srpske.

Zakoni su usvojeni sa 70 glasova "za" i 3 protiv (grupa Zajedno za BiH), na posebnoj sjednici Parlamenta koja je bila zatvorena za javnost.

Pogledajte kompletan sadržaj:

1. Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Rs, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

2. Ako je djelo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Rs označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

3. Ako je djelo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kazniće se kaznom zatvora od dvije do deset godina.

4. Ako su djela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Rs.

Ovo predstavlja odgovor i zaštitu od nametnute odluke o "zabrani negiranja genocida" koju je donio odlazeći visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, a ovim se štite građani Rs i Rs, objavile su agencije