ZEKOVIĆ UPOZORAVA NA MASOVNO POZIVANJE GRAĐANA CG OD STRANE UPRAVE POLICIJE: OBUSTAVITI NEGATIVNU POLICIJSKU PRAKSU
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 13. Sep 2021. 21:09:19


Pozivam Upravu policije da prekine sa praksom kršenja ljudskih prava i obustavi masovno pozivanje građana Crne Gore zbog nekonkretizovanog prikupljanja obavještenja.

Nedopustivo je postojanje neprofesionalne policijske prakse da se građani pozivaju u službene prostorije policije zbog prikupljanja obavještenja bez konkretizovanja razloga zbog kojeg se pozivaju.

“Zbog prikupljanja obavještenja” samo po sebi nije dovoljno konketno i razumljivo pojašanjenje za pozivanje građana.

Pozivam unutrašnju i građansku kontrolu rada policije, kao i Ombudsmana, da hitno reaguju na okolnosti pozivanja građana koje se ne vrši u skladu sa zakonom.

Posebno je zabrinjavajuće da Uprava policije još uvijek, i pored brojnih preporuka, nema jedinstven poziv koji važi za sve organizacione jedinice policije a koji je zasnovan za pozitivnim propisima i poštovanju ljudskih prava.

Tako imamo poziv u kojem nije konkretizovan razlog pozivanja, kao i poziv u kojem građanin nije podučen svojim pravima (prilozi).

Ukoliko se građani pozivaju radi prikupljanja obavještenja po nalogu nadležnog državnog tužioca zbog nanijetih povreda od strane ovlašćenih policijskih službenika, onda u pozivu to treba tako i naznačiti kako bi građanima poziv bio jasan i razumljiv. Pozivanje građana, izvan toga, mogao bi se tumačiti kao pritisak i obeshrabrivanje drugih da prijave neprofesionalnost policije i prekoračenje ovlašććenja.

Ukazujem svim građanima koje policija poziva na tzv. informativne razgovore da se upoznaju sa članom 288 Zakona o krivičnom postupku.

Pozivamo političke partije, nevladine organizacije i druge građanske inicijative da se zajedički uspostavi i koordinira pružanje pravne pomoći i savjeta građanima Crne Gore kojima je to potrebno, napisao je u javnom apelu Aleksandar Saša Zeković, aktivista za ljudska prava i član Savjeta Građanske inicijative “21. maj”.