REFLEKSIJE: Odgrađivanje ograđenog
ABJURACIJA BIVŠEG AMBASADORA RAZIMA ČOLIĆA
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 07. Oct 2021. 01:10:42
DR. MUSTAFA CERIĆ: Bošnjaci - muslimani se moraju otvoriti prema svim stranama svijeta a ne zatvarati se u sebe i ograničavati se samo na jednog prijatelja ma koliko on bio dobronamjeran.
Islamska zajednica je bila i tako treba da i dalje bude vodilja u razvijanju saveza sa svim nacijama, posebno u kriznim situacijama i neizvjesnim okolnostima, u kojima se danas nalazi naš narod i država.
Razime, bio bih sretan ako bi tvoje ograđivanje od mog ličnog stava o tome da je integracija Čečenije u Rusku Federaciju dobar primjer za Europsku uniju šta treba da uradi s Bosnom nakon genocida -, rekoh, bio bih sretan kada bi to ubrzalo bosansko članstvo u Europsku uniju.
Ali, to se neće desiti. Već će ostati sve po starom. Ti ćeš se Razime ograđivati od mojih stavova, koji nisu prošli kroz "kanale" i "procedure" Islamaske zajednice, a naš narod će živjeti u strahu od novog genocida.
Razime, bolje je bilo da si šutio!
Spas je u šutnji ako ne znaš pravo govoriti!
To ti je moj bratski savjet jer imam više iskustva i znanja od tebe u artikuliranju muslimanskih stavova u domovini i svijetu!


Žao mi je što bivši ambasador Razim Čolić i sadašnji direktor Uprave za vjerske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nije razumio moj lični stav, kojeg sam iznio na mom Facebooku u pogledu razlike u odnosu Europske unije prema Bosni i Ruske federacije prema Čečeniji.

Prije svega nisam se pozivao na stav Islamske zajednice jer Islamska zajednica, koliko mi je poznato, nema stava o tom.

Ali, mogu razumijeti razlog ličnog ograđivanja ili abjuracije ambasadora i direktora Čolića od mog ličnog stava jer je to ograđivanje pod prinudom - ikrahen.

Tako rade slabi i nemoćni po principu: daufe-l-talibu we-l-matlub - "slab je onaj koji se ograđuje kao i onaj od kojeg se ovaj ograđuje".

Slabi i nemoćni su slobodni i hrabri da osporavaju jedni druge oko ničega jer nemaju ni snage ni znaja da se bave bitnim pitanjima za svoj opstanak i napredak.

Ambasador i direktor Čolić bi trebao znati da ovdje nije riječ o mom ličnom stavu i njegovom osobnom ograđivanju od mog stava s pozicije čuvara "kanala" i "procedura" Islamske zajednice, već je ovdje riječ o licemjernom i nekorektnom odnosu Europske unije prema Bosni kao žrtvi genocida.

Bosna i Hercegovina je već odavno potencijalna država kandidatkinja za Europsku uniju.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju postignut je i potpisan u junu 2008., ali njegovo je stupanje na snagu bilo odgođeno do daljnjega.

Nisu provedene ključne odluke Europskog suda za ljudska prava.

Bosna i Hercegovina je zahtjev za članstvo podnijela 15. februara 2016.

Komisija je u maju 2019., na temelju odgovora Bosne i Hercegovine na sveobuhvatan upitnik, objavila svoje mišljenje koje sadrži i popis 14 ključnih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu.

I tako do u nedogled odgađa se bosansko članstvo u Europsku uniju zato što Bosna ne može usaglasiti svoje prioritetne stavove sa negatorima genocida.

To je isto kao kad bi se od Jevreja nakon Holokausta tražilo da postignu suglasnost sa njemačkim nacistima o zajedničkoj državi.

Po čemu su Bugarska i Rumunija bolje uređene države od Bosne?

Ni po čemu osim po činjenici da u tim državama nema previše muslimana dok u Bosni ima previše muslimana, koji predstavljaju "oazu za nemir i konflikt" u Europi.

Po čemu Turska ni nakone više decenija čekanja ne može biti članica Euroske unije?

Po tome što je većinski muslimanska zemlja, koju kršćanska Europa ne podnosi!

Uostalom, po čemu je Hrvatska više zaslužna od Bosne da ju se primi u Europsku uniju?

Nije li Hrvatska optužena za agresiju na Bosnu i udruženi zločinački poduhvat?

Jest, ali Hrvatska nema previše muslimana, kao što ih ima Bosna.

Bivši ambasadore Razime Čoliću, u tome je problem a ne u mom ličnom stavu, koji nije prošao "kanale" i "procedure" Islamske zajednice, koja, by the way, nije ničija babovina već opće dobro muslimana među koje, ako mi dozvoliš, i sebe ubrajam.

Nakon genocida, Bošnjaci-muslimani, prije svega, treba da se pouzdaju u Boga Svevišnjeg.

To je misija Islamske zajednice da širi vjeru i moral te duhovnu volju i snagu kod Bošnjaka muslimana, koji treba da sklapaju prijateljstva sa muslimanskim svijetom, treba da sklapaju saveze sa svim ljudima i nacijama dobre volje.

Islamska zajednica treba da ima svoj kritički stav o svemu pa i oko pitanja punopravnog članstva Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.

Islamska zajednica je glas ili stav muslimana prije nego bilo koga drugog.

Bošnjaci - muslimani se moraju otvoriti prema svim stranama svijeta a ne zatvarati se u sebe i ograničavati se samo na jednog prijatelja ma koliko on bio dobronamjeran.

Islamska zajednica je bila i tako treba da i dalje bude vodilja u razvijanju saveza sa svim nacijama, posebno u kriznim situacijama i neizvjesnim okolnostima, u kojima se danas nalazi naš narod i država.

Razime, bio bih sretan ako bi tvoje ograđivanje od mog ličnog stava o tome da je integracija Čečenije u Rusku Federaciju dobar primjer za Europsku uniju šta treba da uradi s Bosnom nakon genocida -, rekoh, bio bih sretan kada bi to ubrzalo bosansko članstvo u Europsku uniju.

Ali, to se neće desiti. Već će ostati sve po starom. Ti ćeš se Razime ograđivati od mojih stavova, koji nisu prošli kroz "kanale" i "procedure" Islamaske zajednice, a naš narod će živjeti u strahu od novog genocida.

Razime, bolje je bilo da si šutio!

Spas je u šutnji ako ne znaš pravo govoriti!

To ti je moj bratski savjet jer imam više iskustva i znanja od tebe u artikuliranju muslimanskih stavova u domovini i svijetu!

Allahu Milostivi, omili nam savez sa svim ljudima i nacijama dobre volje! Amin!