APEL NEVLADINIH ORGANIZACIJA AZERBEJDŽANA MEŽUNARODNOJ ZAJEDNICI U VEZI SA VOJNIM ZLOČINIMA ARMENIJE
Autor: B.net
Objavljeno: 08. Oct 2021. 17:10:21


Apel Nevladinih organizacija Azerbejdžana međunarodnoj zajednici u vezi sa vojnim zločinima koje je Armenija počinila nad gradovima i okruzima Azerbejdžana prije godinu dana.

Kao odgovor na sljedeću vojnu provokaciju koju su protiv naše zemlje izvršile oružane snage Republike Armenije 27. septembra 2020. godine, oružane snage Republike Azerbejdžan započele su kontrakcijske operacije i oslobodile zemlje koje pripadaju Republici Azerbejdžan.

Kao rezultat uspješnih vojnih operacija naše vojske, vojne snage Armenije bile su potpuno uništene. Kako bi nadoknadila gubitke na bojnom polju, Armenska vlada usmjerila je napade na civilno stanovništvo koje živi u gradovima i okruzima izvan prve linije rata, pucajući iz različitih vrsta teškog naoružanja, uključujući topništvo i balističke rakete koje su počinile zločine protiv čovječanstva i na taj način je ubijeno civilno stanovništvo, uključujući žene i djecu, nanoseći štetu imovini stanovništva, kao i infrastrukturnim objektima velikih razmjera.

U ovim napadima i drugi najveći grad Azerbejdžana, grad Ganja suočio sa teškim artiljerijskim i raketnim napadima tokom datuma 4., 5., 8., 11. i 17. oktobra. Općenito, kao rezultat ovih užasnih terorističkih činova 26 ljudi je izgubilo život, 175 osoba je ranjeni, a ogroman broj objekata i vozila civilne infrastrukture suočen je sa značajnim oštećenjima.

Općenito, prema naredbi vlade Armenije, ne samo Ganja i Barda, već i Yevlakh, Beylagan, Tartar, Gabala, Goranboy, Aghjabadi, Khizi kao i drugi gradovi i regije napadnuti su balističkim raketama i drugim vrstama teškog topničkog naoružanja. Kao rezultat ovih armenskih vojnih agresija 93 civila su poginula, od tih su 12 djece i 27 žena, 454 civila su ranjena, a ukupno 12.292 stambena i nestambena područja, kao i 288 vozila su značajno oštećena.

Zbog ovih gore navedenih razloga, mi kao nevladine organizacije Azerbejdžana s dubokim osjećajem i zabrinutosti htjeli bismo skrenuti pažnju međunarodne zajednice na zločine koje je prije godinu dana počinila politička i vojna vlada Armenije nad čovječanstvom, i izjavljujemo da je ozbiljno povrijeđeno međunarodno humanitarno pravo, posebno Ženevska konvencija usvojena iz 1949. godine.

Mi, nevladine organizacije koje djeluju u Azerbejdžanu i potpisujemo ovaj apel u ime civilnog društva naše zemlje, željeli bismo se prijaviti organizacijama za zaštitu ljudskih prava, nevladinim organizacijama, predstavnicima medija, članovima parlamenta i vladama u cijelom svijetu pozivajući ih da izraze njihov protest u vezi s vojnim zločinima koje je nad civilnim stanovništvom Azerbejdžana počinila Armenija i najavljivanje ove vrste vojnih djela protiv civilnog stanovništva kao neprihvatljivo.

Potpisnici apela su 49 NGO.