DODIK BESPRAVNIM VRAĆANJEM NADLEŽNOSTI DOVODI BIH NA IVICU RATA
Autor: B.net
Objavljeno: 21. Oct 2021. 15:10:35
Priča da su entiteti stvorili Bosnu i Hercegovinu koja predstavlja uniju ili državnu zajednicu nema nikakvog pravnog uporišta jer je potpisom ugovornih strana u Parizu stvorena Bosna i Hercegovina sa dva entiteta. Bez potpisa Predsjednika Republike Bosne i Hercegovine ne bi bilo entiteta Republike Srpske već bi se samo moglo govoriti o okupiranoj teritoriji Republike Bosne i Hercegovine od paravojnih snaga.


Predsjednik Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“ akademik prof.dr. Suad Kurtćehajić je istakao da je Milorad Dodik danas najveća prijetnja miru u Bosni i Hercegovini. Govori da neće biti rata, a u entitetu RS se naoružavaju do zuba. Pritom Vučić govori da neko hoće da ukine entitet Rs a ista pravi proces razbijanja Bosne i Hercegovine sa međufazom koju Dodik naziva samostalnom Republikom srpskom u okviru Bosne i Hercegovine. Dodik kaže da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine o čemu govori i Vučić. Međutim država ima i suverenitet koji se nastoji prikazati kao podijeljen iako se nigdje u Ustavu BiH ne pominje suverenitet entiteta već samo države Bosne i Hercegovine. Suverenitet je nedjeljiv osim u državama koje su voljno odlučile da stvore uniju na koju su prenijele vanjski suverenitet i jedan dio unutrašnjeg suvereniteta a drugi dio zadržali za sebe. Međutim mi danas u savremenom svijetu nemamo državu koja je unija po svom obliku državnog uređenja.

Priča da su entiteti stvorili Bosnu i Hercegovinu koja predstavlja uniju ili državnu zajednicu nema nikakvog pravnog uporišta jer je potpisom ugovornih strana u Parizu stvorena Bosna i Hercegovina sa dva entiteta. Bez potpisa Predsjednika Republike Bosne i Hercegovine ne bi bilo entiteta Republike Srpske već bi se samo moglo govoriti o okupiranoj teritoriji Republike Bosne i Hercegovine od paravojnih snaga.

Entitet Republika Srpska nije republika u pravnom statusu nego samo u nazivu ima termin republika s tim što naziv nije Republika Srpska već entitet Republika Srpska.

Zakon o zabrani negiranja genocida od strane Visokog predstavnika kao civilizacijska vrijednost koja pravno sankcioniše omalovažavanje presuda međunarodnih sudova, te odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da su šume na prostoru entiteta RS vlasništvo države BiH bile su okidač za Dodika da krene u sumanutu protivpravnu akciju vraćanja nadležnosti koje su visoki predstavnici dali državi Bosni i Hercegovini na entitetsku razinu, a sve pod izgovorom da se sve treba vratiti na izvorni Dejton odnosno fabričke postavke.


VOZI MILE, VOZI...kraj ti je blizu!

(Ilustracija: Šukrija Meholjić)

Međutim izvorni Dejton ili preciznije rečeno njegov Aneks 4 u sebi sadrži evolutivnu odredbu sadržanu u članu 3. stav 5. koja govori o dodatnim nadležnostima države Bosne i Hercegovine. U tom smislu akademik Kurtćehajić elaborira sadržaj odredbe člana 3. Ustava Bosne i Hercegovine koja se odnosi na nadležnosti države Bosne i Hercegovine.

Član 3. stav 1. govori o deset takstativno navedenih nadležnosti: vanjska politika , vanjskotrgovinska politika, carinska politika, monetarna politika, finansiranje institucija i međunarodnih obaveza BiH, politika i regulisanje pitanja imigracija, izbjeglica i azila, provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnopravnih propisa, uključujući i odnose sa Interpolom, uspostavljanje i funkcionisanje zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih sredstava, regulisanje međuentitetskog transporta i kontrola zračnog prometa.

Odredba na koju se Dodikovi pravnici pozivaju kao pravni osnov da su državi Bosni i Hercegovini date nadležnosti koje joj ne pripadaju je data u članu 3. stav 3. a) Sve vladine funkcije i ovlašćenja koja nisu ovim Ustavom izričito povjerena institucijama Bosne i Hercegovine pripadaju entitetima.

Tumačenje Dodikovih pravnika je da državi na osnovu ove odredbe pripada samo deset taksativno navedenih nadležnosti

I to bi bilo tako da ne postoji odredba koja u članu 3. stav 5. govori o dodatnim nadležnostima koje također pripadaju Bosni i Hercegovini.

U odredbi o dodatnim nadležnostima stoji:

5. Dodatne nadležnosti

a) Bosna i Hercegovina će preuzeti nadležnost u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta; stvarima koje su predviđene u Aneksima 5 – 8 Opšteg okvirnog sporazuma; ili koje su potrebne za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, u skladu sa podjelom nadležnosti među institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema potrebi za vršenje ovih nadležnosti.“

Visoki predstavnik je jedina osoba koja može dati tumačenje šta je to potrebno dati u nadležnost BiH da bi se ispunio sadržaj dijela ove odredbe koji se odnosi na suverenitet, teritorijalni integritet, političku nezavisnost i međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine i to na osnovu Aneksa X kojim je Visoki predstavnik ustanovljen i člana 5. tog aneksa gdje jasno i nedvosmisleno stoji da je on konačni tumač civilnog dijela Daytonskog sporazuma, dakle svega osim Aneksa 1 koji se odnosi na vojnu implementaciju.

Ova odredba je postavljena u jasnoj i izričitoj formi da će Bosna i Hercegovina preuzeti u nadležnost sve ono što potpada pod ovu odredbu.

Ova odredba je alternativno postavljena i Visokim predstavnicima nije trebala suglasnost za prijenos nadležnosti sa entitetske na državnu razinu ali oni su tu suglasnost dobili čime su dodatno učvrstili prijenos nadležnosti.

Entitetima ostaje u nadležnost sve ono što nije dato državi Bosni i Hercegovini na osnovu člana 3. stav 1. koji taksativno određuje nadležnosti i člana 3. stav 5. koji omogućava Bosni i Hercegovini dobijanje dodatnih nadležnosti.

Postojanje odredbe o dodatnim nadležnostima bi bilo potpuno besmisleno kada bi Bosni i Hercegovini pripadale samo nadležnosti date u članu 3. stav 1.

S obzirom na sadržaj odredbe o dodatnim nadležnostima i način kako su one prenesene na državni nivo vraćanje tih nadležnosti sa državne na entitetski nivo je jedino moguće ako se entiteti slože i to prihvati Visoki predstavnik.

Dodikov metod da to uradi na osnovu odluke Narodne skupštine entiteta Republika Srpska što je započelo sa Agencijom za lijekove je udar na državno uređenje koje Bosnu i Hercegovinu čini praznom ljušturom i fantomskom državom, te je prema mišljenju akademika Kurtćehajića potrebno hitno i najstrožije sankcionisanje entiteta Republika Srpska od strane cijele međunarodne zajednice, a prije svih Ujedinjenih nacija i Evropske unije, te hitno suspendovanje Milorada Dodika i njegovih ključnih ljudi iz političkog života Bosne i Hercegovine. U protivnom može doći do nesagledivih posljedica jer je teško povjerovati da će Bošnjački narod koji je najbrojniji i ima višestoljtne korijene na ovim prostorima dozvoliti da mu nestane njegova jedina domovina, objavio je portal index.ba.