I hope you are
ANU BIH I FONDACIJA PRAVDA BIH POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 02. Dec 2021. 20:12:07


Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Fondacija Pravda za Bosnu i Hercegovinu parafirali Memorandum o saradnji čime su stvorene pretpostavke za izradu Studije izvodljivosti Opće enciklopedije Bosne i Hercegovine:

U prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine danas je parafiran Memorandum o saradnji između ANUBIH i Fondacije Pravda za Bosnu i Hercegovinu, kojom se Fondacija odredila da, u skladu sa svojim finansijskim kapacitetima, sufinansira izradu Studije izvodljivosti za Opću enciklopediju Bosne i Hercegovine. Memorandum su parafirali predsjednik ANUBIH akademik Muris Čičić i predsjednica Upravnog odbora Fondacije prof. Fadila Memišević.

Nakon više od dvije i po decenije nakon Deytonskog mirovnog sporazuma konačno su se stekli uvjeti za rad na Studiji izvodljivosti za izradu najkompleksnijeg, naobuhvatnijeg i najznačajnijeg leksikografskog poduhvata u modernoj historiji Bosne i Hercegovine – izradi Opće enciklopedije BiH. Ovaj najznačajniji projekat, koji određuje i označuje Bosnu i Hercegovinu kao samosvoju, nezavisnu državu, vodiće se kroz institucinalni okvir ANUBIH.

U narednom periodu ANUBIH i Fondacija parafiraće ugovor kojim će se definisati svi bitni elementi neophodni za izradu Studije izvodljivosti, što je prvi korak kako bi se uopće pristupilo izradi Opće enciklopedije Bosne i Hercegovine.Strane potpisnice danas su usaglasile da će se za nedostajuća sredstva za izradu Studije izvodljivosti Fondacija obratiti svim nivoima vlasti kako bi se ista obezbjiedila u 2022. godini, u kojoj bi se trebala i izraditi kompletna Studija.

Nadamo se i očekujemo da će nosioci svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, od nivoa općina/gradova, kantona, preko entiteta pa do institucija države Bosne i Hercegovine shvatiti izniman značaj započete aktivnosti, uvažavajući činjenicu da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih država koja još uvijek nema svoju Opću enciklopediju.

Inače, osnivači Fondacije su organizacije civilnog društva Hrvatsko narodno vijeće BiH, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Društvo za ugrožene narode, koje će na ovom projektu dati svoj puni doprinos u skladu sa smjernicama i projektnim aktivnostima koje ponudi Akademija nauka i umjetnosti BiH. ANUBIH će sa svoje strane a prema ukazanim potrebama angažirati univerzitetske resurse iz BiH i inozemstva jer ovaj epohalni projekat zahtijeva angažman sveukupne bosanskohercegovačke akademske zajednice.