PODRŠKA DRŽAVNOM JEDINSTVU BOSNE I HERCEGOVINE!
Autor: Ćerim Bajrami
Objavljeno: 11. Dec 2021. 19:12:07


Odluka skupštine manjeg entireta Bosne i Hercegovine da počne sa pripremanjem zakona o 'preuzimanju nadlježnosti' sa centralnog nivoa i rušenje jedinstvenih oružanih snaga i još nekih državnih nadlježnosti, jeste rušenje ustavnog poretka i ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine!

Za svaku je osudu ova avantura čelnika srpskog naroda u BiH, koje simbolizuje Milorad Dodik.
Ovi očigledno planirani potezi, istina već dugo najavljivani od te persone, ne bi doveli do ove kulminaciju krize u BiH da nemaju podršku srbijanskih i ruskih čelnika.

U pitanju je podmukli plan da se 'mirno' ugrozi opstanak Države BiH i da se Bošnjaci i svi bosanski građani dovedu pred svršen čin, da bi popustili u 'pregovorima' na zahtjeve onih koji žele da imaju totalnu kontrolu i nad ekonomskim resursima i potencijalima bh. države, da bi oni nastavili sa krčmenjem te imovine na teritoriji bh. manjeg entiteta, koju su agresijom i genocidom nad BiH i Bošnjacima ostvarili, od 1992. do 1995. godine.

Očekujemo da Bošnjaci i svi bosanski građani i državne institucije ne popuste i da ne dozvole da se poslije političke, sada širi i pravna agresija nad državnim poretkom BiH, ustanovljenim po Dejtonskom sporazumu iz 1995., poslije krvave agresije SRJ nad BiH i genocida nad Bošnjacima.
Očekujemo da SAD i druge EU demokratske zemlje, te NATO pakt, jasno stanu na strani očuvanja granica i državnog bh. ustrojstva, jer je Bosna i Hercegovima paradigma onoga što predstavlja bit demokratskog i pravnog poretka u SAD i EU i drugim civilizovanim zemljama.

Bilo bi nužno da OHR, odnosno međunarodni predstavnik u BiH gospodin Šmit, odmah reaguje u skladu sa svojim ovlaščenjima, da bi se zaustavilo političko ludilo pojedinaca iz vlasti manjeg bh. entiteta, koje može dovesti do novih ratnih sukoba.

Ne sumnjamo da će i kosovska vlada - kao što je to i do sada činila - da i dalje nastavi da pruža otvorenu podršku Bošnjacima i svim bosanskim građanima kao i državi BiH, jer je svima ovdje jasno da se na Zapadnom Balkanu sprovodi plan otvorenog širenja velikosrpskog državnog projekta, od koga su direktno ugroženi i Država BiH i Republika Kosovo i Crna Gora.

Interes većine građana ovih triju zemalja je mir, i nastavak EU i NATO integeracija!

... ... ...

Qëndrimi personal:

MBËSHTETJE PËR UNITETIN SHTETËROR TË BOSNJES DHE HERCEGOVINËS!

Vendimi i kuvendit të entitetit ma i vogël të Bosnjës dhe Hercegovinës për të filluar hartimin e ligjit për “marrjen e kompetencave” nga niveli qendror dhe plani për shkatërrimin e forcave të armatosura të unifikuara dhe disa kompetencave të tjera shtetërore, është për të rrëzuar rendin kushtetues dhe për të rrezikuar integritetin territorial dhe sovraniteti i Bosnjës dhe Hercegovinës!
Është për t'u dënuar kjo aventurë e liderit të popullit serb në BeH, e simbolizuar nga Milorad Dodik.

Këto lëvizje, dukshëm të planifikuara, të cilat janë paralajmëruar prej kohësh nga ai person, nuk do të kishin çuar në kulmin e krizës në BeH pa mbështetjen e liderëve serbë dhe rusë.

Është një plan tinëzar për të rrezikuar 'në mënyrë paqësore' mbijetesën e Shtetit të BeH dhe për të sjellë boshnjakët dhe të gjithë qytetarët ne BeH në një akt përfundimtar, për t'u dorëzuar në 'negociatat' me kërkesën e atyre që duan kontroll të plotë mbi burimet ekonomike dhe potencialet të shtetit BeH, në mënyrë që ata të vazhdojnë ta strehojnë atë pronë në territorin entitetin më të vogël, të cilin e arritën përmes agresionit dhe gjenocidit kundër BeH dhe boshnjakëve, nga viti 1992 deri në 1995.

Ne presim që boshnjakët dhe të gjithë qytetarët e Bosnjës dhe institucionet shtetërore nuk do të dorëzohen dhe nuk do të lejojnë agresion ligjor kundër rendit shtetëror të BeH-së, të krijuar sipas Marrëveshjes së Dejtonit nga viti 1995, pas agresionit të përgjakshëm të RFJ-së kundër BeH-së dhe gjenocidit ndaj Boshnjakëve.

Ne presim që Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë e tjera të BE-së dhe pakti i NATO-s të qëndrojnë qartë në anën e ruajtjes së kufijve dhe shtetit të BiH, sepse Bosnja dhe Hercegovina është një paradigmë e asaj që është thelbi i rendit demokratik dhe ligjor në Shtetet e Bashkuara, BE-s dhe vende të tjera të civilizuara.

Do të ishte e nevojshme që OHR, përkatësisht Përfaqësuesi Ndërkombëtar në BeH, z. Schmidt, të reagojë menjëherë në përputhje me kompetencat e saj, në mënyrë që të ndalet marrëzia politike e individëve nga qeveritaret prej entiteti e BeH-së më të vogël, të cilat mund të çojnë në luftëra të reja.

Ne nuk kemi dyshim se qeveria e Kosovës - siç ka bërë deri më tani - do të vazhdojë të ofrojë mbështetje të hapur për boshnjakët dhe të gjithë qytetarët si dhe për shtetin e BeH-së, sepse është e qartë për të gjithë këtu qe ështe fjala për një plan shtetëror nga Beogradi për zgjerim të hapur të Serbis ne Ballkanin Perendimor, prej të cili jane te rrezikuar drejtperdrejt Shteti
BeH, Republika e Kosovës dhe Malit të Zi.

Interesi i shumicës së qytetarëve të këtyre tre vendeve është paqja, dhe vazhdimi i integrimit në BE dhe NATO !