Iz našeg arhiva
UKIDANJE ULEMA-MEDŽLISA I VAKUFSKE DIREKCIJE 1959. GODINE
Autor: Muhamed Hodžić
Objavljeno: 15. Feb 2022. 23:02:37
Jedino se još iz arhive, iz tih starih spisa, može saznati nešto novo iz prošlosti.
Ovdje se prisjećamo Ulema-medžlisa, prve ustanove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini osnovane pod austrougarskom upravom 1882. godine.

Ulema-medžlis je bio glavni organ Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu. Vršio je upravu i nadzor nad cjelokupnim islamskim, vjersko-prosvjetnim i kulturnim životom bosanskih muslimana a sastojao se od reisu-l-uleme i četri člana. Ulema-medžlis sa reisu-l-ulemom na čelu činio je Rijaset.

Nakon 77 godina prestaje sa radom a sve njegove poslove preuzima Starješinstvo IVZ u NRBiH.
Prema zaključcima Vrhovnog sabora Islamske vjerske zajednice u FNRJ, od 25. novembra 1959. godine, donesena je Odluka da „dosadašnja funkcija Ulema-medžlisa za NRBiH prestaje s današnjim danom a sve njegove poslove preuzima Starješinstvo IVZ u NRBiH. Na osnovu toga članovi Ulema-medžlisa i njegovi službenici stavljaju se na raspolaganje Islamskoj vjerskoj zajednici.“ (GHB, Arhiv IZ, zbirka varia, V-32-8_1959)

Istog dana prestala je sa radom i Vakufska direkcija čije je poslove i službenike, također, preuzelo Starješinstvo IVZ u NRBIH.

Vakufska direkcija se prvi put spominje 1894. godine pod nazivom Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo za BiH. Osnovni zadatak ovog tijela bio je da nadzire kotarska povjerenstva, da odobrava budžete vakufa i odlučuje o upotrebi vakufskih sredstava.

Priredio: Muhamed Hodžić