SAVEZ BOSANSKOHERCEGOVAČKIH UDRUŽENJA “CONSILIUM BOSNIACUM” PODRŽAO DEKLARACIJU O USTAVNIM I DRUGIM REFORMAMA BIH NA PUTU U EU I NATO
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 14. Mar 2022. 15:03:16
Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Austriji “Consilium Bosniacum”, koji je osnovan od 21 organizacije iz Austrije, izražava bezrezervnu podršku Deklaraciji o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u EU i NATO. Savez je u ranijem periodu podržao i prijedloge Principa za promjenu ustava BiH.

“Consilium Bosniacum” prevešće tekst Deklaracije na njemački jezik te istu dostaviti svim članovima austrijskog parlamenta kao I predstavnicima Vlade.

Savez će u daljnjim aktivnostima komunicirati sa rukovodstvom Vijeća za provedbu Deklaracije, kako bi se zajednički kanalisale aktivnosti kako u Bosni I Hercegovini tako i u R Austriji, članici EU, s krajnjim ciljem da svi građani Bosne I Hercegovine ostvare ista prava kao I svi građani EU.

Bosna i Hercegovina ima pravo biti državom punih ljudskih prava I sloboda te će glas progresivnih snaga iz BiH koji su potpisai Deklaraciju putem “Consilium Bosniacum” čuti u društvenim I političkim krugovima u Austriji.