SREBRENICA - ANTROPOGEOGRAFIJA OPĆINE
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 15. Aug 2022. 07:08:44
Izašla je nova studija „Srebrenica - antropogeografija općine“ koja objedinjuje ranije tri knjige pod nazivom „Stanovništvo i naselja općine Srebrenica…“ uz djelimične korekcije i dopune teksta.

Spiskovi bošnjačkih žrtava agresije i genocida (općine Srebrenica) objedinjeni su u ovoj studiji.

Važan dodatak je POIMENIČNI popis muških osoba Kaze Srebrenica 1850. godine (obuhvata područje općina Bratunac, Srebrenica i dio naselja općina Vlasenica (Milići) i Zvornik)). Važno za one koji istražuju svoj rodoslov-porijeklo.

Autor, izdavač i urednik: Alija Suljić

Abstract
Antropogeografske promjene na području općine Srebrenica u zadnja dva stoljeća predmet su, posebnog, proučavanja ove naučne studije. Glavninu sadržaja teksta čine tri ranije objavljene monografije pod nazivom "Stanovništvo i naselja općine Srebrenice: antropogeografska monografija." U ovoj studiji sačuvan je koncept i glavna struktura teksta koji je objavljen u navedenim monografijama. Istina, bilo je manjih korekcija u tekstu, bilo zbog stilskog dotjerivanja ili novih informacija, ili pak dopune samog teksta. Dopune se odnose, posebno, na informacije u vezi popisa stanovništva, odnosno muških članova domaćinstva Kaze Srebrenica iz 1850/51. godine, kao i moguća genealoška istraživanja koja bi bila utemeljena, većim dijelom, na navedenom popisu. Ipak, glavni razlog objedinjavanja sadržaja ranijih istraživanja u jednu studiju su poimenični popisi bošnjačkih žrtava agresije i genocida koji su objavljeni u drugoj i trećoj knjizi, a koje nisu bile dostupne u prodaji, pa time ni široj javnosti. Studija je, uvjetno rečeno, podijeljena u nekoliko tematskih cjelina, od kojih su prve dvije tekstualne forme. U prvoj tematskoj cjelini obrađene su opće geografske, odnosno antropogeografske karakteristike za cijelu općinu, a u drugoj je obrađen antropogeografski razvoj za 80 naseljenih mjesta općine Srebrenica. Ostale tematske cjeline odnose se na tabelarno-grafičke priloge. Geografska osnova proučavanja područja općine Srebrenica (teritorijalno-administrativna podjela) temeljila se na posljednjem, prijeratnom, popisu bosanskohercegovačkog stanovništva iz 1991. godine. Dakle, navedenim istraživanjima obuhvaćena su sljedeća naselja općine Srebrenica: Babuljice, Bajramovići, Bostahovine, Beširevići, Blažijevići, Božići, Brakovci, Brezovice, Brežani, Bučinovići, Bučje, Bujakovići, Crvica, Čičevci, Dimnići, Dobrak, Fojhar, Gaj, Gladovići, Gođevići, Gostilj, Kalimanići, Karačići, Klotijevac, Kostolomci, Krnjići, Krušev Do, Kutuzero, Liješće, Likari, Lipovac, Luka, Ljeskovik, Mala Daljegošta, Međe, Miholjevine, Milačevići, Moćevići, Nogačevići i Obadi, Opetci, Orahovica, Osatica, Osmače, Osredak, Pale, Palež, Peći, Pećišta, Petriča, Podgaj, Podosoje, Podravno, Postolje, Potočari (Donji i Gornji), Poznanovići, Pribidoli, Pribojevići, Prohići i Pusmulići, Radoševići, Radovčići, Rađenovići, Ratkovići, Sase, Skelani, Skenderovići, Slatina, Srebrenica, Staroglavice, Sućeska, Sulice, Šubin, Tokoljak, Toplica, Urisići, Velika Daljegošta, Vijogor, Žabokvica i Žedanjsko. Naselja su prikazana abecednim redom iz praktičnih razloga jer su, naime, i svi podaci o naseljenim mjestima prikupljani i obrađivani abecedno. Sama studija nastala je kao proizvod mojih ranijih istraživanja za potrebe izrade i odbrane magistarskog i doktorskog rada, u cilju sticanja akademskih zvanja, a kasnije je značajno dopunjena, prije svega raznim statističkim podacima, a posebno podacima koji se odnose na stradanje Bošnjaka općine Srebrenica tokom agresije i genocida, 1992-1995. godine. Iako je svaki dio studije poseban i na sebi svojstven način zanimljiv, ipak, prema mišljenju autora, najvažniji dio ove studije su istraživanja koja se odnose na stradanje Bošnjaka općine Srebrenica tokom agresije na nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu, odnosno masovno ubistvo bošnjačkih muškaraca tokom izvršenja zločina genocida, jula 1995. godine. Zbog toga su u ovoj studiji posebno analizirane žrtve agresije, 1992-1995. godine, kao i žrtve genocida, po naseljenim mjestima i familijama. Na osnovu prikupljenih podataka i provedenih analiza došlo se do pouzdanih činjenica o broju žrtava agresije i genocida, njihovoj prosječnoj starosti, broju djece siročadi i žena hudovica, broju povratnika i raseljenih lica, te mjestu prebivališta prognanih Srebreničana. Što se tiče poimeničnog popisa muških članova domaćinstava Kaze Srebrenica iz 1850/51. godine u ovoj studiji nećemo se time posebno baviti, osim u onoj mjeri kako bi se razumio složen antropogeografski razvoj područja općine Srebrenica u zadnjih 200 i više godina. Iako su osmanske vlasti vršile česte popise stanovništva, uglavnom u vezi poreza, ovaj popis muškinja omogućava proučavanje procesa formiranja i razvoja familija na području općine Srebrenica. Dakle, popisom su obuhvaćeni samo muški članovi porodica, svih uzrasta, uz navođenje osnovnih fizičko-antropoloških, ekonomskih, socijalnih, rodbinsko-tazbinskih i drugih obilježja koja su bila važna za tadašnju vlast. Napominjemo da je područje Kaze Srebrenica 1850/51. godine obuhvatalo gotovo cijelu današnju općinu Srebrenica, osim naselja Krušev Do i Luka, koja su tada pripadala Kazi Čelebi Pazar (Rogatica), zatim područje općine Bratunac, te dio područja općina Milići, Vlasenica i Zvornik. U ovoj studiji podaci popisa 1850/51. godine objavljeni su samo za bošnjačke porodice, tabelarno, jer zbog nedostatka financijskih sredstava nije bilo moguće prevesti, sa staroturskoga jezika, cjelokupni popis muškinja Kaze Srebrenica. Također, autor je pokušao dopuniti navedene podatke prema savremenim familijarnim imenima (prezimenima) do kojih je došao tokom svojih istraživanja koristeći se, prije svega, prvim upisima vlasnika u gruntovnim knjigama Kotara Srebrenica 1894. godine, katastarskim podacima i informacijama od potomaka osoba koje su popisane 1850. godine. Veliki problem kod uspostavljanja srodstva između osoba popisanih 1850/51. godine i savremenih bošnjačkih familija predstavlja vrlo mali broj porodičnih prezimena koja su navedena u popisu muškinja, a i ta koja su navedena, uglavnom su promijenjena krajem 19.-og ili početkom 20.-og vijeka.