NOVA KNJIGA DR.SCI DAMIR EF BABAJIĆA
Autor: B.net
Objavljeno: 27. Apr 2023. 21:04:12
Iz štampe je izašla nova knjiga dr.sci Damir ef. Babajića pod nazivom „Teologija praktičnog djelovanja muslimana. Islam i osobe sa invaliditetom.“ Recenzenti knjige su eminentni stručnjaci i profesori: prof. dr. dr. Orhan Jašić, profesor na fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i prof.dr.sci Senad Mehmedinović, profesor Tuzlanskog univerziteta.

U knjizi se raspravlja najprije o teologiji praktičnog djelovanja muslimana, njenom terminološkom određenju, zatim o osnovnim vidovima praktičnog djelovanja muslimana, osnovama praktičnog djelovanja muslimana izraženim u Kur’anu i Sunnetu, kao i o ulozi Islamske zajednice u praktičnom djelovanju muslimana, te njenoj važnosti za osobe s invaliditetom. Knjiga je nastala na temeljima naučnog rada dr. Babajića. Kroz lično iskustvo, svoj invaliditet, nastojao je naučno volarizirati fenomen invaliditeta, s jedne strane, te pomenutog fenomena kroz prizmu islama, s druge strane.

U recenziji koju potpisuje profesor Jašić se kaže: „Rukopis pod naslovom 'Teologija praktičnog djelovanja muslimana. Islam i osobe sa invaliditetom' sadrži 109 stranica teksta te je popraćen referentnom stručnom i znanstvenom literaturom. Djelo se, pored Uvoda, sastoji od šest cjelina nakon kojih slijede zaključak sa krucijalnim podatcima. Dr. Damir Babjić je u svome rukopisu naročitu pozornost posvetio, iz religijsko-teološkog rakursa, praktičnome djelovanju prema osobama sa invaliditetom, te je tom prigodom posebno naznačio vrijednost savjetovanja kao i drugih oblika religijskog aktiviteta prema osobama sa invaliditetom. Ova tematika je do sada u teološkome izrazu na bosanskome jeziku bila umnogome neistražena i pomalo zanemarena, te će ovaj uradak predstavljati značajan izvor u oblasti teologije i to naročito u polju teologije morala i integrativne bioetike za buduća istraživanja na ovome području. Pored kazanog zasigurno će biti i od neizmjerne važnosti kao smjerodavnica u konkretnome djelovanju muslimanskih religijskih službenika, kao i svih drugih dobronamjernih ljudi prema osobama sa invaliditetom. Istaknuli bismo da je rukopis pisan jasnim stilom i sadržajem, a zasigurno će biti od koristi za imame, vjeroučitelje, nastavnike medresa i teoloških studija, kao i sve druge zainteresirane za ovaj humani odnosno moralni način religijske djelatnosti. Shodno svemu kazanome toplo preporučam rukopis za objavljivanje.“

U recenziji koju potpisuje profesor Mehmedinović se kaže: “Knjiga pod naslovom 'Teologija praktičnog djelovanja muslimana. Islam i osobe s invaliditetom' pored uvoda sastoji se iz sedam poglavlja u kojima se obrađuju teme od značaja za čovjeka u smislu sinteze riječi i djela. Popis literature je reprezentativan i predstavljen sa 254 relevantnih domaćih i inostranih publikacija. U fokusu knjige su teme koje obrađuju pastoralno djelovanje muslimana gdje uz teoretska objašnjenja autor posebno obrađuje i daje na značaju osnovama praktičnog djelovanja muslimana izraženih u Kur’anu i sunnetu. Tekstovi su obrađeni sistematično, logično, jednostavno, razumljivo i čitljivi su. Naslov knjige odgovara obrađenim sadržajima i temama. Obrađeni sadržaji korisni su za populaciju osoba s invaliditetom, jer kroz cijelu knjigu autor svoje misli i pisanje potkrepljuje osnovnim izvorima islama ukazujući na jednakost svih. Razlikovati se možemo, kako je navedeno, u vjerovanju i činjenju dobrih djela. Također, knjiga je na jedan sopstven način protkana univerzalnim porukama prema kojima se životna snaga treba crpiti iz duše, a tijelo koje ima svoju ulogu, “zauzima” prostor i postoji u vremenu, prolazno je i predstavlja biohemijski laboratorij. Čovjek jeste spoj duše i tijela i ovim pitanjima su se bavili i filozofi renesanse npr. Ugodom tijela i duše. Zato, nimalo ne iznenađuje činjenica da dr. sci. Damir ef. Babajić svojim rukopisom pokušava približiti čitaocu važnost sinergije duhovnog i tjelesnog. Posebna važnost u knjizi je data praktičnom djelovanju i savjetovanju kao vjerskoj misiji zasnovanoj na temeljima islama, naučnim spoznajama i općepoznatim univerzalnim vrijednostima. Na kraju knjige, autor čitaocima približava programe teološko-praktičnog rada Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Shodno navedenom, smatram da će knjiga biti od koristi osobama sa invaliditetom, teolozima, studentima, akademskom osoblju iz oblasti društvenih nauka, te predlažem da se što prije pripremi i odobri za štampanje.“

Iskrene čestitke autoru sa željom da pomenuti naslov bude samo jedan u nizu.