SKOPJE: USVOJENA DEKLARACIJA FORUMA BOŠNJAČKIH POLITIČKIH PREDSTAVNIKA BALKANSKIH DRŽAVA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 15. May 2023. 17:05:20
U Skopju, u nedjelju, 14. maja upriličena je Prva konferencija bošnjačkih političkih predstavnika Balkana, tj. predstavnika parlamentarnih stranaka, na temu “Bošnjaci kao faktor stabilnosti i pomirenja među balkanskim narodima”. Na kraju su usvojili prvu deklaraciju čiji su potpisnici Šemsudin Mehmedović, Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine; Usame Zukorlić, Stranka pravde i pomirenja u Srbiji; Enis Imamović, Stranka demokratske akcije Sandžaka u Srbiji; Kenana Strujić-Hrabrić, Bošnjačka stranka u Crnoj Gori; Emilija Redžepi, Nova Demokratska Stranka na Kosovu; Rasim Demiri, Demokratska stranka Bošnjaka na Kosovu i Munir Kolašinac, Bošnjačka demokratska stranka u Sjevernoj Makedoniji.

1. DEKLARACIJA FORUMA BOŠNJAČKIH POLITIČKIH PREDSTAVNIKA
Imajući u vidu povijesnu strukturiranost država i naroda Balkana, upućenih jednih na druge i spremnih da iskreno grade kulturu mira u budućnosti,

Budući da je zajednički život i prijateljska saradnja najvažniji princip ljudske egzistencije i političkog djelovanja odgovornih ljudi i političkih organizacija,

Podsjećajući da je solidarnost među građanima, narodima i državama Balkana naša povijesna obaveza i zahtjev epohe u kojoj živimo,

Potpuno svjesni kompleksnosti geopolitičkih prilika u svijetu, a koje se dotiču i Balkana i posebnosti odnosa među novonastalim državama ex Jugoslavije,

Naglašavajući nužnost međusobnog povezivanja država Balkana radi ostvarenja poboljšanja uslova i kvaliteta života građana,

Nadajući se boljem razumijevanju i oblikovanju zajedničke sudbine balkanskih država i njihovih državljana, slobodnih građana i građanki,

Insistirajući na pravu čovjeka i građanina kao vrhovnoj vrijednosti modernog evropskog svijeta, usvajamo:

D e k l a r a c i j u

- Potpisom pokrećemo inicijativu o osnivanju FORUMA BOŠNJAČKIH POLITIČKIH PREDSTAVNIKA,

- Trajni zadatak svih je institucionalna povezanost Bošnjaka i izgradnja snažnih veza na nacionalnom, obrazovnom, kulturnom, političkom, ekonomskom, znanstvenom, tehnološkom, poslovnom polju,

- Neupitni strateški cilj Bošnjaka regiona Balkana jeste ulazak u EU i NATO integracije kao i istrajna podrška naporima oko objedinjavanja jedinstvenog evropskog prostora,

- Nužno je ubrzati procese integracije država Balkana u EU zarad ekonomskog prosperiteta, političke stabilnosti i standarda života koji su evropsko dostignuće današnjice,

- Izgradnja pravednog i humanog društva vladavine prava iz kojeg će se isključiti svi oblici voluntarizma, samovolje i diskriminacije Bošnjaka, te na Balkanu omogućiti potpuna sloboda i ravnopravnost svakog čovjeka pred zakonom,

- Bezuslovno priznavanje dostojanstva čovjeka i jednakih i neotuđivih prava za svakog pojedinca u društvu što podrazumijeva promoviranje temeljne vrijednosti kako pojedinaca tako i identitetnih vrijednosti grupa,


- Države Balkana se podržavaju u zajedničkom pristupu vrijednostima građanskog društva i nastojanjima u eliminaciji utjecaja hegemonije i fašizma bilo koje strane, u okviru Evropske unije i sistema evropskih vrijednosti,

- Ostvariti plodonosno povezivanje država Balkana u poslovnim aktivnostima na svim razinama državnog i društvenog djelovanja, što je preduslov unutarnjeg uvezivanja regiona pod okriljem EU,

- Omogućiti slobodu kretanja s ličnim dokumentima, slobodu komuniciranja i saradnje na kulturnim i obrazovnim programima, za sve građane država Balkana,

- Izgradnja kvalitetne životne infrastrukture za Bošnjake s prostora Balkana čime bi se doprinijelo otklanjanju uzroka iseljavanja mladih ljudi iz regiona i izgradnju novih uvjeta koji će očuvati demografske resurse,

- Postuliranje mira i poštovanja među državama Balkana i osiguravanje političke stabilnosti i institucionalne sigurnosti za sve građane,

- Poboljšavanje kvaliteta obrazovnog sistema u regionu na svim razinama obrazovanja Bošnjaka (sa akcentom na nacionalnu grupu predmenta), od osnovnih i srednjih škola do fakulteta i institucija u kojima se obavljaju znanstveno-istraživački procesi, ali i izvan ovih procesa,

- Činjenice govore da je Balkan povijesni, kulturni, politički i ekonomski dio Evrope, stara i prva Evropa, dio Mediteranskog svijeta, te se stoga podrazumijeva uzajamna podrška realizaciji ciljeva i istrajnost na njihovom ostvarivanju u saradnji s institucijama EU.

POTPISNICI:
Šemsudin Mehmedović, Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine
Usame Zukorlić, Stranka pravde i pomirenja u Srbiji
Enis Imamović, Stranka demokratske akcije Sandžaka u Srbiji
Kenana Strujić-Hrabrić, Bošnjačka stranka u Crnoj Gori
Emilija Redžepi, Nova Demokratska Stranka na Kosovu
Rasim Demiri, Demokratska stranka Bošnjaka na Kosovu
Munir Kolašinac, Bošnjačka demokratska stranka u Sjevernoj Makedoniji

Skoplje, 14.05.2023.godine