POVODOM SMRTI AKADEMIKA DŽEVADA KARAHASANA
Autor: Akademik prof. dr. Adamir Jerković
Objavljeno: 20. May 2023. 00:05:21
Sa neizmjernom tugom primili smo vijest da nas je napustio akademik Dževad Karahasan, istaknuti bh. književnik, pisac knjiga Istočni Diwan, Šahrijarov prsten, Noćno vijeće, Sara i Serafina i drugi a svoj opus je završio sa djelom Uvod u lebdenje. On je bio kosmolita do posljednjeg daha, suprotstavljao se nacionalizmu svom snagom a najviše svojim perom. U evropskim tokovima predstavljao je Bosnu i Hercegovinu onakvom kakva je ona iskonski bila, napisavši da nam „slobodu nisu davale ni institucije, ni partije, ni države, ni vojske već naša unutrašnja, duhovna sloboda i naše komšije“. U tome je vidio snagu Bosne i bosanskog društva koje ne mogu uništiti njeni neprijatelji koliko god je budu napadali. Njegovom smrću Bosna i Hercegovina je izgubile plodnog pisca i arhitektu književnih veza sa svjteskom zajednicom. Njegova djela ostat će trajno zapisana u književnim analima Bosne i Hercegovine, napisao je Generalni sekretar BANU Akademik dr. Adamir Jerković.


Generalni sekretar BANU akademik Adamir Jerković povodom smrti Dževada Karahasana: Njegovom smrću Bosna i Hercegovina je izgubile plodnog pisca i arhitektu književnih veza sa svjteskom zajednicom