MOJ OMAŽ DOAJENU BOSANSKE I EUROPSKE KNJIŽEVNOSTI DŽEVADU KARAHASANU
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 20. May 2023. 12:05:35
Ovo su njegove riječi, koje priliče da ih čitamo dok ga ispraćamo na Ahiret - vječni svijet s dovom Allahu Milostivom da mu se otvore džennetska vrata:

“Hajde da se malo našalimo. Jednom sam rekao: "Otkako se ne boji Boga, čovjek se boji svega". Jeste li nekad gledali dijete koje otac baca uvis, a onda ga hvata? Jeste li vidjeli koliko je radosti i sreće u očima tog djeteta, koliko se ono smije toj igri koja je, pošteno govoreći, opasna po život. Zašto? Zato što dijete ima beskrajno povjerenje u svog oca. Mi smo, nažalost, izgubili povjerenje u sebe. Mi smo izgubili povjerenje u Boga jer ga naučnici nisu mogli snimiti ni mikroskopom ni teleskopom, a bogami ni kompjuterom.

Mi smo izgubili povjerenje u druge ljude jer nam policije koje nas kontroliraju objašnjavaju da je svaki čovjek potencijalni zločinac! Mi smo izgubili povjerenje u sve. Primijetili ste da od početka nesretnog dvadeset prvog stoljeća na sve strane sistemski proizvode strahove.

Prvi u tom nizu je bio strah od terorista i terorizma. Pritom niko nije objasnio šta je terorizam i šta su teroristi. Šta je jedan terorist. Jer, ako definirate, vi ste ograničili krug sumnjivih. Ako ne definirate, svima ste prišapnuli da je potencijalni terorist. Uostalom, sjetite se da je sve vrijeme uz tu priču o terorizmu i teroristima išla i priča o tzv. spavačima. Taj „spavač“ je možda vaš komšija. Spavač je čovjek koji se pravi da je potpuno normalan, kao ti i ja, a on samo čeka dogovoreni znak da eksplodira i povuče i tebe sa sobom u smrt. To je stvorilo uvjete u kojima je svaki posljednji idiot mogao postati predsjednik, sekretar, ovo-ono, samo ako je obećao sigurnost.

Na to je došao strah od ekonomske propasti. Sjećate se velike ekonomske krize, kad se bankovni sektor raspao i onda su države upumpavale stravične milijarde eura i dolara u privatne banke, a nikog nisu pitale. To je bio naš novac, vaš, moj novac. To su objasnili da moraju učiniti da ne dođe do ekonomskog sloma. Što niste ostavili barem dvije banke u državnom vlasništvu, pa da one štite finansijski sistem. Naše mile države nas izručuju bogatim gadovima koji i tako ne znaju šta imaju. Nakon toga je došao strah od izbjeglica. Mogli bi ugroziti naš kulturni identitet! S kulturnim identitetom jedne zajednice od 500 miliona ljudi u EU. Ako ga može ugroziti tri miliona izbjeglica, s tim kulturnim identitetom nešto nije uredu, tako mi Boga! Čisto statistički. Toliki broj izbjeglica je zanemariv u toj masi.”

El-Fatiha