SULEJMAN SKOKO DOKTORIRAO NA PRESTIŽNOM FAKULTETU U PISI, KOJI JE DAO TRI NOBELOVCA
Autor: B.net
Objavljeno: 05. Jun 2023. 16:06:20
Posted By: Balkantimes.Press 26 Views doktorat, Italija, PHD, Pisa, Sulejman Skoko, Sulejman Skoko postao doktor nauka

Sulejman Skoko postao doktor nauka za Metode i Modele u Molekularnim naukama na prestižnom univerzitetu u Pisi (Scuola Normale Superiore), na kome su studirali nobelovci: Enrico Fermi, Giosue Carducci, i Carlo Rubbia

Sulejman Skoko je rođen u Podgorici 08. 11. 1993. godine, osnovni srednju školu je završio u Sarajevu i jedno je od šestero djece svojih roditelja.

Prije nego što je odbranio doktorsku disertaciju na temu: Metodi i Modeli u Molekularnim naukama, ”Methods and Models in Molecular Sciences), Sulejman Skoko je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu završio osnovne i master studije, nakon čega je nastavio PHD studij na navedenom univerzitetu.

Sulejmanov istraživački rad u trajanju od tri godine FINANSIRAN je u sklopu EU projekta COSINE – Innovative Training Network in Horizon 2020.

Šta znači “Methods and Models in Molecular Sciences”?

Metode i modeli za molekularne nauke, istraživačka aktivnost.

Tema doktorata može se široko definisati kao razvoj i validacija ili primena integrisanih računarskih strategija za tačnu simulaciju molekularnih sistema. Doktorski kurs Metode i modeli u molekularnim naukama ima nekoliko ciljeva:
- Da osposobi mlade naučnike za obavljanje konkurentnih istraživanja u nekoliko oblasti molekularnih nauka. Oni će koristiti panel simulacijskih tehnika u rasponu od metoda više razmjera do visoko preciznih ab-initio metodologija. Molekularni sistemi uključuju velike supramolekularne strukture kao i manje molekule tretirane s većom preciznošću. Doktorski program priprema vrhunske istraživače i omogućava im da zauzmu pozicije na prestižnim institucijama u Italiji i inostranstvu.

Istraživački rad u sklopu EU projekta COSINE
– Innovative Training Network in Horizon 2020

COSINE je inovativna mreža za obuku Marie Sklodowske Curie koja se direktno bavi potrebom za visokom obukom i karijerom u teorijskoj/računarskoj hemiji sa posebnim naglaskom na računarskoj spektroskopiji, koja je postala važan naučni stub u hemijskim istraživanjima. COSINE ima za cilj osmišljavanje novih teorijskih alata i računskih kodova zasnovanih na teoriji elektronske strukture za istraživanje organske fotohemije kako bi se omogućila tačna simulacija spektroskopskih eksperimenata na računaru.

Više o “Scuola Normale Superiore”

“Scuola Normale Superiore” je univerzitetski institut za visoko obrazovanje, istraživanje i obuku na visokom nivou sa posebnim statusom, čiji je prestiž u oblasti istraživanja i obrazovanja prepoznat na međunarodnom nivou. Tri studenta ovog univerziteta: Giosuè Carducci, Enrico Fermi i Carlo Rubbia su dobili Nobelovu nagradu.


Univerzitet je još 1810. godine osnovao Napoleon, preživio dva svjetska rata sve dok Italija nije postala republika.

Scuola Normale u Italiji slovi kao Cambridge u Engleskoj. Ovaj univerzitet isključivo bira i njeguje talente. Garantuje obrazovanje usmjereno na razvoj pojedinačnih potencijala i sposobnosti, u kontekstu suživota, dijaloga i saradnje. Desetine mladih se svake godine bira, putem takmičenja, isključivo na osnovu svog talenta i svog potencijala.

Čestitke Sulejmanu!

(Balkantimes.Press - Pripremila: A. M.)