DAN SREBRENICE
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 11. Jul 2023. 13:07:00
Danas je 11. juli 2023. godine po Miladu!

Danas je dvadeset osam godina od srpskog genocida u i oko Srebrenice nad Bošnjacima – muslimanima!

Danas je dan gorkog sjećanje na pomračeni um čovječanstva, uzrokovan zlom srpskog pomračenog uma, koji zlo negira da bi opravdao novo zlo genocida!

Danas je sva bol svijeta u Potočarima, gdje nema riječi da se opiše sramota čovječanstva!

Danas je dan kad su Bošnjaci – muslimani jedna duša i jedno tijelo ma gdje bili!

Danas je dan kad Bošnjaci nemaju pravo da se izvinjavaju nikome i nizašto jer svi drugi su dužni da se Bošnjacima izvinjavaju zato što su ih ostavili da se sami bore protiv fašizma!

Danas je dan kada Bošnjaci treba ponosno da kažu svijetu: - Mi smo jedini narod u Europi koji je donosio rezolucije protiv fašizma, rizikujući život u vrijeme kada se gotovo cijela Europa bila predala i pomirila sa fašizmom!

Danas je dan kada niko od Bošnjaka nema pravo prizivati grijeh na svoj narod, koji je bio kolateralna šteta europskog ratnog ludila, a nikako aktivni sudionik sistematskog handžar fašizma!

Danas je dan kad cijeli svijet sluša riječ bošnjačkih žrtva genocida u i oko Srebrenice, riječ koja zbog toga mora biti jasna i pamtljiva svima kako se genocid ne bi nikad više ponovio ni Bošnjacima ni bilo kome drugom!

Danas je dan kada se ni na koji način ne smije davati povod da negatori genocida nad Bošnjacim izjednačavaju svoje zlo genoceda kao brdo sa greškom mog naroda kao trun jer mi nismo kao oni koji su počilili zlo genocida pa ga negiraju, veličaju
i spremaju se da ga ponove istom mjerom ako im se priži prilika za to!

Danas je dan kada svaki Bošnjak ma gdje bio mora to dobro upamtiti i prenosti svojim potomcima!

Danas je dana kad svaki Bošnjak ma gdje bio treba da zna:

Da je istina naša snaga!
Da je pravda naša sudbina!
Da je ljubav naša nad!
Da je mir naša poruka!
Da je Bosna naša domovina!
Da je Srebrenica zvijezda!
Koja budi savjest!
Onih koji dadoše mač!
Nasilniku da ubije!
Nevina čovjeka!
Koji je kroz plač govorio:
“Stvoritelju moj kome me povjeravaš?
Strancu koji ima dušu, ali ništa o meni ne zna?
Ili komšiji koje sve zna, ali dušu nema?

Allahu Milostivi!

Podari majkama Srebrenice sabur!
Prijateljima našim volju i snagu
Da nasilnicima oduzmu mač!
Jer plač nevinog djeteta
Je grijeh kojeg ne može podnijeti
Plemenita savjest čovječanstva!

Allahu Svemogući,

Ako pogriješimo,
Podari nam snagu Ademovog (a.s.) pokajanja!

Ako nas zamrači krivovjerje,
Osvjetli nam put Ibrahimovim (a.s.) pravovjerjem!

Ako nas zadesi nesreća,
Pouči nas Nuhovoj (a.s.) lađi spasa!

Ako nas uhvati strah od silnika,
Osposobi nas Musaovom (a.s.) hrabročću!

Ako nam se ponudi mržnja,
Spasi nas Isaovom (a.s.) ljubavlju!

Ako budemo protjerani iz domova naših,
Osnaži nas Muhamedovom (a.s.) željom za povratkom domovima našim!

Bože Svemogući,

Ujedini naša srca u vjeri i ljubavi!
Učvrsti korake naše u istini i pravdi!
Osnaži volju našu u bratsvu I slozi!
Udruži misli naše u domu i domovini!

Molimo Te, Bože,

Da tuga bude nada!
Da osveta bude pravda!
Da majčina suza bude dova - molitva!
Da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Amin!