FELJTON: 90 GODINA OD DOLASKA NACIZMA I NJEGOV SLOM: Himmler i Heydrich, 1938
ZABRANA MIJEŠANJE SA JEVREJSKOM KRVLJU (25)
Autor: Akademik prof. dr. Adamir Jerković
Objavljeno: 29. Jul 2023. 19:07:36
Od danas 9. maja, koji se u svijetu obilježava kao Dan pobjede, redakcija Bošnjaci.net počinje objavljivanje feljtona o usponu i padu nacizma. U talasu jačanja desnih tendencija i fašizma u svijetu, skoro da je neprimjetno prošao „jubilej“ mračne ideologije – 90 godina od dolaska na vlast Nacionalsocijalističke radničke partije Njemačke (NSDAP). U Berlinu je 30. januara 1933. nacizam stupio demokratskim putem na političku scenu, sa koje će biti nemilosrdno „izbrisan“ 1945. godine. Hitler i nacisti su završili u blatu historije 8 / 9. maja 1945. kada je general Wilhelm Keitel potpisao bezuvjetnu kapitulaciju pred nadirućim jedinicama sovjetske i savezničkih armija iz antihitletrovske koalicije, kojima je pripadao i NOP Jugoslavije. Za 12 godina koliko su nacisti bili na vlasti na nišanu te mračne ideologije i fašističke države koju su stvorili, našli su se cijeli narodi. Genocid je učinjen nad milionima Jevreja, a na udaru su se našli i druge etničke, vjerske i političke skupine. Među njima Sloveni, Romi i drugi narodi koje su nacisti smatrali manje vrijednim. Stradali su i politički neistomišljenici – komunisti, socijaldemokrati, disidenti, ratni zarobljenici, homoseksualci, Jehovini svjedoci i mentalno i fizički onesposobljeni – napisao je akademik dr. Adamir Jerković. Jesu li fizičkim uništenjem Hitlera, Musolininija, i kasnije pogubljenjima njihovih doglavnika u Nürnberškim procesima, splasnule fašističke ideje? Nacizam / fašizam je pobijeđen, ali nije uništen. U svijetu se danas pomaljaju ostaci poraženih snaga uz, čini se, nedovoljne reakcije država pobjednica. Poljednji srpski genocid u Srebrenici nad Bošnjacima BiH u kome je za pet dana ubijeno blizu 9000 muškaraca i dječaka, o tome svjedoči bez ostatka.


ZABRANA MIJEŠANJE SA JEVREJSKOM KRVLJU (25): Ispred smo dali zapisnik sa konferencije u Wanneseeu, jer tačno i precizno govori o morbidnosti genocidnog projekta kojemu su njegovi planeri prišli krajnje birokratski, statistički, nehumano i hladno, kao da se ne radi o ljudima nego brojevima koje treba naprosto izbrisati. Bez skraćivanja ili komentiranja danas završavam sa prezetiranjem ovog dokumenta koji je zaveden kao Trajni predmet 55/58.

„IV.
Pri sprovodbi konačnog rješenja bi kao osnova služili Nürnberški zakoni, pri čemu je uslov i rješenje problema mješanih brakova i mješanaca.
Šef sigurnosne policije i SD objašnjava ovu tematiku u pogledu pisma šefa kancelarije Rajha u sljedećim teoretskim tačkama:

1) Obrada mješanaca 1. stepena
Mješanci 1. stepena su u pogledu konačnog rješenja izjednačeni sa Jevrejima.
Iznimku od ove obrade predstavljaju:
a) Mješanci 1. stepena u braku sa suprugom njemačke krvi, njihova djeca (mješanci 2. stepena) iz ovog braka. Mješanci 2. stepena su u glavnom izjednačeni sa Nijemcima.
b) Mješanci 1. stepena kojima su vodeće institucije partije ili države do sada u bilo kom životnom dijelu dale iznimne dozvole. Svaki slučaj se posebno mora provjeriti, pri čemu se ne isključuje mogućnost odluke protiv mješanca 1. stepena.
Uslovi jedne iznimne dozvole mora uvijek biti sama zasluga dotičnog mješanca. (Ne zasluge njemački punokrvnog roditelja ili bračnog supruga)
Mješanci 1. stepena koji se ne privode evakuaciji - da bi se spriječilo razmnožavanje - će biti sterilizirani. Sterilizacija se sprovodi dobrovoljno. Ona je uslov za ostanak u Rajhu. Sterilizirani mješanac je kasnije oslobođen od svih otežavajućih uslova.
2) Obrada mješanaca 2. stepena
Mješanci 2. stepena se u glavnom pribrojavaju onima njemačke krvi sa iznimkom sljedećih slučajeva u kojima se pribrojavaju Jevrejima.
a) porijeklo mješanca iz braka skotova (oba dijela mješanci).(o.p. u originalu Bastardehe, ponižavajući naziv srodan: skot, nakot, kopile itd. dok Ehe znači brak)
b) Rasno nedoličan izgled mješanca 2. stepena koji ga po vanjskom izgledu već ubraja u Jevreje.
c) Vrlo loša policijska ili politička ocjena mješanca 2. stepena koja dokazuje da se osjeća i ponaša kao Židov.
I u ovim slučajevima ne treba praviti iznimku ako je mješanac 2. stepena u braku sa suprugom njemačke krvi.
3) Brak između Jevreja i onih njemačke krvi
U pojedinim slučajevima se mora odlučiti da li će jevrejski dio biti evakuiran ili će, sa uzimanjem u obzir ovakve odluke prema njemačkom rodu ovakvog mješanog braka, biti proslijeđen u starački geto.
4) Brak između mješanaca 1. stepena i onih njemačke krvi
a) Bez djece
Ako iz braka nisu proizišla djeca, mješanac 1. stepena će biti evakuiran ili proslieđen u starački geto. (Ista obrada kao kod braka između Jevreja i onih njemačke krvi, tačka 3.)
b) Sa djecom
Ako su iz braka proizišla djeca (mješanci 2. stepena), ista će, ako su izjednačena sa Jevrejima, sa mješancem 1. stepena biti evakuirana ili podređena jednom getu. Ako su ova djeca izjednačena sa Nijemcima (po pravilu), ne privode se evakuaciji i time i mješanac 1. stepena.
5) Brak između mješanaca 1. stepena i 1. stepena ili Jevreja
Kod ovih brakova (uključujući i djecu) se svi članovi kao Jevreji evakuiraju ili sprovode u jedan starački geto.
6) Brak između mješanaca 1. stepena i mješanaca 2. stepena
Oba roditelja se bez obzira da li su iz braka proizišla djeca evakuiraju ili podređuju jednom staračkom getu pošto su po pravilu djeca ovakvih brakova sklonija jevrejskoj krvi nego jevrejski mješanci 2. stepena.
SS-Gruppenführer Hofmann drži gledište da se treba prići sterilizaciji jer mješanci kojima je na izbor dana sterilizacija ili evakuacija će se sigurno odlučiti za sterilizaciju.
Državni sekretar Dr. Stuckart naglašava da praktična sprovodba navedenih rješenja za pročišćavanje mješanih brakova sigurno dovodi do velikih urednih poslova. Da bi se u svakom slučaju i biološkim stvarnostima dalo pogled, državni sekretar Dr. Stuckart predlaže prinudnu sterilizaciju.
Za pojednostavljenje problema mješanih brakova, mora se dovesti do uslova u kojima i zakonodavni organi kažu: "Ovi brakovi su poništeni".

Hitnost „rješavanja" jevrejskog pitanja

Povodom pitanja posljedica evakuiranja Jevreja na privrednom nivou, državni sekretar Neuman navodi da se Jevreji koji se nalaze u ratno važnim industrijskim pogonima ne mogu evakuirati do nabave odgovarajuće zamjene.
SS-Obergruppenführer Heydrich naznačava da ovi Jevreji u po njemu naređenim evakuacijama za egzekucije i tako neće biti evakuirani.
Državni sekretar Dr. Bühler utvrđuje, da bi generalni guvernat pozdravio izvedbu ovog plana sa početkom u guvernatu jer se tamo ne postavlja problem transporta i radni razlozi ne bi ugrožavali tok akcije. Jevreji se iz generalnog guvernata moraju pod hitno odstraniti, jer na ovom području Jevrej kao prenosnik zaraze predstavlja ogromnu opasnost te kroz nastavak prodaje u tajnosti, dovodi i privredu države u nemir. Od u obzir dolazećih 2,5 miliona Jevreja je većina i tako nesposobna za rad.
Državni sekretar Dr. Bühler u daljnjem utvrđuje da se rješenje jevrejskog pitanja na području generalnog guvernata nalazi u rukama šefa sigurnosne policije i SD, te da on u svom radu ima punu podršku. On ima samo jednu molbu; da se pitanje Jevreja na ovom području riješi što brže.
Zaljučno se raspravljaju različite vrste rješenja, gdje Gauleiter Dr. Mayer ali i državni sekretar Dr. Bühler izlažu stajište po kojem dijelove pripremnih poslova krajnjeg rješenja u navedenim teritorijama mogu sprovesti i sami sa pažnjom da se stanovništvo previše ne uzbudi.
Sa molbom za pomoć šefa sigurnosne policije i SD na prisutne pri sprovodu radova za rješenje i njihovu podršku, rasprava je završena.
Za konačno rješenje njemački nacisti su osuđeni u Nürnbergu, ali kopija zabilješki sa ovog sastanka jr pronađena tek 1947. godine. Pri kraju januara 1942. godine je usvojen ovaj plan za masovni zločin, ali do ljeta iste godine počelo je potpuno sistematsko uništenje Jevreja u Njemačkoj i Evropi. Da ne bi ostale nikakve dileme oko konačnog rješenja , Heinrich Ghimmler se pobrinuo a konferenciji u Poznanju 6. Oktobra 1943. kada je njemačkim generalima do tančina objasnio šta podrazumijeva ova mjera.“
Ovdje smo dali prevod zapisnika konferencije u Wannseeu 20.1.1942. Iz ovog zapisnika se vidi sa kolikom pedantnošću su nacisti prišli genocidu nad Jevrejima.

I još nešto o holokaustu. U novembru 2005. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvolila je jednoglasno Rezoluciju kojom se 27. januar obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na holokaust. Naime, toga dana 1945. godine sovjetske trupe su oslobodile zloglasni logor Auschwitz.

(Sutra: Profil ubica iz Wannseea)