KONTINUIRANI NAPADI: VLASTI RS TERORIZIRAJU POVRATNIKE KAKO BI IZNUDILI NOVE USTUPKE OD STRANACA
Autor: NAP
Objavljeno: 05. Sep 2023. 03:09:38
Napadi na povratničko, odnosno nesrpsko stanovništvo u entitetu Rs, a koji se dešavaju u kontinuitetu, predstavljaju suštinu postojanja tog entiteta.

Fizičko i psihičko maltretiranje nesrpskog stanovišta potaknuto je ponašanjem vlasti i institucija entiteta Rs.

Vlasti i institucije entiteta Rs nisu u svome djelovanju i pristupu prema nesrpskom stanovništvu promijenile ništa u odnosu na vlasti i institucije koje su počinile genocid i etničko čišćenje.

Dvije i pol decenije mira proizvele su u entitetu Rs fizičko i psihičko maltretiranje povratničkog odnosno nesrpskog stanovništva kao društveno poželjnu normu kod vlasti tog entiteta koji napade na svoje sugrađane sada vrše na nivou vlastite političke i kulturne tradicije.

Krvici za to ne nalaze se samo među velikosrpskim nacionalistima, nego i među predstavnicima međunarodne zajednice koji decenijama ili izjednačavaju strane, te daju nekad otvorenu a nekad skrivenu podršku velikosrpskom nacionalističkom projektu.

Pojačan intenzitet napada na nesrpsko stanovništvo djelo je vlasti entiteta Rs. Iste te vlasti računaju da će im predstavnici međunarodne zajednice ponuditi nove ustupke na štetu države (što nažalost nije isključeno) ako zaustave teror koji vrše na nesrpskim stanovništvom.

Iz navedenih razloga svi domaći i strani politički akteri moraju okazati sve zakazane sastanke sa predstavnicima vlasti entiteta Rs dok isti bezuslovno ne zaustave teror nad nesrpskim stanovništvom i ne uspostave nacionalni balans u Policiji Rs-a na način da se u skladu s Ustavom hitno zaposle Bošnjaci i Hrvati, a kako to zahtijevaju Udruženja žrtava, a nakon njih i niz političkih predstavnika i stranaka. (M.T.)