BEĆIROVIĆ U SJEVERNOJ MAKEDONIJI RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA BOŠNJAKA
Autor: NAP
Objavljeno: 10. Sep 2023. 15:09:50
Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović tokom boravka u Sjevernoj Makedoniji,
razgovarao je sa predstavnicima Bošnjaka u ovoj zemlji.

Domaćini su informirali Bećirovića da, prema Popisu iz 2021. godine, u Sjevernoj
Makedoniji živi 16.000 Bošnjaka. Ustav ove zemlje Bošnjacima garantira sva manjinska
prava, tako da se u školama, gdje postoji objektivna potreba, nastava može organizirati
i na bosanskom jeziku, a gdje je manji broj djece koja govore bosanski jezik, izučava se
predmet „Jezik i kultura Bošnjaka“.

Bošnjaci Sjeverne Makedonije Bosnu i Hercegovinu smatraju matičnom domovinom. Institucije Bosne i Hercegovine su zahvaljujući i njihovom zalaganju, proteklih trideset godina intenzivno razvijale ekonomske, kulturne i diplomatske odnose sa Sjevernom Makedonijom.

Bećirović se zahvalio na gostoprimstvu i istakao kako Bosna i Hercegovina ima izuzetno dobre bilateralne odnose sa Sjevernom Makedonijom, te da, između dvije zemlje, nema otvorenih pitanja. Tokom razgovora Bećirović je pozvao Bošnjake Sjeverne Makedonije da posjećuju Bosnu i Hercegovinu, te da, u saradnji sa bosanskohercegovačkim institucijama, jačaju saradnju, povjerenje i dobre odnose između Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Građani Bosne i Hercegovine, koji žive bilo gdje izvan matične domovine, a imaju osjećaj pripadnosti dvjema domovinama, mogu doprinijeti uspostavljanju, razvoju i jačanju veza Bosne i Hercegovine sa mnogim zemljama u svijetu, zaključio je Bećirović.

Domaćini razgovora su bili predsjednik Bošnjačkog demokratskog saveza Munir
Kolašinac i predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sjeverne Makedonije, Dževad
Hot.