Održana redovna sjednica Predsjedništva Demokratske fronte
DF: APELUJEMO PONOVO NA ZASTUPNIKE TROJKE DA NE IZABERU MARINA VUKOJU ZA SUDIJU USTAVNOG SUDA BIH
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 29. Nov 2023. 14:11:43
Predsjedništvo Demokratske fronte održalo je danas redovnu sjednicu u Sarajevu, na kojoj su doneseni slijedeći zaključci:

Apelujemo ponovo na zastupnike Trojke da ne izaberu Marina Vukoju za sudiju Ustavnog suda BiH, bez dana pravosudnog iskustva. Jedina referenca koju donosi za ovo imenovanje je da je kandidat Dragana Čovića
i da je bio na listi HDZ-a za delegata u Domu naroda! Neka se zastupnici izjasne o cjelovitoj listi kandidata koji su prošli konkursnu proceduru vodeći se mjerilom stručnosti i iskustva rada u pravosudnim
institucijama.

Trojka okupljena oko SNSD i HDZ nije ispunila obećanje da će Bosna i Hercegovina u 2023.godini dobiti pristupne pregovore za članstvo u EU. Evropske zakone koje su sami obećali i potpisali da će donijeti nisu realizovali u Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Državna vlast nije usvojila: Zakon o sudovima Bosne i Hercegovine, Zakon o sprečavanju sukoba interesa, Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Sporazum sa FRONTEX Agencijom koja nadzire
sigurnost vanjskih granica EU, te državni Program za usvajanje acquisa (pravne stečevine EU). Zato, Evropska komisija nije još dala preporuku Bosni i Hercegovini za otvaranje pregovora.

Također, na sjednici je imenovan i Centralni izborni štab koji će voditi Albin Zuhrić. Osnovni zadatak CIŠ-a je priprema Demokratske fronte za Lokalne izbore u BiH koji će se održati u oktobru 2024.godine.