IN MEMORIAM
HAKIJU TURAJLIĆA SU UBILI NAJVEĆI ZLIKOVCI SRPSKOGA RODA, NA OČIGLED UNPROFORA
Autor: Mr. Milan Jovičić, mostarski Sarajlija, Bosanac
Objavljeno: 10. Jan 2024. 19:01:42
Sjećanja na čovjeka, ljudinu kakav se i rijetko rađa, stručnjaka, dobrodušnog jarana u svakome smislu, našeg rah. Hakije Turajlića je za mene lično i ljudska i moralna obaveza i vrijednost.
Sa njim sam godinama studija sjedio u amfiteatru 65, živio, komunicirao i studirao Elektrotehnički fakultet u Beogradu, te cijeli period studija, druženja i učenja intezivno u kontinuitetu sam pratio i njegov rad i međusobne prijateljske razmjene znanja i iskustva.

Kao rođeni Sarajlija sa realne gimnazije otišao sam na studije u Beograd, jer tada još nije bio otvoren sarajevski Elektrotehnički fakultet, a moj prijatelj Hakija, isto tako dolazi iz Sarajeva, kao već iskusni tehničar iz radnoga odnosa u našem gigantu “Energoinvest“. Ovaj podatak ističem vrlo rado iz objektivnog razloga, spoznaje ljudske veličine i karaktera, moga Sarajlije Hakije, jer je na studiju bio ubitačan kriterij iz matematike, kod čuvenog profesora Dragoslava Mitrinovića.

Kako je Hakija došao na studije, poslije izvjesne radne pauze kao tehničar elektrotehnike, trebao se znatno više angažovati u ponavljanju i sticanju znanja, upravo iz ovoga predmeta, koji je bio i neka otskočna platiforma za uspješan dalji studij.

Za Hakiju, nisu bili problematični stručni predmeti, svima nama gimnazijalcima posebno, često je pomagao i mogao nam je biti i asistent.

Međutim, naš Hakija je veoma ozbiljno shvatio i prionuo, tako reći nije se za vrijeme studija odvajao od prisustva časovima predavanja i vježbanja na fakultetu, što se i većina naših kolega ponašala lagodnije i opuštenije, ali je Hakija, kao rijetkost, redovno polagao sve ispite i na vrijeme diplomirao i vratio se u svoju veličanstvenu firmu „Energoinvest“.

Bio je zaista uzor nama brojnim zemljacima koji smo došli na ovaj veoma težak studij, jer ako se matematika nije na vrijeme shvatila i polagala, okončanje studiranja je bilo neminovno.
Naš Hakija je to u startu prepoznao i zato je sate i sate posvećivao, najozbiljnije prisustvu ovim predavanjima i vježbama, posebno iz matematike.

Nije ni čudno da je na vrijeme, među najboljima i diplomirao i vratio se u svoje i naše Sarajevo u čuvenu firmu „Energoinvest“.

Naše poznanstvo i druženje je nastavljeno i kao svršeni9h inćžinjera sa istoga studija, a prijateljstvo je bilo uvijek na visini jarana i drugara istomišljenika.

Slični su nam bili i dalji koraci u budućem zanimanju, Hakija je prihvatio mjesto asistenta te je radio godinama na tome mjestu u novo otvorenom studiju Elektrotehnike u Sarajevu, a moja malenkost je odbila ovaj poziv za asistenta jer sam mlad i nadobudan inžinjer smatrao da ja mogu biti predavač, tako sam se u startu opredjelio u privredu, te sam izgradio šest veliukih industrijskih objekata.

Sasvim je jasno, da sam se često susretao sa Hakijom, jer je isti bio veličanstveni i nezamjenjljivi kadar „Energoinvest“ na izgradnji mnogih objekata u zemlji i vani.

Što je „Energoinvest“ kao svjetska firma imao svoje kadrove spremne i vične, sa brojnim projektnim biroima i kadrovima svih profila za izgradnju brojnih giganata i proizvodnih kapacitzeta u zemlji, kao i na bliskom istoku i drugim svjetskim destinscijama, to je bilo izvanredno, očaravajuće i nedostižno za brojne druge firme i sisteme.

Tako smo se susretali i sarađivali na izgradnji Aluminija u Mostaru, rudnika i termoelektrane u Gacku, kao i u društveno političkom životu mu našoj jedinoj domovini Bosni i Hercegovini.
„Sve što Energoinvest proizvodi i gradi u oblasti elektroopreme tih godina, koje se inače smatraju zlatnim godinama u toj oblasti Energoinvesta prodaje se preko ovog Inženjeringa i uz puno angažovanje Hakije Turajlića, tada najmlađeg direktora tog nivoa u preduzeću. Veliko inženjersko znanje, širok interes za društveni život, upornost i ogromna energija postaju osobine koje će tijesno vezane uz Hakijino ime i ličnost tokom cijele njegove karijere. Drugarstvo, jednostavnost, prisnost sa saradnicima, blaga narav i prava riječ u svakom trenutku upotpunjuju sliku ličnosti Hakije Turajlića.

Pored dalekovoda i trafostanica kojima se do tada uspješno bavio, od tada se Hakija punom snagom posvećuje prodaji kompletnog proizvodnog programa Energoinvesta. S obojenim metalima, procesnom opremom, automatikom i petrohemijom uz tradicionalnu elektroopremu Energoinvest postaje najveći jugoslovenski izvoznik. Energoinvestovi proizvodi i usluge plasiraju se u više od 60 zemalja širom svijeta, a u tridesetak zemalja posluju stalna predstavništva i firme Energoinvesta. Sa svojim saradnicima iz Energokomerca Hakija se trudi da svaki proizvod Energoinvesta nađe svoje mjesto na svjetskom tržištu. Održavaju i nastavljaju se odnosi s tradicionalnim kupcima, a otvaraju nova tržišta i širi lista kupaca za proizvode i usluge. U samom Energoinvestu tako Energokomerc postaje pouzdan partner tvornicama, inženjerinzima, institutima i drugim organizacijama, a prema svjetskom tržištu radi se na jačanju imena i ugleda Energoinvesta, efikasnijem poslovanju, kontroli kvaliteta i unapređenju odnosa sa najznačajnijim kupcima. Energoinvest je prisutan i konkurentan na većini tržišta i pored svih problema i poteškoća u privredi zemlje", stoji u zapisu o Hakiji.

Hakija u prvi plan ističe tehnološko i kadrovsko bogatstvo Energoinvesta, njegove reference, tradiciju i ugled stvoren upornim radom hiljada stručnjaka Energoinvesta.“ /citat sa interneta/
Jednom riječju, naš rah. Hakija je bio duša od čovjeka, stručnjak najviše klase, perjanica tako moćne i velike svjetske firme „Energoinvesta“ i rekao bih desna ruka našeg genijalca Emerika Bluma.
Nažalost, ubili su ga naši najveći zlikovci srpskoga roda, na očigled UNPROFORA i tih ljigavaca iz međunarodne zajednice, koja nas je izdala toliko puta i dan danas nas izdaje, ali se nikako ne možemo dozvati sospstvenoj pameti.

Šta više reći o mome dobrom i nezaboravnom drugu i prijatelju rah. Hakiji, da mirno počiva u našoj zemlji domovinskoj, da ga dragi Allah prihvati kao meleka, njegovoj porodici sabura i iskreno saučešće, a naša zajednica mu je ipak posvetila dosta pažnje i priznanja.

Sa tugom i bolom, ali i izuzetnim ponosom da smo bili veliki prijatelji i stručni saradnici, nikada se neće zaboraviti lik i djela našeg rah. Hakije Turajlića.