IZRAEL IZDAO DOZVOLE ZA ISTRAžIVANJE GASA U PODRUčJIMA UNUTAR PALESTINSKE POMORSKE GRANICE
Autor: Anadolu Agency (AA)
Objavljeno: 15. Feb 2024. 14:02:40
Izrael je izdao dozvole za istraživanje prirodnog gasa na lokacijama za koje se smatra da su unutar palestinske pomorske granice u pripremi za "okupaciju" ovih područja, javlja Anadolu.

Izrael, koji je ubio desetine hiljada civila u napadima i okupaciji Pojasa Gaze, objavio je 29. oktobra prošle godine, samo nekoliko dana nakon što je intenzivirao napade u Gazi, rezultate tendera koji je organizovao za istraživanje u palestinskim vodama u decembru 2022. godine.

U okviru tendera, izraelska administracija dala je dozvole šest izraelskih i međunarodnih kompanija za istraživanje prirodnog gasa u područjima za koja se smatra da potpadaju pod palestinske pomorske granice u skladu s međunarodnim pravom.

„Adalah“, pravni centar za zaštitu prava arapskih manjina u Izraelu, 5. februara je poslao pismo izraelskom Ministarstvu energetike tražeći poništenje dozvola za istraživanje gasa izdatih u ovim područjima.

Nakon Adalahovog zahtjeva, Centar za ljudska prava „Al Mezan“ i organizacija za ljudska prava „Al-Haq“ sa sjedištem u Ramalahu, zajedno s Palestinskim centrom za ljudska prava (PCHR), na sličan način su upozorili kompanije koje su dobile dozvole da ne obavljaju nikakve aktivnosti u ove oblasti.

"Izrael je okupaciona sila u Pojasu Gaze i vrši punu i efektivnu kontrolu nad palestinskim pomorskim područjima. Objavljivanje tendera i naknadno izdavanje dozvola za istraživanje u ovom području predstavljaju kršenje međunarodnog humanitarnog prava (MHP) i običaja međunarodnih zakona", saopšteno je iz Adalaha.

„Tenderi, raspisani u skladu s izraelskim domaćim zakonom, zapravo predstavljaju de facto i de jure aneksiju palestinskih pomorskih područja na koje polaže pravo Palestina, jer nastoje zamijeniti primjenjive norme međunarodnog humanitarnog prava primjenom izraelskog domaćeg zakona na područje upravljanja i eksploatacije prirodnih resursa", dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je prema važećem međunarodnom pravu Izraelu zabranjeno da koristi ograničene neobnovljive resurse okupiranih teritorija za komercijalnu dobit i za dobrobit okupacione sile, u skladu s pravilima prava na uživanje tuđe svojine iz člana 55. pravila Haškog tribunala.

„Izrael, kao de facto administrativna vlast na okupiranim teritorijama, ne može trošiti prirodne resurse u komercijalne svrhe koje ne idu u korist okupiranom stanovništvu”, navodi se u saopštenju.

Komentarišući ovo pitanje za AA, advokatica Suhad Bishara, direktorica jedinice za pravna, zemljišna i planska prava „Adalaha“, izjavila je da su izraelska ležišta u moru pored Gaze nezakonita prema međunarodnom pravu.

Bishara tvrdi da je Izrael odlučio suspendovati sve međunarodne pravne okvire kojih bi se trebao pridržavati i umjesto toga primijeniti svoj nacionalni zakon.

Prema njenim riječima, "ove radnje, uključujući dozvole koje je izdao Izrael, nezakonite su prema međunarodnom humanitarnom pravu i zakonima mora, a Izrael nema ovlaštenja da izdaje takve ponude i dozvole".

Shodno tome, objasnila je da su se obratili izraelskom Ministarstvu energetike, tijelu nadležnom za ove dozvole, tražeći od njih da ih oduzmu i da se suzdrže od izdavanja dodatnih dozvola na područjima koja je država Palestina proglasila svojom isključivom ekonomskom zonom.

"Izrael nije samo okupirao 85 posto Palestine od 1947. godine već i 80 posto mora"

Predsjednik Turskog centra za pomorske i globalne strategije i član fakulteta Univerziteta Topkapi Cihat Yayci je objasnio da je Izrael sklopio sporazum o razgraničenju pomorske nadležnosti sa grčkom administracijom Južnog Kipra 2010. godine i da područje koje bi prema međunarodnom pravu trebalo da pripadne Palestini nije uključeno u ovaj sporazum.

Yayci tvrdi da bi Palestina trebala imati mnogo šire područje nego što je prijavljeno UN-u 2019. godine.


"Palestina je zapravo proglasila područje koje joj je dodijeljeno. Ova situacija je važna u smislu pokazivanja kako neznanje dovodi do gubitka prava. Sa malim datim trouglom, vidimo da Izrael nije samo okupirao 85 posto Palestine od 1947. godine već i 80 posto mora."

Rekao je da Izrael čak ne dozvoljava ni ribolov, jedini izvor prihoda za stanovnike Gaze, niti bilo kakav prevoz sa obale Gaze.

Prema riječima Yaycija, najvažniji cilj iza izraelske odluke da uskrati istraživanje nafte i gasa, i ribolov do ovog trenutka i njegove blokade Gaze je da Izrael može okupirati Gazu i koristiti tamošnje resurse u svoju korist.

"Ovdje nema sukoba, postoji poraz palestinskih prava", rekao je on.

Naglasio je da je za razliku od Turkiye, koja ima vojnu sposobnost i moć da spriječi nezakonito bušenje i izdavanje dozvola u istočnom Mediteranu, Palestina bespomoćna i slaba u sprečavanju takvih aktivnosti u svojim deklarisanim područjima jurisdikcije.

G, E i H područja u sporu

U saopštenju koje je objavio PCHR, navodi se da tenderi pokrivaju veoma veliko područje, ali su sporna područja označena na mapi sa G, E i H.

„29. oktobra 2023. godine, tokom izraelske brutalne vojne ofanzive na Gazu, koju je Međunarodni sud pravde (ICJ) okarakterisao kao mogući genocid nad palestinskim narodom u Gazi, izraelsko Ministarstvo energetike objavilo je da je dodijelilo dozvole za šest izraelskih i međunarodnih kompanija za istraživanje prirodnog gasa u područjima koja se prema međunarodnom pravu smatraju palestinskim pomorskim područjima“, navodi se u saopštenju.

Objašenjeno je da su među kompanijama Eni S.p.A. (Italija), Dana Petroleum, podružnica južnokorejske nacionalne naftne kompanije, i izraelska kompanija Ratio Petroleum.

„Licence dolaze nakon četvrtog kruga ponude na moru (’OBR4’), koji je izraelsko Ministarstvo energetike i infrastrukture pokrenulo u decembru 2022. godine“, naveli su iz PCHR-a.

Područja za istraživanje plina

Prema informacijama koje su podijelili „Adalah“, „Al Mezan“, „Al-Haq“ i Palestinski centar za ljudska prava, izraelsko Ministarstvo energetike objavilo je da je dalo dozvole šest izraelskih i međunarodnih kompanija za istraživanje prirodnog gasa u onom što se smatra palestinskim pomorskim područjima prema međunarodnom pravu.

Izraelsko Ministarstvo energetike i infrastrukture održalo je četvrtu rundu konkursa u decembru 2022. godine, nakon čega su odobrene dozvole.

Izrael je dodijelio dozvole za istraživanje plina za područje G, pomorsko područje uz obalu Gaze, od čega se 62 posto nalazi unutar pomorskih granica koje je Palestina proglasila 2019. godine u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora (UNCLOS) iz 1982.).

Od druge dvije oblasti za koje je Izrael otvarao tendere, 73 odsto područja H i pet posto područja E nalazi se unutar pomorskih granica koje je proglasila Palestina.

SOCAR, NewMed Energy i BP pobijedili su na tenderu za istraživanje na polju I koje se nalazi na nespornom području.​​​​​​

Prigovori na palestinsku deklaraciju o pomorskoj jurisdikciji

Nakon što je Palestina proglasila svoje morske granice u skladu sa Konvencijom UN-a o pravu mora 24. septembra 2019, Egipat je 31. decembra 2019. obavijestio UN, navodeći da "Vlada Egipta odbija i ne priznaje tačke koje definišu vanjske granice pomorskih područja navedenih u Palestinskoj deklaraciji. Ova granica se poklapa s istočnom pomorskom granicom Egipta u Sredozemnom moru."

Nakon toga, 14. januara 2020. godine Izrael je uložio prigovor, obavještavajući UN da ne priznaje granice koje je proglasila Palestina.

Palestina je 12. i 27. aprila 2022. godine obavijestila UN o neovlaštenim pomorskim aktivnostima u svojim pomorskim područjima.

Po tužbi za genocid koju je pokrenula Južnoafrička Republika, Međunarodni sud pravde je 26. januara presudio da se Izrael mora suzdržati od bilo kakvih radnji povezanih s ubijanjem, napadima i uništavanjem stanovnika Pojasa Gaze i poduzeti sve mjere da spriječi genocid.

Međutim, izraelske snage i dalje nastavljaju s napadima na Pojas Gaze.

U napadima za genocid optuženog Izraela na Pojas Gaze od 7. ubijeno je više od 28.500 Palestinaca.

Prema podacima Ujedinjenih nacija zbog izraelske ofanzive je 85 posto stanovništva Pojasa Gaze interno raseljeno i suočeno s akutnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60 posto infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno.​​