Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Dobri Bosnjani
AGIĆ, Dr. Senad ef.

Islamsko obrazovanje je stekao završivši Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1980., a Visoko obrazovanje stièe na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Godine 2004. stièe titulu doktora islamskih nauka i dobija nagradu \"Jalaluddin Rumi\" za nauèni rad i doprinos u oblasti povijesti islama u Americi. U svom izuzetno zanimljivom i korisnom istraživanju i doktorskoj disertaciji nauèno je elaborirao sociološki i povijesni kontekst iskustva Bošnjaka u SAD, kontekst procesa asimilacije Bošnjaka u amerièki \"Melting Pot\", kao svojevrsni amerièki put u multikulturalizam i na kraju specifiènosti iskustva bošnjaèke populacije u amerièkom društvu na primjeru zajednice iz Chicaga. Godine 2006. stièe stepen doktora nauka sa koncentracijom na islamskim zananostima Ph.D. iz oblasti historije islama u Americi na Graduate Theological Foundation u South Bendu, IN, u SAD a disertacija mu biva proglašena za najbolju, koja je odbranjena 2006. godine iz islamskih znanosti na istoj visokoškolskoj instituciji (GTF), koja je formalno povezana sa Oxfordskim sveuèilistem.

U svojstvu imama i administrativnog direktora Islamskoga kulturnoga centra u Chicagu radi od 1989., a 1994. godine biva imenovan za Glavnog imama IZ Bošnjaka SAD. U periodu od 1985.-1989. radio je u Izdavaèkoj djelatnosti Mešihata IZ za BiH, Hrvatsku i Sloveniju. Autor je knjige Muslimanska lièna imena, na bosanskome jeziku i Immigration & Assimilation, The Bosnian Muslim Expirience In Chicago, The Rhodes-Fulbright Library, Lima, OH: Windham Hall Press, 2004., na engleskom, urednik monografije “100 Godina Bošnjaka u Americi” na engleskom i bosanskom (2006), te autor tridesetak radova. Objavljivani su mu prijevodi sa engleskog i arapskog, intervjui i prikazi o Kur’anu, arapskoj književnosti, religiji i nasilju u Bosni i duhovnim tradicijama. Diskutirao mir i konflikt u i meðu religijama na “National Public Radio”, “Voice of America”, “Radio Free Europe”, “IslamRadio.com”, “Deutche Welle”. Bio konsultant i uèesnik na “Oprah Winfrey Show” o islamu. Koristio je 2003. kraæi studijski boravak na Oxfordskom sveuèilištu.

Njegov trenutni interes je fokusiran na tradicionalni umjereni islam bez ekstremizma i religioznog animoziteta a u korist koegzistencije, meðusobnoga uvazavanja i vitalne kooperacije.

Jedan je od osnivaèa Averroes Academy u Chicagu, stranke SDA u Americi, Kongresa Bošnjaka u Sjevernoj Americi. Èlan je Vrhovnog islamskog savjeta Amerike, Prvog Svjetskog kongresa imama i rabina u Briselu, Meðuvjerskog savjeta Parlamenta svjetskih religija u Chicagu, Udruženja studenata Oxfordskog univerziteta, Izvršnog odbora Iqra’ International Educational Foundation i bivši predsjednik Udruženja sveæenika Northbrooka.

01. septembra 2006. godine dr. Senad ef. Agiæ je postavljen i imenovan za Profesora islamskih studija na Institutu za postdiplomske teološke studije sa sjedištem u gradu South Bend-u u amerièkoj državi Indiani, koji je u partnerstvu sa Oxfordskim sveuèilištem u Engleskoj i Centro pro Unione sveuèilištu u Rimu. To predstavlja veliki uspjeh kako za dr. Agiæa osobno, tako i za imamski rad u dijaspori, kao i za Islamsku zajednicu i uopæe sve Bošnjake, a posebno one koji žive u Sjevernoj Americi.

Adresa:

The Islamic Cultural Center of Greater Chicago<
1810 N. Pfingsten Rd.
Northbrook IL 60062, USA


[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ Z
ABDAGIĆ, Muhamed
AGIĆ, Dr. Senad ef.
AGOVIĆ, Šemso
AHMETAGIĆ, Prof. dr. Esad
AJANOVIC, Midhat
AKMADZIC, Hazim
ALAGIĆ, General Mehmed
ALAGIC, Sukrija
ALIC, Meho
ALIHODŽIĆ, Dr.-Ing. Bernes
ALIKADIĆ, Bisera
ALISPAHIĆ, Mr. Fatmir
ALISPAHIC, Nijaz
ALISPAHIC, Selma
ARMIJA BiH
ARNAUT, Selim
AVDIĆ, Ćamil
ŠANTIĆ, Ferid Ferko
ŠKALJIĆ, Nezir-ef.
ŽDRALOVIĆ, MUHAMED
ČAJNIČANIN, Muhamed
ČAJNIČANIN, Muhamed
ČAMPARA, ESREF
ČAUŠEVIĆ, Mehmed Džemaludin ef.
ČEJVAN, Adem
ĆATIĆ, Ćazim - Musa
ĆATOVIĆ, Dr. Saffet