Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Dobri Bosnjani
CUVIDINA, Umihana

je roðena u Sarajevu oko 1794. Umrla u Sarajevu oko 1870. Mezar joj je "pod gajem na Hridu"."Umihana se rodila na Hridu, a rodna kuæa joj je bila na uglu Mujezinova sokaka. Èuvide, [zato: Èuvidina, a ne Èujdina] njena porodica, bavili su se ašèijskim, a kasnije bostandžijskim obrtom. Umihana je bila zaruèena s Mujom Èamdži-bajraktarom, Sarajlijom, koji je 1813, za srpskog ustanka poginuo pod Loznicom u vojsci Alipaše Derendelije. Od velike žalosti Umihana se nije htjela nikada udavati, pak je poèela pjevati pjesme o svom junaèki poginulom zaruèniku. Jedina njena, izgleda u izvornom obliku, saèuvana pjesma je epos od 79 stihova u osmercu i desetercu pod naslovom "Sarajlije iðu na vojsku protiv Srbije", što ju je pjesnikinja spjevala prije nego joj je poginuo zarucnik (...) naš svijet je mnoge Umihanine pjesme ponarodio i danas se ove smatraju narodnim." (Muhamed Hadžijahiæ, 1936.)Umihana Èuvidina je prva pjesnikinja Muslimanka i jedna od prvih pjesnikinja na našem jeziku. Rahmetli prof. Muhsin Rizvic (1972.) analizira njenu pjesmu, u sklopu ostalih koje su nastale prema uzoru na narodnu poeziju: "Treba istaknuti pjesmu Umihane Èuvidine èiji su dijelovi, zavisno od sadržine, kombinovani u sekvencama dužeg i kraæeg stiha, sporijeg i bržeg ritma, a koja se inaèe, osim toga, po svojim unutrašnjim i stilskim kvalitetima takoðer ni po èemu ne razlikuje od narodne epsko-lirske pjesme, ali predstavlja zanimljiv pokušaj poetskog stvaranja po ugledu na nju. To ujedno svjedoèi i o dometu i djelokrugu ove alhamijado-literature moralistièkog karaktera i pokazuje da je jednoj ženi-pjesnikinji narodna poezija bila daleko poznatija i bliža kao pjesnièki uzor negoli ozbiljno i usiljeno stihotvorstvo."

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ Z
ABDAGIĆ, Muhamed
AGIĆ, Dr. Senad ef.
AGOVIĆ, Šemso
AHMETAGIĆ, Prof. dr. Esad
AJANOVIC, Midhat
AKMADZIC, Hazim
ALAGIĆ, General Mehmed
ALAGIC, Sukrija
ALIC, Meho
ALIHODŽIĆ, Dr.-Ing. Bernes
ALIKADIĆ, Bisera
ALISPAHIĆ, Mr. Fatmir
ALISPAHIC, Nijaz
ALISPAHIC, Selma
ARMIJA BiH
ARNAUT, Selim
AVDIĆ, Ćamil
ŠANTIĆ, Ferid Ferko
ŠKALJIĆ, Nezir-ef.
ŽDRALOVIĆ, MUHAMED
ČAJNIČANIN, Muhamed
ČAJNIČANIN, Muhamed
ČAMPARA, ESREF
ČAUŠEVIĆ, Mehmed Džemaludin ef.
ČEJVAN, Adem
ĆATIĆ, Ćazim - Musa
ĆATOVIĆ, Dr. Saffet