Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Dobri Bosnjani
ALAGIC, Sukrija

Porodica Alagica je iz Konjica, a Sukrija je roden u Tuzli 20. V. 1881.godine, gdje mu je otac bio na sluzbi u svojstvu kajmekama. Osnovno obrazovanje (ruzdiju) i sest razreda gimnazije zavrsio je u Sarajevu, a sedmi i osmi razred u Mostaru, gdje je 1901. godine maturirao. Na sveucilistu u Becu studirao je od 1901. do 1905.godine orijentalistiku i slavistiku.
Alagic je bio priznat kao dobar profesor i odlican pedagog. Predavao je na gimnazijama u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Derventi. Pored nastavnickog poziva, Sukrija ef. je bio i aktivan drustveni radnik. Kao mlad suplent u Sarajevu, aktivno je radio u drustvu "Gajret" (Basagicev period do 1908. God). Bio je aktivan i u radu Islamske zajednice. U svojim vazovima je javno ustajao protiv nekih neislamskih obicaja, a koji su medju muslimanima bili uhvatili korijena. Medjutim, Alagic je najpoznatiji i najzasluzniji kao pisac i previdilac s arapskog jezika. Za potrebe bosanskohercegovackih gimnazija sastavio je nekoliko prirucnika za arapski jezik. Kao prevodilac Alagic je stekao veliku popularnost i priznanje. Prevodeci Komentar Kur'ana od egipatskog ucenjaka Sejjid Muhameda Resid Rida-a, on je prvi kod nas, koji se prihvatio ovako vaznog i teskog zadatka. Od ovog komentara, Sukri ef. je uspio prevesti blizu pet dzuzova i to stampati u cetri knjige. (Vidite bibliografiju dole). Pored prevodenja spomenutog Komentara Kur'ana, Alagic je preveo iz El- Menara jos oko dvadeset kracih i duzih clanaka i rasprava. Medu njima su i dva kompletna djela.
Na ahiret je preselio 31. januara 1936 u Derventi.
Slijedi bibliografija njegovih radova. Za vise informacija obratite se na: Hafiz Mahmud Traljic. Istaknuti Bosnjaci. Zagreb: Medjunarodna zajednica za pomoc muslimanima Bosne i Hercegovine, 1994., str. 5-11.

Bibliografija:

Izbor iz kitabu sireti Resulillahi po Muhammed ibn Ishaku i preradi 'Abdul-Melik ibn Hisama. Sarajevo: Zemaljska vlada BiH, 1913. (275 str.)
Arapsko-srpsko-hrvatski rjecnik za Izbor iz kitabu sireti Resulillahi (ili "Arapsko-hrvatski rjecnik"?). Sarajevo, 1913. (200 str.)Tefsiru Kur'anil Kerim (Komentar Kur'ana). Prva knjiga. Sarajevo, 1926, str. 160+3.
Tefsiru Kur'anil Hakimi (Komentar Kur'ana). Druga knjiga. Sarajevo 1927, str. 149+3.
El-Kur'anul Hakimu, Kur'an mudri. (prijevod i tumac). Treca knjiga. Sarajevo, 1932, str. 156.
Kur'an s tumacem, cetvrta knjiga. Derventa, 1934. str. 140+4.
Tefsiru dzuz-i amme (tumac dvadeset jedne sure 30. dzuza po komentaru sejh Muhammeda Abduhua). sarajevo, 1933., str. 119+1.
"Omer ibn el-Hattab, II. halife", Kalendar Gajreta za 1324H/1906-7.
"Kulturni razvoj islamske drzave za vlade El-Mensura, Ii halife iz porodice Benul-Abbas", Kalendar Gajreta, 1325H/1907-8.
"Poslusnost djece roditeljima", Kalendar Narodne uzdanice, 1935.
"Tarichul-mesahifi (Kodifikacija Kur'ana)", Glasnik IVZ, 1933, br. 8 i 9.
"Jedan bajramski vaz", Glasnik IVZ, 1934., br. 3.
"Arapi u Spaniji", Novi Behar, VI (1932-33), br. 23-24.
"Alkohol i Kur'ana", Novi behar, IV (1930-31), br. 1.
"Odnos zivih prema mrtvima", Glasnik IVZ, 1934, br.9, str.490-499.
"Sto znaci sunnet i zasto nam je potreban", Sulejman en-Nedevi el-Hindi, Glasnik IVZ, 1934, br.10. str. 529-537 i br.11, str. 589-597. (prevod)
"Od predrasuda k istini ", Muhamed Semsudin, Glasnik IVZ, 1935, br.1, str. 22-29, br. 2, str. 79-85, br. 3, str. 172-173, br. 4-5, str. 213-218, br. 6, str. 288-291. (prevod)
"Kur'an Hakim", prijevod i komentar 35-38 ajeta sure En-Nisa, Kalendar Narodne uzdanice, 1933.
"Pokrivanje zene po islamu" (Hidzabul mer'etil fil islam), Kalendar Narodne uzdanice, 1934.
"Mladic i djevojka", Novi behar, I, br. 1, str. 6.
"Trideset godina u islamu", Novi behar, I, br. 6. Str.8.
"Iz Kur'ana", Novi behar, IV, 7, str. 97-98; br.8, str. 113-114 i br. 9, str. 129-130. (Protumaceno aje 176 iz sure El- Bekare).
"Iz Kur'ana Mudrog", Novi behar, IV, 18 i 19, str. 267- 269. (Protumaceni ajeti 273 i 238 sure El- Bekare).
"Iz Kur'ani Hakima", Novi behar, V, br. 21 i 22, str. 292-295. (Protumaceni ajeti 10 i 11 sure En- Nisa).
"Emalijju dinijjetu", Novi behar, IV, br. 1, str. 3-4, br. 2, str. 18-19 i br. 3, str. 33-35. (Predavanje koje je Muhamed Resid Rida odrzao u kairskom drustvu Semsul- islam).
"Iz Kur'ani Hakima", Novi behar, IV, br.12-13, str. 145-47; br. 14-15, str. 178-80. (prevod i tumacenje sure El-Kadr).
"Izobrazenje zene", Novi behar, IV, br. 19-20, str. 260-62.
"Islam i moderna kultura", Novi behar, VII, br. 3-4, str. 33-35 i br. 5, str. 65-68. (preveod govora jednog francuskog drzavnika na konferenciji o Srednjoj Africi odrzanoj u Parizu 1908. godine)
"Astronomija i Kur'an", Novi behar, VII, br. 6-7, str. 81-82; br. 8-10, str. 123-25; br. 11-14, str. 167-69; br. 15-16, str. 208-10. (Clanak napisao dr. Muhammed Tevfik Sidki)
"Iz Kur'ana Hakjima", Novi behar, VII, br. 23, str. 349-51. (Protumaceni ajeti 18-20 sure En-Nisa).
"Preporod", Novi behar, VII, br. 24, str. 372-74. (Prijevod 4. dijela knjige Mohamme, eine Biographie von Essadbey. Berlin: 1932).
"Novi prijevod Kur'ani Kerima", Novi behar, VII, br. 3-4, str. 34-36. (Clanak je napisao Sekib Arslan u povodu izlaska iz stampe prijevoda Kur'ana od franc. orijentaliste Eduarda Montteta).
"Pitanja i odgovori (Usuli islam ve mekasiduhu - Osnovni ciljevi islama", Novi behar, XX, br. 4-5, str. 41-44.
[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ Z
ABDAGIĆ, Muhamed
AGIĆ, Dr. Senad ef.
AGOVIĆ, Šemso
AHMETAGIĆ, Prof. dr. Esad
AJANOVIC, Midhat
AKMADZIC, Hazim
ALAGIĆ, General Mehmed
ALAGIC, Sukrija
ALIC, Meho
ALIHODŽIĆ, Dr.-Ing. Bernes
ALIKADIĆ, Bisera
ALISPAHIĆ, Mr. Fatmir
ALISPAHIC, Nijaz
ALISPAHIC, Selma
ARMIJA BiH
ARNAUT, Selim
AVDIĆ, Ćamil
ŠANTIĆ, Ferid Ferko
ŠKALJIĆ, Nezir-ef.
ŽDRALOVIĆ, MUHAMED
ČAJNIČANIN, Muhamed
ČAJNIČANIN, Muhamed
ČAMPARA, ESREF
ČAUŠEVIĆ, Mehmed Džemaludin ef.
ČEJVAN, Adem
ĆATIĆ, Ćazim - Musa
ĆATOVIĆ, Dr. Saffet