Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
ICTY analiza
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Komentari citalaca
Molimo Vas da procitate pravilnik o postavljanju komentara
SRBI SU POČINILI NAJVEĆE ZLOČINE
Autor: BIRN
Objavljeno: 26. April 2010. 17:04:46
Postavljanje komentara na priloge je trenutno suspendovano.AidaIdaAida (2010-04-28 04:39:50)
Zahvaljujući upornosti i hrabrosti Udruženja "Žena žrtva rata" na čelu sa Bakirom Hasečić sačinjen je spisak ubijenih i nestalih Višegrađana,koji nije konačan i na Facebooku je.Ukoliko znate još nekoga iz Višegrada ko je nestao ili je ubijen bilo bi dobro da se s tim informacijama javite pomenutom udruženju. Svaka žrtva je čovjek i moramo svima ukazati poštovanje!Ne smijemo dozvoliti da budu samo brojevi!To su ljudski životi!Nečija djeca,roditelji,braća,sestre...:(


SPISAK UBIJENIH VIŠEGRAĐANA 1992-1995
NASTAVIT ĆEMO SA PODACIMA UBIJENIH
Abaz ( ) Đulka
Abaz (Mušan) Hamid
Agic Rasim 1927 Žlijeb, Višegrad
Agić ( ) Ibrahim Žlijeb
Agić (Ahmet) Meho _______Žlijeb
Agić (Fadil) Emin _______ Žlijeb
Agić (Mujo) Omer 1931 Žlijeb ubijen Srebrenica
Ahmetagić Elvir
Ahmetagić Amela
Ahmetagić Munib
Ahmetagić Almir
Ahmetagić Rasim
Ahmetagić (Salko) Samir10.01.1975
Ahmetagic Salko 14.06.1947 Vlahovici, Višegrad
Ahmetagic Samir 10.01.1975 Vlahovici, Višegrad
Ahmetspahić (Hašim) Abid 1952
Ahmetspahic (Hamdo) Almas 17.11.1972 Velji lug
Ahmetspahić (Daut) Razija 30.12.1946 Velji lug
Ahmetspahić (Hamed) Latifa Velji Lug
Ahmetspahić (Malić) Mediha Velji Lug
Ahmetspahić (Suljo) Amela 1991 Velji Lug
Ahmetspahić (Rasim) Hasena Velji lug
Ahmetspahić Fatima Velji lug
Ahmetspahic (Hasan) Hamed 20.05.1928 Šeganje
Ahmetspahić (Hašim) Hamed 1961 ?
Ahmetspahić (Halim) Hasiba 1936 Šeganje
Ahmetspahic (Arif) Hasan 03.03.1953 Višegrad
Ahmetspahić (Hasan) Mustafa 1930 Višegrad
Ahmetspahic (Hamed) Jasmina 28.01.1968 Višegrad
Ahmetspahić (Uzeir) Halil 1956 Ul. JNA Višegrad
Ahmetspahić (Halil) Amir 1990 Višegrad
Ahmetspahić Mujesira
Ahmetspahić Nermina
Ahmetspahić Smaila
Ajanović (Zajko) Mula Koritnik
Ajanović Alija
Ajanović Zibija
Ajanović Ajnija
Ajanović Sadik
Alajbegovic Hanifa 1910 Dankici, Višegrad
Alić (Halil) Aziz Višegrad 12.02.1953 Višegrad
Alihodžić (Mehmed) Mujo 28.č08.1950 Strmac -Priboj
Ališah (Ćamil) Jusuf
Alijasevic (Hasan) Nura 20.04.1938 Klasnjik, Višegrad
Alijašević (Izet) Hanka 01.06.1968 Mala Gostilja
Alijašević Izet
Alispahić (Šemso) Šemsudin 15.06.1958 Hranjevac, Alispahić Dževad
Aljić (Hasan) Safet Velji lug
Aljic (Hamdija) Fahrudin 14.06.1965 Višegrad
Aljic (Ibro) Safija 09.07.1904 Velji lug
Aljic (Mehmed) Smail 01.01.1967 Koritnik, Višegrad
Aljić Hamed
Aljusevic Delija 20.10.1947 Višegrad
Aljušević (Abid) Nusret 21.10.1939 Dušče
Aljušević (Hamed) Fata 20.10.1947 Dušče
Aljušević (Nusret) Mersiha 1978 Dušče
Amidžić (Rasim) Fadil 1961 B.Gradiška- VGD-Omeragići
Amidžić (Rasim) Osman 1962 " Višegrad-Omeragići
Aradinović Alija
Aradinović Mihrija
Arnautovic Jusuf 05.03.1948 Višegrad
Arnautović Bajro
Arhnautović Nezir
Arnaut (Alija) Elvir
Atihanović Hasib
Avdagic (Hasan) Ibrahim 17.10.1951 Klasnik, Višegrad
Avdagic(Meho) Sabit 14.04.1965 Vlahovici, Višegrad
Avdagić Sabit Višegrad
Avdić (Rasim) Amel 1982 Višegrad
Avdić (Rasim) Amela 1981 Višegrad
Avdić (Hasan) Rasim 1955 Višegrad
Avdić (Fehim) Fadila 1955 Višegrad
Avdić (Mehmed) Fadila 1957 Babin potok, Višegrad
Avdić (Juso) Jasmin 1978 Višegrad
Avdić (Juso) Samir 1980 Višegrad
Avdić (Hasan) Juso 1950 Prelovo, Višegrad
Avdić (Hasan) Muša 1952 Prelovo, Višegrad
Avdić Nazija 1939 Blaz, Višegrad
Avdić Nezir 24.04.1933 Blaz, Višegrad ?
Avdić (Omer) Ševala 1961 Višegrad
Avdić (Ragib) Salih
Avdić Hamid
Avdić Hasan
Avdić Mehmed
Avdić Mula
Avdić Fadil ?
Avdić Meliha ?
Avdić Samir
Babić Himho Višegrad
Bahtovic (Bajro) Mirsad 07.11.1949 Višegrad
Bajic(Rasim) Mirzet 27.01.1975 V.gostilja, Višegrad
Bajić (Agan) Vasvija 1938 Velika Gostilja
Bajraktarevic (Muhidin) Muharem 03.03.1968 Višegrad
Bajraktarević Derviš zubar Višegrad
Bajraktarević Sejdal
Bajramovic (Hrustem) Ibrumša 14.08.1914 V. gostilja Bajramović (Nail) Mehmed 1941 Velika Gostilja
Bajramović Himzo
Bajrić Abid ?
Bajrić (Mustafa) Fadil 1957 Barimo, Višegrad
Bajrić (Omer) Mustafa 1930 Barimo
Bajrić Džemil 1918 Barimo
Bajrić (Hrustem) Džemila 1935 Barimo
Bajrić (Mustafa) Fadil 1958 Barimo
Bajrić (Mustafa) Nijaz 1965 Barimo
Bajrić (Fadil) Emir 1980 Barimo
Bajrić (Rašid) Senad 01.12.1966 Višegrad
Balic (Jusuf) Ćamil 1933 Višegrad
Balic (Jusuf) Dževahira 1925 Višegrad
Balić (Salko) Ahmet Prozov - Višegrad
Barimac ( Salkan) Abdulah 1920 Hranjevac,
Barimac (Mukan) Emina 15.02.1914 Orahovci, Višegrad
Barimac Hasan Ban polje
Barimac Adil
Bašić (Bećo) Himzo 25.04.1933 Ul. S.V.Čiče
Bečić Ibrahim?
Bećirević Halil
Bećirević Meho
Bećirević Ramiza
Bećirović (Hamed) Amir 31.3.1958. Crnča
Bećirović Ramiz (Hamed) 1953. Crnča
Bećirević Elvir
Bećirović (Ćamil) Aiša 1926 Dušče
Bećirovic (Hamid) Mujo 12.12.1927 Dušče
Beha (Ibran) Ćamila 1941 Barimo
Beha (Bego) Sabaheta 1968 Barimo
Beha (Bego) Hidajeta 1976 Barimo
Begic (Šahin) Almas 10.10.1936 Višegrad
Begic Mujo 1940 Višegrad
Begović Samija
Bektaš (Salkan) Nedžad 1961 Ul. Vjekoslava Ivačića
Berberović Meho išegrad
Bešić Faruk Višegrad
Beširević Hanifa 23.05.1949 Vlahovici, Višegrad
Bešireviš (Rasim) Latif 12.08.1960 Lasci, Višegrad
Bešireviš (Hadžo) Rasim 22.05.1936 Dubovo, Višegrad
Bešreviš (Idriz) Šaban 03.07.1947 Dubovo, Višegrad
Beširević (Hadžo) Šaćir 06.05.1930 Dubovo, Višegrad
Beširević (Hadžo) Uzeir 1929 Dubovo, Višegrad
Beširević Ahmet Ul. H.Beširevića
Beširević (Abdulah) Bisera
Beširević Bajro Okrugla
Bešlija Hanka 01.01.1930 Klasnik, Višegrad
Bešlija Safija
Bešo (Omer) Hasan 12.08.1971 Čajniče (Donja Lijeska)
Bihorac Hajrudin 10.05.1961 Višegrad
Bijedic Zahid 01.01.1931 Međeđa, Višegrad
Bijedic Zaim 01.01.1956 Međeđa, Višegrad
Bijelic Mico 27.06.1954 Višegrad
Bosankić Hadžira 1913 Barimo
Bosankić Muša
Borovac Nezir
Bosankić Ibrahim Muša 1940 Barimo
Bosno Esad 16.06.1954 Kurtalići, Višegrad
Bosno Himzo 15.05.1958 Kurtalići, Višegrad
Bosno (Šećo) Ibrisim 1929 Kurtalići, Višegrad
Bosno (Ahmet) Mirsada 10.05.1957 Višegrad
Bosno (Redžo) Sabit 1922 Mušići, Višegrad
Bosno (Medo) Sulejma 1925 Menzilovic, Višegrad
Bosno (Sabit) Zlata-Zlatija
Bosno (Sadik) Haris 1987 Mušići
Bosno Ćamil
Bosno Haris
Bosno Zemka
Bosno Ahmo
Bosankić (Imšir) Fadila 1934 Višegrad
Branković Idriz Višegrad
Branković (Idriz) Devleta Višegrad
Branković (Mehmed) Ćamila05.03.1927) Ul. S.V.Čiče
Bošnjak Fadila Višegrad
Brko (Ševkija) Ševal 28.08.1960 Nezuci, Višegrad
Brko (Rešad) Hasan
Budnjo Nura 01.01.1919 Višegrad
Bukva (Medžib) Ibrahim 30.08.1963 Mededa, Višegrad
Bulatovic Ismet 16.03.1959 Vlahovici, Višegrad
Bulatović (Abid) Safet 05.11.1955 Šeganje
Bulatović (Mehmed) Huso Žlijeb
Bulatović Huso
Buljubašić Armin ?
Buljubašić Bego
Cero Hasan Višegrad
Cocalic ((Himzo) Avdija 15.03.1970 Štitarevo, Višegrad
Cocalic Eniz 18.12.1959 Stitarevo, Višegrad
Cocalic Esad 14.01.1954 Stitarevo, Višegrad
Cocalic Hamed 28.02.1965 Stitarevo, Višegrad
Cocalic Husein 17.01.1967 Štitarevo
Cocalic Mihad 10.01.1975 Višegrad
Cocalic Mirsad 08.07.1974 Stitarevo, Višegrad
Cocalic Muhamed 18.12.1952 Stitarevo, Višegrad
Cocalic Ramiz1969 Štitarevo, Višegrad
Cocalic Semir 21.10.1971 G.stitarevo, Višegrad
Cocalić Fahrudin Dušče
Curić (Fehim) Hajrudin 1952 Rogatica odveden Crnča
Čakar Ramiz 12.04.1945 Crni vrh, Višegrad
Čakar Sead 13.02.1964 Crni vrh, Višegrad
Ćalo (Redžo) Hajra Gostilja
Čančar (Meho) Alija 1955 Višegrad
Čančar(Ibrahim) Besima 1955 Dzankici, Višegrad
Čančar (Meho) Mušan 1952 Kabernik, Višegrad
Čančar Omer 17.05.1922 Kabernik, Višegrad
Čančar (Hamed) Sidik 20.02.1973 Višegrad
Čančar Suvad 15.07.1957 Višegrad
Čančar Rahima Kabernik
Čančar Sidik Kabernik
Čavkušić Ismet 1937 Kamenica, Višegrad
Čavkušić Ševko 12.04.1964 Kamenica, Višegrad
Čavkušik (Nurko) Hasib 1944 Višegrad
Čavkušić Safet Višegrad
Čavkušić Sena Višegrad
Čelik (Ešef) Avdo 31.01.1955 Višegrad
Čelik (Ešef) Mušan 1963
Čelik Huso 11.09.1941 Kupusovici, Višegrad
Čelik (Mušan) Hilmo 1932 ? _____
Čelik Redžo zv. Began _______
Čeljo (Izet) Sabahudin 18.01.1965 Goražde - Dobrun
Čermehić Islam Povjestača
Ćanto Naza 01.01.1937 Višegrad
Ćanto Nura
Ćatic Safija 10.01.1936 Mededa, Višegrad
Ćatić Sabrija
Ćatić Safija
Ćatić Salko
Ćehajić Mehmed Višegrad Ul. H.Beširevića
Ćormehic (Vejsil)Islam 07.01.1957 Višegrad
Ćormehic (Sifan) Vejsil 1928 Višegrad
Ćosic Sabit 28.03.1955 Dubovo, Višegrad
Ćosić (Bjelkan) Sadik 1930 Dubovo, Višegrad
Ćosić (Mustafa) Safet 17.06.1956 Dubovo, Višegrad
Dedić (Sejfo) Sadija 10.06.1934 Šeganje
Dedić (Bajro) Muša 1922 Dobrun, Višegrad
Dedić ( ____) Rasim ____ Šeganje
Dedić (Velaga) Hamdija 16.10.1965 Mićivode-Sokolac
Delibasić (Avdija) Huso 15.08.1945 Višegrad
Delibašić (Arif) Hašim 1957
Delija (Omer) Adis 27.10.1990 Višegrad
Delija (Nurif) Ajnija 1946 Ul. Pionirska
Delija (Nezir) Ahmet 06.05.1949 Milosevici, Višegrad
Delija (Safet) Jasmina 11.08.1967 Ul. Pionirska
Delija(Omer) Nezir 01.06.1930 Milosevici, Višegrad
Delić (Mustafa) Aiša Višegrad Ul. V Sandžačke
Demir Osman 1931 Dobrun Višegrad
Demir Nefa 1925 Dobrun, Višegrad
Demir (Osman) Azem 1956 Dobrun, Višegrad
Demir (Ibrahim) Dzevad 09.01.1957 Višegrad
Demir (Himzo) Elzedin 09.07.1974 Višegrad
Demir(Meho) Himzo 04.04.1938 Višegrad
Demir (Avdija) Mustafa 18.09.1952 Crni vrh, Višegrad
Demir (Mujo)Mustafa 29.04.1937 Jelacici, Višegrad
Demirovic Salko 18.09.1935 Višegrad
Dervisagić (Edhem) Malkija 1931 Zlijeb, Višegrad
Dervisagic (Adem) Ramo 1930 Presjeka, Višegrad
Dervisević Dika 1928 Dobro, Višegrad
Dervisević Muniba 1927 Mededa, Višegrad
Dervisević (Nurko) Samir 28.06.1977 Višegrad
Dizdarević Ibrahim 1932 Višegrad
Dizdarević (Hasib) Ismet 1929 Dobrun, Višegrad
Dizdarević Izet 28.12.1938 Dobrun, Višegrad
Dizdarević (Đulbo) Muharem 21.03.1938 Dobrun, Višegrad
Dizdarević (Salko) Nezir 1932 Dobrun, Višegrad
Dizdarević Sahin 1924 Dobrun, Višegrad
Dolovac Kemal 25.05.1973 Višegrad
Dolovac Mustafa 19.12.1956 Kapetanovici, Višegrad
Dolovac Ramiz 15.06.1952 Višegrad
Dragulj Mirsad 1959 Višegrad
Dudevic (Šaban) Hajrudin 1962 Kamenica, Višegrad
Dudevic Kadrija 02.01.1972 Kamenica, Višegrad
Dudević (Haso) Šaban 01.01.1935 Kamenica, Višegrad
Dudević (Munib) Elma 1990 Višegrad
Duro (Salko) Aziz 1938 Šeganje
Dudojević (Ibrahim) Ramiza Dušče
Dudojević (Munib) Elma 1989 Dušče
Dzaferovic (Džafer) Enes 03.11.1955 Kaostice, Višegrad
Džaferović ( ) Igbala Višegrad
Dzaferovic (Džafer) Dževad zv. Cipa 1959 Višegrad
Džafić (Rašid) Edhem 11.04.1940 Višegrad
Džafić (Edhem) Enver _________
Džafić (Meho) Ekrem 17.05.1956 Holijaci, Višegrad
Džafić (Rašid) Jakuf 15.02.1936 Holijaci, Višegrad
Džafić (Medo) Meho 13.03.1931 Holijaci, Višegrad
Džafć (Mujo) Zajko 1930 Višegrad
Džafić (Rašid) Mehmed ________ Holijaci
Džafić (Zajko) Faid 1958 Višegrad
Dzafo (Idriz) Meliha 1988 Višegrad
Džafo (Rasim) Suvad 1971
Džagadurovski (Isen) Šaban 1919 Višegrad
Džananović (Nusret) Esad
Džanić Hasan 20.01.1953 Zagre, Višegrad
Džino ( ) Rasim Ul. Hamida Beširevića
Ferhatović Asim Drinsko
Fehrić (Medo) Izet 1937 Okrugla
Fehric Đulsa 1903 Višegrad
Fehric (Asim) Kenan 13.07.1973 Višegrad
Fehric Tidza 1937 Višegrad
Fejzic Jusuf 11.12.1959 Omeragici, Višegrad
Fejzić ( ) Eniz 1939 Višegrad
Fejzić (Suljo ) Husein 25.12.1963 Omeragići
Felekatovic Zuhra 15.02.1923 Višegrad
Ferić (Mehmedalija) Hajrudin 1981 Gostilja
Ferić (Mehmedalija) Sabahudin 1979 Gostilja
Feric Enver 21.10.1969 Gostilja, Višegrad
Feric (Fehim) Fahra 1959 Velika Gostilja
Feric Mujo 02.05.1962 Gostilja, Višegrad
Feric Munib 10.06.1966 Višegrad
Feric (Ahmet) Muša 1932 Klašnik, Višegrad
Feric (Sabit) Sabrija 1970 Velika gostilja, Višegrad
Feric Nermin 02.02.1980 V.gostilja, Višegrad
Feric (Ibro) Sabit 1930 Velika gostilja, Višegrad
Ferhatović (Alija) Avdija 01.03.1963 Drinsko
Ferhatović (Avdija) Alija 29.03.1930 Drinsko
Gadžo (Bešir) Rešid 10.02.1928 Dušče
Gacka (Bekto) Meho 1927 Dobrun
Gacka (Meho) Dženana 1969 Dobrun
Gacka Mujo Dobrun
Gacka (Meho) Fahrudin 1963 Dobrun, Višegrad
Gacka Hamsa 1930 Zlatnik, Višegrad
Gadzo Resid 10.02.1928 Sip, Višegrad
Gazibara Nermin
Gazibara Zahida
Gluščević (Vejsil) Mujo Žlijeb
Gluščević Sifet Žlijeb
Gluščević (Hasib) Hasan Žlijeb
Gluščević (Hasan) Hasib Žlijeb
Grabovica Fatima 1929 Vlahovici, Višegrad
Gušo (Taib) Asim 24.02.1965 Drinsko, Višegrad
Gušo (Taib) Hajrudin 18.08.1961 Drinsko, Višegrad
Gušo (Meho) Hilmo 28.08.1937 Višegrad
Gušo Hilmo 1934 Drinsko, Višegrad
Gušo (Halil) Mirsad 28.01.1959 Drinsko, Višegrad
Guso (Halil) Ševal 04.09.1955 Drinsko, Višegrad
Gušo Mulaim 1953 Višegrad
Gušo (Hajdar) Ramiz 04.09.1955 Višegrad
Gušo Šaćir10.10.1943 Jarci, Višegrad
Gušo (Sabit) Salko 12.12.1936 Drinsko, Višegrad
Gušo (Salko) Senad 01.07.1974 Drinsko, Višegrad
Gušo Zahir Drinsko učitelj
Gušo (Rašid) Elmedin Višegrad
Gušo (Huso) Šaban 10.05.1932 Drinsko
Gušo (Hilmo) Almir 25.05.1965 Travnik - Višegrad
Hadzic (Mustafa) Almir 05.05.1977 Drinsko, Višegrad
Hadžić (Ibrahim) Mustafa 01.01.1939 Drinsko, Višegrad
Hadzic Salko 25.04.1934 Drinsko, Višegrad
Hadzihalilovic Emina 1958 Dusce, Višegrad
Hadzihalilovic Jasmin 29.01.1979 Višegrad
Hadzihalilovic Nermin 22.03.1981 Višegrad
Hajdarevic (Zaim) Esad 07.03.1951 Višegrad
Hajdarevic (Zaim) Munib 18.12.1938 Dobrun, Višegrad
Hajdarevic Habib 1920 Dobrun, Višegrad
Hajdarevic (Habib) Salko 01.05.1954 Dobrun, Višegrad
Hajdarevic (Husein) Hanifa 15.03.1926 Dobrun, Višegrad
Hajdarpasic (Ibrišim) Hatidža 20.11.1940 Višegrad
Hajdarpašić (Numo) Murat 1934 Višegrad
Hajdare4vić (Ćamil) Ismet 1940
Hafizović (Šećo) Zahid Višegrad
Hlilović (Žgalj) Hanka 1900 Barimo
Halilovic (Osman) Ahmet 13.08.1930 Sase, Višegrad
Halilovic(Mujo) Enes 30.04.1963 Sase, Višegrad
Halilovic (Jusuf) Meho 08.03.1938 Sase
Halilović (Šaćir) Hajra Sase (žena Mehe
Halilovic (Osman) Mujo 08.11.1941 Sase, Višegrad
Halilovic(Salko) Nazif 1907 Sip, Višegrad
Hasečić (Remzo) Alma 19.05.1982 Višegrad
Hasečić(Mušan) Hana 1937 Višegrad
Hasečić (Remzo) Nermin 27.04.1977 Višegrad
Hasecic (Osman) Vezima 1952 Dobrun, Višegrad
Hasić (Hasan) Kasim 1914 Čapljina (Višegrad)
Haskić Avdo 01.01.1935 Višegrad
Haskić Esma 15.08.1938 Dobrun, Višegrad
Haskić Ferida 1958 Višegrad
Hasković Ramiz 28.02.1975 Kaostice, Višegrad
Harbaš (Ibro) Junuz Višegrad
Hećimović (Mustafe) Murat Višegrad
Hećimovic Mujo 13.05.1968 Višegrad
Hećo (Adem) Mehmed Nezuci
Hećo (Adem) Mustafa Nezuci
Herac (Adem) Nizama 01.01.1935 Holijacvi
Herceglić Said 01.01.1938 Višegrad
Hodžic (Kadrija) Edin 19.08.1972 Višegrad
Hodžić (Halil) Kadrija Višegrad
Hodzic (Salko) Fata 28.02.1979 Višegrad
Hodžić (Salko) Fatima 1984 T.Užice-Višegrad
Hodzic Ibrahim 1982 Višegrad
Hodzic (Jusuf) Nihad 17.12.1971 Višegrad
Hodzic Pašija 12.02.1958 Vlahovici, Višegrad
Hodzic Šahin 20.10.1939 Višegrad
Hodžić ( Ismet) Emin1960 Sendići
Hodzic (Osman) Salko 30.03.1955 Zlijeb, Višegrad
Hodzic (Osman) Selim 07.03.1959 Zlijeb, Višegrad
Hodžić (Šećo) Sead Žlijeb
Hodžić (Alija) Dželal Žlijeb
Hodžić _________Ajna Babin Potok ?
Hodžić (Abdurahman) Hamdija 25.12.1934 Višegrad
Hodžić (Hamdija) Jasimn Višegrad
Hodžić (Bešir) Muhamed 1967 Čajniče - Višegrad
Hodžić (Omer) Šerfo Dušče
Hodžić (Šerfo) Mevsud Višegrad
Hota (Selim) Abdulah 1914 Blaž, Višegrad
Hota (Huso) Esad 07.04.1958 Višegrad
Hota (Huso) Mirsad 07.04.1958 Višegrad
Hota Huso 19.03.1931 Blaz, Višegrad
Hota (Omran) Fikreta 15.02.1964 Sip, Višegrad
Hrustic (Meho) Besir 25.05.1930 Dobrun, Višegrad
Hrustic Zahida 25.08.1955 Višegrad
Hubic (Hasan) Emina 16.06.1976 Višegrad
Hubić (Ibro) Mehmed 01.01.9953 Drinsko
Hurem (Ibrahim) Kemal 02.06.1961 Višegrad
Hurem Muharem 01.05.1942 Okrugla, Višegrad
Husovic (Rasim) Izet 940 Višegrad - Foča
Husovic (Sulejman) Mustafa 01.01.1902 Donji dubovik,
Husović (Mustafa) Sulejman 1953 Donji Dubovik
Husovic Rasim 1905 Kosovo Polje
Ibisevic (Ahmet) Fatima 28.05.1950 Presjeka, Višegrad
Ibisevic (Islam) Indira 06.03.1980 Višegrad
Ibisevic (Islam) Nihad 25.08.1985 Višegrad
Ibišević (Vahid) OSman 1951
Imamagic (Uzeir) Ahmed 29.04.1964 Višegrad
Imamagic (Uzeir) Muharem 12.05.1956 Višegrad
Isic (Ibro) Edhem 1926 Dobrun, Višegrad
Isić (Šerif) Sadik zv. Beli 1955 Fadila Jahića Španca
Jakubovic Rasid 31.07.1943 Višegrad
Jamak (Hamid) Abid Kosovo Polje
Jamak Fatima
Jamak (Rašid) Huso 09.11.1934 Dusce
Jamak (Salko) Jusuf 1923 Duščee
Jamak (Šaćir) Zejfa 25.02.1938 Dušče
Jarac Durmo Sarajevo ?
Jašarević (Šaban) Kasim Sase
Jašarević (Šaban) Asim 15.04.1954 Sase
Jašarević (Asim) Muhamed 09.03.1976 Sase
Jašarević (Mujo) Hajdar 1956 Sase, Višegrad
Jašarević (Meho) Hanifa 1928 Sase
Jašarević Rešid Sase
Jašarević (Rešid) Šefik 1960 Sase, Višegrad
Jašarević (Mujo) Senad 1954 Sase, Višegrad
Jašarević (Ćamil) Zarfa 1931 Crnca, Višegrad
Jašarević Omer zv. Đilbac Dušče
Jusić (Pašan) Hasan 1949 Višegrad
Jusić Selim 20.11.1938 Višegrad
Junuzović (Redžo) Hamed 1956 Vlahovići
Kabaklija Hatidza 13.06.1932 Dusce, Višegrad
Kadric Ahmo 21.06.1952 Kaostice, Višegrad
Kadric Ismet 1956 Višegrad
Kadric (Ramo) Šahman 1943, Pokrevenik Visegrad,
Kadric (Nezir) Muhamed 07.06.1958 Višegrad
Kadrić ( Ramo) Mustafa 1939 Pokrevenik-Višegrad ?
Kadrić (Ramo) Šahman 1943 Višegrad
Kahriman (Hasan) Abdulah 1968 Dušče
Kahriman ( Halil) Dervo 1938 Prelovo, Višegrad
Kahriman Jakup 1921 Orahovice, Višegrad
Kahriman Mehmed 31.03.1953 Višegrad
Kapetanovic Hamdo 21.01.1974 Kupusovici, Višegrad
Kapetanovic Hasan 01.06.1939 Kupusovici, Višegrad
Kapetanovic Mujo 04.03.1947 Kupusovici, Višegrad
Karahodžić Meho 1942 Višegrad
Karahodžić Sabit 25.05.1959 Klasnik, Višegrad
Karahodžić (Hamid) Rasim ?
Karaman (Ibrahim Esad 1960
Karaman (Ibrahim) Mirsad 1966
Karaman (Ibrahim) Izet 1975
Karaman (Ibrahim) Hamed 1964
Karaman (Hamed) Sabit 1956
Karaman (Hamed) Hasan 1967
Karaman (Juso) Safet 1969 Okrugla
Karaman (Abid) Fikret 1948
Karaman (Sabit) Zarif 1932
Karaman Ahmet 1927 Žagre, Višegrad
Karaman Alija 1933 Brezje, Višegrad
Karaman (Hamed) Ramiz 05.07.1950 Smrijecje, Višegrad
Karaman (Mustafa) ef. Safet 29.11.1949 Višegrad
Karčić (Ismet) Edin 14.05.1965 Višegrad
Karčić (Šaćir) Ibrahim 1946 Crnča
Karčić (Ibrahim) Ismet 06.04.1941 Višegrad
Karčić (Jusuf) Nedžad 30.06.1967 Višegrad
Karčić (Mehmed) Ševala 15.01.1941 Višegrad
Karčić Tifa 08.12.1942 Višegrad
Karčić Abdulah Višegrad
Karić Almir 18.11.1975 Višegrad
Karić (Halil) Ramiz 1954 Vrlazije Rogatica - Dobrun
Karić Mujo
Karišik (Ibrahim) Ahmet 25.12.1927 Ul.Šeće Karišika 32
Karišik Ćamka 20.11.1980 Višegrad
Karišik Hamed 07.02.1950 Kuka, Višegrad
Karišik Mirsad 14.02.1961 Mededa, Višegrad ?
Karišik Mirsad zv. Kemo Vlahovići
Karišik (Senad) Nihad 25.01.1988 Musici, Višegrad
Karišik (Ibrahim) Omer 1958 Kuka, Višegrad
Karišik (Sabit) Zlata 10.05.1961 Musici, Višegrad
Karišik (Hasib) Nesib 1933
Karišik (Džemal) Mehmed 1958
Kasapovic (Alija) Ahmet 05.04.1954 Mirlovici, Višegrad
Kasapovic Džemal 25.03.1967 Višegrad
Kasapovic Emina 23.02.1972 Višegrad
Kasapovic (Ragib) Mithad 30.07.1965 Ul. F.J.Španca
Kasapovic Nezir 1922 Zanozje, Višegrad
Kasapovic (Alija) Uzeir 10.08.1956 Mirlovici, Višegrad
Kasapović (Mušan) Adil 1945
Kasapović (Nurko) Zaim 1952
Kasapović (Kadrija) Zuhra 1938 Ul. Šeće Karišika
Kasapovic (Đulbo) Hilmo 1938 Višegrad
Kasapović (Hrustem) Adem 1906 Dobrun
Kešmer (Šaban) Hamed Žlijeb
Kešmer Behadil 1929 Zlijeb, Višegrad
Kešmer Hajrudin 13.01.1971 Višegrad
Kešmer (Ibrahim) Izet 04.07.1962 Zlijeb, Višegrad
Kešmer (Latif) Ibrahim 1934 Žlijeb
Kešmer (Ibrahim) Izet 1964 Žlijeb
Kešmer Said
Klačar Fatima 01.02.1941 Okrugla, Višegrad
Korić (Hasan) Hajra 19.04.1947 Dusce, Višegrad
Kos Bego 01.01.1900 Kos.polje, Višegrad
Kos (Arif) Fata 1924 Dubovo, Višegrad
Kos (Ramo) Nail 1904 Kosovo polje, Višegrad
Kos Murka Kosovo Polje
Kos (Sulejman) Salko 04.01.1951 Kosovo polje, Višegrad
Kos (Sulejman) Vejsil 1932 Kosovo Polje
Kos Mula Kosovo Polje
Kozic Amir 27.07.1938 Višegrad
Kozić (Hasan) Adem Žlijeb
Kozic Nedzad 16.03.1971 Višegrad
Kulovic (Zulfo) Zijad 19.11.1958 Rodic brdo, Višegrad ?
Kupus Hamsa 1944 Višegrad
Kupus (Mustafa) Halil Višegrad
Kupus Hasib 24.01.1947 Zlijeb, Višegrad
Kupus (Mujo) Mirsad 1960 Višegrad
Kupus Mustafa) Mujo 19.05.1930 Višegrad
Kurspahić (Hajro) Hasan Koritinik
Kurspahic ( Suljo) Alija 1937 Koritnik, Višegrad
Kurspahić ( Šerif) Munira 1939 Koritnik
Kurspahić (Abdulah) Aiša zv. Đankuša
Kurspahic (Alija) Munevera 1964 Koritnik, Višegrad
Kurspahic (Hidajet) Almir 04.08.1980 Koritnik, Višegrad
Kurspahic (Omer) Aner 18.01.1982 Višegrad
Kurspahic (Hasan) Fikret 1962 Koritnik, Višegrad
Kurspahic (Hasan) Omer 05.06.1957 Koritnik, Višegrad
Kurspahic (Mujo) Bula 1934 Koritnik, Višegrad
Kurspahic (Smail) Džehva 25.09.1965 Barimo, Višegrad
Kurspahić (Medo) Medina Koritnik
Kurspahic ( Fehrat) Mirela 27.09.1988 Koritnik, Višegrad
Kurspahić (Fehrat) Ismet 1990 Koritnik
Kurspahic (Ramo) Osman 1925 Koritnik, Višegrad
Kurspahic (Ibro) Ajka 1926 Kurtalici, Višegrad
Kurspahic (Osman) Hidajet 18.11.1957 Koritnik
Kurspahic (Meho) Ismeta 30.04.1960 Koritnik
Kurspahic (Hidajet) Vahid 19.11.1981 Koritnik, Višegrad
Kurspahic (Hidajet) Aida 10.05.1979 Koritnik, Višegrad
Kurspahic (Hamed) Sadeta 01.01.1972 Polje, Višegrad
Kurspahić (Senad) dijete od 2 dana Koritnik
Kurspahić (Ferhat) Ismet 30.07.1990 Koritnik
Kurspahić (Alija) Bisera Koritnik
Kurspahić (Bego) Medo Koritnik
Kurspahić (Džemal) Seniha Koritnik
Kurspahić (Eniz) Enesa 1979 Koritnik
Kurspahić (Eniz) Halida 1982 Koritnik
Kurspahić (Hađan) Hata 1931 Koritnik
Kurspahić (Hasib) Hasiba 1961 Koritnik
Kurspahić (Hamed) Bećar 1946 Koritnik
Kurspahić (Hasan) Haša Koritnik
Kurspahić (Hasan) Sabiha Koritnik
Kurspahić (Hasan) Sajmija Koritnik
Kurspahić (Hasib) Rasema Koritnik
Kurspahić (Ibro) Mera Koritnik
Kurspahić (Ismet) Mujesira 1957 Koritnik
Kurspahić (Mehmed) Pašija Koritnik
Kurspahić (Ohran) Ramiza 1951 Koritnik
Kurspahić (Ohran) Safa Koritnik
Kurspahić (Šerfo) Sumbula Koritnik
Kurspahić (Ramo) Hajrija 1941 Koritnik
Kurspahić (Halil) Redžo Koritnik
Kurspahić (Memiš) Igbala Sase
Kurspahić (Adem) Mirsad Sase
Kurspahić (Adem) Mujo Sase
Kurspahić rođ. Šišić (Ismet) Ifeta 1975 Koritnik
Kurspahić (Hasib) Osman 27.02.1954 Ul. Pionirska
Kurtalic (Selim) Nurif 1920 Kurtalici, Višegrad
Kurtalic (Ibrahim) Salko 02.07.1953 Kurtalici, Višegrad
Kurtalić Adila 1948 Kurtalići
Kurtalić (Mujo) Ahmet 1936 Kurtalići
Kurtalić (Medo) Razija 1943 Kurtalići
Kurtalić (Mujo) Mehmed Kurtalići
Kurtalić (Uzeir) Nijaz 1952 Ul. F.J.Španca
Kustura (Ismet) Enes 1978
Kustura (Ismet) Suad 1972
Kustura (Mušan) Ismet 1940
Kustura (Alija) Muhamed 1965
Kustura (Medo) Zaim 1963
Kustura (Medo) Esad 1967 Višegrad
Kustura (Huso) Smajo 1955
Kustura (Meho) Medo 1935
Kustura (Avdo) Hamdija 1950
Kustura (Osman) Džemal 1962
Kustura (Hasan) Huso 1934 Mangalin han
Kustura Adila 1931 Crijep, Višegrad
Kustura (Hasan) Asim 17.03.1928 Zlatnik, Višegrad
Kustura (Hasan) Aziz 24.10.1935 Dubovik, Višegrad
Kustura ( Šaban) Dževad 21.08.1960 Višegrad
Kustura Esad 1967 Višegrad
Kustura Fatima 1911 Dobrun, Višegrad
Kustura (Halil) Hamed 1929 Dobovik, Višegrad
Kustura (Nurif) Ibrahim 25.10.1950 Višegrad
Kustura (Ibrahim) Safet 30.03.1955 Višegrad
Kustura (Ibro) Ševala 1937 Višegrad
Kustura (Smajo) Smajo 1956 Višegrad ?
Kustura (Latif) Sulejman 1955 Brezje, Višegrad
Kustura (Latif) Džemail ____ Brezija
Kustura (Ibrahim) Hasan 1958 Višegrad
Kustura (Redžo) Ramiz 20.08.1947 Brezija
Kustura (Šahman) Redžo 1925 Brezija
Kustura (Salih) Adila 1931 Crije
Lepir (Jakub) Zijad 22.04.1964 Ul. Maršala Tita br.24
Lepir (Alija) Jakub 01.12.1935 Ul. Maršala Tita br. 24
Lepir (Huso) Nura 13.05.1939 Ul. Maršala Tita br. 24
Lemezan (Mujo) Ismet 1947
Lipa (Asim) Almir 02.03.1961 Višegrad
Lipa (Asim) Hamlet 09.12.1959 Višegrad
Lipa (Abdulah) Nasiha 03.05.1933 Višegrad
Lipa Munira 13.10.1957 Višegrad ?
Lončar (Adil) Fajko 14.09.1963 Rodic brdo, Višegrad
Lončarić Rudolf 15.09.1962 Višegrad
Lošić (Ibrahim) Mujo 02.01.1955 Rutenovici, Višegrad
Lošić (Jusuf) Meho 1939
Lošić (Meho) Ibrahim 1933
Ljuca Suljo Višegrad
Maluhic Kemal 06.09.1965 Višegrad
Maluhić Rasim zv. Baća Višegrad
Maluhija Mehmed 09.09.1946 Višegrad
Mameledzija(Osman) Esad 1963 Kabernik, Višegrad
Mameledzija Mirsad.1958 Kabernik, Višegrad
Mameledzija Sabit 21.12.1936 Kabernik, Višegrad
Mangafić (Ibrahim) Hamdo 15.08.1949 Sarajevo- Sase
Mašić Sulejmana 1907 Orahovci, Višegrad
Maslo (Ibrahim) Adem 02.08.1939 Bogdasici, Višegrad
Maslo Camil 25.10.1949 Višegrad
Marić ( ) Ramiza Babin Potok
Medić (Sabit) Edin 04.08.1970 Višegrad
Međuseljac (Avdo) Avdulah 10.01.1926 Dubovo
Međuseljac Hasib 25.10.1959 Višegrad
Međuseljac (Džemail) Ibrahim zv. Ibro 01.06.1941 Crnča
Međuseljac(Rasim) Masa 26.05.1935 Babin potok,
Međuseljac (Šahin) Munever 18.07.1989 Višegrad
Međuseljac (Nezir) Muniba 1952 Višegrad Međuseljac Šahin Babin potok ?
Memeledžija Sabit Ul. Fadila J. Španca
Memeledžija Esad Kabernik
Memić (Ibro) Mehmed Višegrad
Memišević (Fehim) Abdulah 27.01.1952 Omeragici,
Memišević (Mehmed) Almedin 23.09.1990 Prelovo,
Memišević (Mehmed) Almedina 11.08.1973 Prelovo
Memišević (Osman) Emina 22.07.1958 Prelovo, Višegrad
Memiševic (Jusuf) Habib 07.01.1943 Omeragici, Višegrad
Memišević (Meho) Devla
Memišević (Halil) Kasim 16.03.1923 Drinsko, Višegrad
Memišević Rasim 1936 Višegrad
Memišević (Ejub) Vahida 1937 Prelovo, Višegrad
Memisević (Rasim) Vasvija 19.09.1953 Zagra, Višegrad
Memišević (Sulejman) Smaila Dušče
Memišević (Malić) Ibrišim 1954 Dušče
Memišević (Ibrišim) Meliha 1978 Dušče
Memišević (Ibrišim) Edin 1981 Dušče
Memišević (Malić) Ismet Dušče
Memišević (Suljo) Meho
Memišević (Halil) Redžo
Memišević (Suljo) Fazila
Memišević Muša Omeragići
Memišević (Mehmed) Rasim 1936 Višegrad
Menzilović (Salko) Admir 16.06.1986 Višegrad
Menzilović (Ibro) Salko 12.04.1947 Menzilovići
Menzilović (Mehmed) Ajka 03.05.1953 Kuka, Višegrad
Menzilović Medo 1927 Višegrad
Menzilovicć (Salke) Seliha 11.07.1978 Višegrad
Menzilović Huso 1938 Menzilovići
Menzilović (Huso) Omer 1939
Menzilović (Huse) Suvad 1968 Menzilovići
Menzilović (Behadil) Hamed 10.10.1952 Menzilovići
Mešanović Hajra 15.01.1931 Višegrad
Mešanović (Aziz) Idriz 13.06.1969 Višegrad
Mešanović Meho 04.04.1924 Drinsko, Višegrad
Mešanović (Meho) Midhat 11.09.1958 Višegrad
Mešanović (Aziz) Ramiz 05.01.1972 Višegrad
Mešanovic (Ramo) Ramiz 03.11.1971 Drinsko, Višegrad
Mirvic (Nezir) Mirsad 16.07.1965 Višegrad
Mirvić (Hasib) Muhamed 10.11.1945 Višegrad
Mlinarević Ramiz Ul. Vjekoslava Ivačića
Mlinarević (Ramiz) Ramo Ul. Vjekoslava Ivačića
Mrdic Alija 08.03.1942 Višegrad
Mrdić (Avdo) Mehmed
Mrdic (Avdo) Osman 24.09.1965 Višegrad
Mucovski Rešad Rodić Brdo
Muharemovic Fahrudin 14.09.1951 Mededa, Višegrad
Muharemovic Hakija 09.11.1950 Dipi, Višegrad
Muharemovic Nusret 22.01.1956 Mededa, Višegrad
Muhic (Rasim) Adil 24.06.1950 Višegrad
Muhic Sakib 04.02.1971 Dobrun, Višegrad
Muhic (Mujo) Senad 09.04.1959 Dobrun, Višegrad
Muhić Emina ud. Šerfe Crnča
Muhuhić (Smajo ) Hajro Dobrun
Mujezinović (Abdulah) Zlata Ul. H.Beširevića
Mujezinović (Abdulah) Hana Ul. H. Beširevića
Mujezinović (Abdulah) Mirza Ul. M.Tita
Mujezinović Nadija Babin potok
Mujezinovic (Salko) Ajka 01.08.1930 G.gostilja, Višegrad
Mujezinovic (Mujo) Dervisa 01.01.1926 Velatovo,
Mujic Almir 23.08.1975 Višegrad
Mujkic Izeta 01.01.1930 Presjeka, Višegrad
Mujkić (Medo) Mehmed
Mujkić (Mehmed) Nezir
Mujkic (Ibrahim) Kemal 05.08.1955 Dobrun, Višegrad
Mulahasic Medo 01.04.1930 Višegrad
Mulahasic (Rašid) Rizah 15.03.1938 Višegrad
Mulahasic Sevala 01.10.1956 Višegrad
Mulaomerović (Hamed) Mustafa 29.05.1970 Kabernik
Mulaomerović (Mustafa) Hamed 1940 Kabernik
Munic Meho 10.06.1929 Meremislje, Višegrad
Munikoza (Mujo) Ibrahim 1961
Muratagić Sulejman 15.10.1941 Vlahovici, Višegrad
Muratović (Šemso) Magbula 28.06.1914 Brezija
Murtić (Adem) Fata 1909 M.gostilja, Višegrad
Murtić (Šeće) Fata
Murtić (Bego) Hrustem 1930 Velika gostilja,
Murtić (Suljo) Kasim 1958 Musici, Višegrad
Murtić (Nezir) Munira 1960 Kamenica, Višegrad
Murtić (Hamed) Šaban 02.05.1947 Višegrad
Murtić (Agan) Ševka 1932 Velika gostilja, Višegrad
Mušanović Ajka 20.04.1933 Palez, Višegrad
Mustafović (Muharem) Mustafa Ul. V Sandžačke br. 55
Mustafić (Nurija) Suljo 15.10.1958 Srebrenica - Drinsko
Mustafić Alija ?
Mutapčić (Husein) Hajrudin 01.01.1967 Turijak, Višegrad
Mutapčić Medo 02.06.1947 Turijak, Višegrad
Mutapčić (Husein) Mehmed 1962 Turijak, Višegrad
Mutapčić (Abdulah) Hasan 07.07.1952 Višegrad
Mutapčić (Hasan) Mirsad 26.07.1975 Višegrad
Mušović (Hamid) Refik zv. Špic Ul. S.V.Čiče
Mušović (Hamid) ________ zv. Kepa Višegrad
Nezir (Mašop) Jusuf 1948 Igoce-Foča Dobrun
Nuhanović (Ibro) Midhat 07.02.1964 Višegrad
Nuhanović (Hašim) Avdija Žlijeb
Nuhanovic Šaćir17.05.1951 Drinsko, Višegrad
Nuhanovic (Šaćir) Samir 07.08.1974 Drinsko, Višegrad
Nuhanović (Asim) Rasim Višegrad
Nuhanović Hasib
Ohranovic (Ahmet) Meho 06.12.1963 Klasnik, Višegrad
Oglečevac (Ahmo) Hasan1952 Crnča
Oglečevac (Ahmo) Ramiz 15.08.1954 Crnča
Omeragić (Fadil) Ervin 01.02.1991 Višegrad
Omeragić Murat 1962 Bodeznik, Višegrad
Omeragić (Hrustem) Suhra 10.10.1962 Velika gostilja,
Omerović Ahmet 1969 Višegrad
Omerović (Suljo) Ermin 1967 Dusce, Višegrad 1969?
Omerović Himzo 1932 Drinsko, Višegrad
Omerović (Hamed) Mehmed 1926 Velatovo
Omerović (Suljo) Nermin 1967 Unista, Višegrad
Omerović Osman 07.01.1956 Maremislje, Višegrad
Omerović rođ. Arnautović Rabija 01.01.1907 Višegrad
Omerović Rasim 13.03.1949 Višegrad
Omerović Saban 15.02.1958 Velatovo, Višegrad
Omerovic (Hasib) Zihnija 15.02.1953 Bikavac
Omerović (Hajdar) Hasan 1929
Omerovic (Hajde) Hasan 1927 Drinsko
Omerović (Zajko) Salko 1949
Omerovi (Ševal) Mujo 1976
Omerović (Hamed) Meho 1937
Omerović (Mujo) Ševal 1952
Omerović (Smail) Mustafa 1941
Omerović (Mustafa) Smail 1969
Omerović (Mustafa) Mensur 1972
Omerović (Medo) Muzafer
Omerović Šukrija Višegrad
Omerović (Durmo) Derviš 06.09.1954 Bosanska Jagodina
Oprasic (Himzo) Hamed 10.10.1945 Višegrad
Oprašić (Hamed) Himzo 1983 Višegrad
Osmanagic Sukrija 11.11.1955 Omeragici, Višegrad
Osmanbegovic Nail 03.03.1933 Zlijeb, Višegrad
Pajo Nezir 1933 Međeđa
Parabuća Avdija 1933 Crni vrh, Višegrad
Pecikoza (Hasan) Remzija 17.07.1960 V.Gostilja
Piric Camil 02.10.1936 Menzilovici, Višegrad
Pjevo (Muharem) Kadrija 10.12.1962 M.gostilja, Višegrad
Pjevo (Muharrem) Nermin 31.01.1973 Kamenica, Višegrad
Pjevo Nezir 01.01.1949 Kamenica, Višegrad
Pjevo Sead 01.01.1973 Višegrad
Pjevo Smail 22.02.1958 Kamenica, Višegrad
Pjevo (Muharem) Nermin 31.01.1973 Kamenica
Podžić (Halil) Mujo 24.11.1941 Dušče
Podžić (Mujo) Fikret Višegrad
Podžić (Jakuf) Haris 1988
Podžic Ćamka 19.04.1959 Holijaci, Višegrad
Poljo (Šemso) Almir 06.06.1974 Vlahovici, Višegrad
Poljo (Muharem) Šemso 12.05.1950 Vlahovici, Višegrad
Poljo Hadžo 1932 M.gostilja, Višegrad
Poljo (Ibro) Jusuf 1920 M.gostilja, Višegrad
Poljo Munib 25.04.1937 Vlahovici, Višegrad
Poljo (Mustafa) Ramiz 21.05.1954 Vlahovici, Višegrad
Poljo Ziba 1926 Vlahovici, Višegrad
Poljo Latifa ?
Poljo (Salko) Zineta 1923 Donji Dubovik
Poljo (Hasan) Šemso 1923 Donji Dubovik
Pribišić (Edhem) Osman 11.08.1964 Rudo - Drinsko
Racic (Hasan) Hidin 09.09.1973 Višegrad
Racic Smajo 1964 Višegrad
Ramić (Edhem) Alaga 23.10.1969 Pripečak-Rogatica G.Gostilja
Ramić (Mujo) Selim 03.01.1953 Višegrad
Ramić (Nail) Midhat 1975 Višegrad
Ramić (Mehmed) Ešref 12.08.1956 Pripečak - Rogatica
Raonić Hajrudin 22.07.1962 Kaostice, Višegrad
Repuh Šaban
Repuh (Omer) Hamed 05.06.1935 Repusevici, Višegrad
Ribac (Ibrahim) Nedzad 18.09.1963 Višegrad
Ribac Ibrahim Kosovo Polje
Ribac (Šaban) Osman 1930 Višegrad
Ribac (Hasan) Mustafa 08.12.1967 Višegrad
Ribac Ramiza 1940 Šeganje
Rizvanovic Osman 06.05.1928 Višegra
Sadiković Rabija 1939 Višegrad
Sakić (Taib) Ismet 1932 Višegrad
Sakić (Taib) Mustafa 1949 Višegrad
Sakić (Taib) Nedžad 04.05.1951 Višegrad
Salić (Esad) Fahrudin 20.11.1975 Kamenica, Višegrad
Salić Galib 10.07.1946 Kamenica, Višegrad
Salić Hamed 01.05.1940 Višegrad
SalićMujo 01.09.1972 Drinsko, Višegrad
Salić (Abid) Ramiz 01.05.1954 Drinsko, Višegrad
Salić Rasim 15.03.1938 Drinsko, Višegrad
Salić (Rasim) Faruk 1980
Salic (Galib) Vahid 27.10.1974 Kamenica, Višegrad
Salic Zaim 01.01.1932 Višegrad
Salić (Abid) Bekto 1936 Višegrad
Samardžić Smail 1912 Barimo
Samardžić (Đešo) Munira 1927 Barimo
Saračevic Fatima 1931 Višegrad
Sejdic (Ibro) Fahrija 1951 Drokan, Višegrad
Sejdic(Mujo) Fata 11.03.1894 Hranjevac, Višegrad
Sjutrović Vahid ?
Selak (Nezir) Alija 1946 Praca, Višegrad
Selak (Alija) Nezir 1972 Višegrad
Selimovic (Osman) Ramiz 10.01.1969 Stitarevo, Višegrad
Selman Sevka 13.03.1916 Babin potok, Višegrad
Sendo (Medo) Asim 11.07.1963 Sendici, Višegrad
Sibalo (Ćamil) Abdulah Kamenica
Sibalo (Ćamil) Hamed Kamenica
Sibalo (Ćamil) Nedžib
Smajić Medo Višegrad
Smajić Sadika Višegrad
Smajic Eniz 1947 Dubovo, Višegrad
Smajic Fadil 03.01.1960 Dubovo, Višegrad
Smajić (Sabrija) Kemal 02.03.1977 Višegrad
Smajic (Sabrija) Mustafa 22.09.1972 Višegrad
Smajic Muhidin 03.11.1970 Višegrad
Smajic Mustafa 31.12.1929 Višegrad
Smajic (Mustafa) Salih 11.10.1956 Višegrad
Smajic (Alija) Nezir 16.03.1937 Dubovo, Višegrad
Smajic (Avdo) Suad 04.04.1958 Dobrun, Višegrad
Smajic (Medo) Sumbula 23.04.1938 Holijaci, Višegrad
Smajlovic (Suljo) Almasa 15.08.1936 Višegrad
Smajlovic (Šaban) Edhem 03.12.1959 Lasci, Višegrad
Smajlovic Hajrudin 05.08.1950 Seganje, Višegrad
Smajlovic (Safet) Kemal 1977 Lasci Višegrad
Smajlovic (Safet) Senad 01.02.1974 Lasci Višegrad
Smajlovic (Jusuf) Safet 01.07.1955 Višegrad
Smajlović (Halima) Hajrija, rođena 1928.godine Višegrad
Smajlovic (Arif) Mevla 1954 Višegrad
Smajlovic Nesiba 01.01.1954 Višegrad
Sofovic (Arif) Haso 23.08.1962 Kaostice, Višegrad
Softic Derviš 01.01.1953 Zlijeb, Višegrad
Softić ( Derviš) Samir 1975 Žlijeb
Softic (Mehmed) Meho 01.01.1924 Zlijeb, Višegrad
Softic Mujo 1929 Zlijeb, Višegrad
Solak Mujo 10.07.1923 Meduselje, Višegrad
Spahic Zulfo 01.01.1952 Cengici, Višegrad
Spahić (Zaim) Ešef 1961
Subašić (Salko) Enver Bikavac
Subašić ( Omer) Aiša 1914 Dobrun, Višegrad
Subašić (Halil) Pašan 1917 Bikavac, Višegrad
Subašić ((Hasan) Sabaheta 05.11.1964 Višegrad
Subašić (Emir) Irma19.04.1992 Bikavac
Subašić (Omer) Zijad 1960 Ban polje, Višegrad
Subašić (Safet) Asim Bikavac
Subašić (Safet) Sena
Sućeska (Salko) Meva 1933 Klašnik
Sućeska Almir 02.09.1974 Višegrad
Sućeska (Hasan) Hasib 1934 Presjeka, Višegrad
Sućeska (Halil)Muša 15.02.1932 Velika gostilja, Višegrad
Sućeska (Amir) Salko 17.07.1960 Preseka, Višegrad
Sućeska (Mehmed) Fata ubijena Velji lug
Sućeska Suad 02.01.1967 Presjeka, Višegrad
Sulejmanović (Nurko) Hazim 1953 Prelovo
Suljkić Nijaz Sarajevo ?
Šabanija Đulsa 01.09.1952 Bogdasici, Višegrad
Šabanija Enver 1974 Crni vrh, Višegrad
Šabanija Munevera 1972 Crni vrh, Višegrad
Šabanija (Salih) Mevzet 07.12.1957Višegrad
Šabanović Razija 1933 Gostilja
Šabanović (Mahmut) Behija 1932 Gostilja
Šabanovic Ferid 01.03.1958 Kamenica, Višegrad
Šabanovic Habib 1930 V.gostilja, Višegrad
Šabanovic (Agan) Mehmed 1934 V.gostilja,
Šabanovic (Nurija) Mustafa 1929 Višegrad
Šabanovic (Hasib) Redžo 11.04.1954 Kuka, Višegrad
Šabanovic (Avdo) Tija 1903 Stitarevo, Višegrad
Šabanovic Zijo 04.07.1967 V.gostilja, Višegrad
Šabanović Ibro Gostilja
Šabanović (Omer) Nermin 1972
Šabanović Devleta Velika gostilja (Polje)
Šehić (Zahid) Besima 16.10.1954 Mededa, Višegrad
Šehić (Rasim) Faruk 28.12.1979 Višegrad
Šehic (Hasib) Kada 31.01.1948 Mušići
Šehic (Mehmed) Mustafa 1932 M.gostilja
Šehić (Mehmed) Fazila 1918 Velika gostilja
Šeta (Himzo) Munib 1932 Višegrad
Šendo Rasim 1962 Sendici, Višegrad
Šeta Nesib 07.04.1940 Pozercici, Višegrad
Šeta Omer 23.07.1954 Višegrad
Šetkic (Hašim) Mehmed 1924 Rohci, Višegrad
Šišić (Halil) Hamdija 1974 Crnča Višegrad
Šišić Bajro 27.03.1968 Mededa, Višegrad
Šišić Ibrahim 1936 Mededa, Višegrad
Šišić (Osman) Remzo 01.06.1952 Mededa, Višegrad
Šuško (Abid) Avdo 10.10.1943 Višegrad
Šuško (Abid) Smail 05.01.1935 Višegrad
Šuško (Džulbo) Mustafa
Šuško (Fikret) Sejad 17.08.1963 Višegrad
Šutrovic (Mujo) Muamer 01.01.1984 Višegrad
Šutrović (Osman) Mujo Višegrad
Šutrović Muje žena
Šuško (Nail) Tahir Višegrad
Šuško (Džulbo) Mustafa Ul. M.Tita
Tabaković rođ. Hadžibeganović Fatima 1923 Drinsko?
Tabaković (Hasib) Esad 16.10.1962 Višegrad
Tabaković (Zahir) Hasib 1938 Drinsko, Višegrad
Tabaković Emina 1948 Višegrad
Tabaković Fahrudin 25.02.1968 Drinsko, Višegrad
Tabaković Fehim Dušče
Tabaković (Fehim) Ferid 1956 Dušče
Tabakovic (Fehim) Izet 14.06.1967 Drinsko, Višegrad
Tabakovic (Medo) Rabija 12.06.1974 Drinsko, Višegrad
Tabakovic (Hasan) Ševal 15.10.1917 Višegrad
Tabaković (Mehmed) Bido 1926 Višegrad
Tabaković (Rasim) Alija 1945 Ul. Hamida Beširevića
Teskeredzic (Ahmet) Zejneba 07.09.1946 Višegrad
Teskeredžić Ahmet
Topalic Asim 05.09.1959 Omeragici, Višegrad
Topalić (Ramiz) Rasim 02.03.1963 Omeragići
Topalic (Mušan) Ramiz 1928 Omeragici, Višegrad
Topalić (Mehmed) Hajrudin 13.09.1975 Omeragići
Toskic Mevzet 1932 Višegrad
Toskic Samir 1964 Višegrad
Turohan (Mustafa) Rasim 1952 Ul.V.Sandžačke brigade 55
Turohan Fatima
Turohan Bejda
Tufekcic (Jakuf) Dzehva 07.08.1964 Višegrad
Tufekcic (Esad) Elma 14.01.1987 Višegrad
Tufekčić (Esad) Ensar 1990 Višegrad
Tufekcic Hasa 18.03.1917 Višegrad
Tufekcic (Ibrahim) Izet 11.05.1938 Višegrad
Tufekcic Ramiz 20.06.1950 Dusce, Višegrad
Turjacanin (Jakuf) Aida 01.01.1983 Bikavac, Višegrad
Turjačanin (Abid) Đulka Višegrad
Turjačanin Sada
Turjačanin (Hasib) Selmir 1984 Višegrad
Turohan Rasim 01.12.1952 Drinsko, Višegrad
Turudic (Meho) Vasvija 01.01.1940 Drinsko, Višegrad
Tvrtković (Meho) Safet Kabernik
Tvrtkovic (Mustafa) Sulejmen 22.04.1951 Višegrad
Tvrtkovic _________Abida 1953 Višegrad
Tvrtkovic (Sulejman) Selim 01.08.1975 Višegrad
Tvrtkovic (Alija) Hamed 08.08.1938 Kabernik, Višegrad
Tvrtkovic Hatidza 1919 Orahovci, Višegrad
Tvrtkovic(Hamed) Husein 06.02.1966 Višegrad
Tvrtkovic (Ćamil) Muharem 01.01.1933 Crnca, Višegrad
Tvrtković (Mustafa) Lutvo Ul. JNA
Ustamujic (Salko) Meho 16.05.1922 Višegrad
Ustamujić (Meho) Razija 1944 Višegrad
Ustamujic (Rasim) Muamera 09.04.1974 Višegrad
Ustamujic (Abdulah) Salem 28.03.1954 Nezuci
Uzeirbegovic Safa 16.11.1929 Višegrad
Užičanin (Salih) Hasib 1952 Kabernik, Višegrad
Užičanin Kasim 1947 Kabernik, Višegrad
Valjevčić (Vejsil) Safet 29.09.1946 Ul. F.Jahića Španca Vatreš (Hasib) Mujo 10.04.1950 Mala gostilja, ?
Vatreš Meho 16.10.1938 Brštanica, Višegrad
Vatreš (Medo) Adil 1931 Mušići
Varnica (Hasib) Mujo 1950 Višegrad
Varnica Hasib Višegrad
Velagić (Suljo) Sabahudin
Velagić Suljo
Velatovac (Alija) Mirsad 01.10.1959 Veletovo, Višegrad
Veletovac (Ahmo) Bego 1928 Veletovo, Višegrad
Veletovac Mirsad 1959 Višegrad
Velić (Šahman) Murka Sase
Velić (Fehim) Fatima Sase
Veljan Islam
Veljan (Islam) __________
Vidrak (Omer) Dervisa 1930 Prelovo, Višegrad
Vidrak (Rustem) Ibrahim 1930 Brezje, Višegrad
Vila (Mustafa) Jasmina 24.02.1971 Musici, Višegrad
Vila (Suljo) Mustafa 08.05.1934 Musici, Višegrad
Vila (Mustafa) Nermin 24.10.1963 Musici, Višegrad
Vila (Ibrahim) Mevla 1937 Mušići
Vila (Uzeir) Suljo 22.11.1957 Musici, Višegrad
Vila (Suljo) Uzeir 1937 Musici, Višegrad
Vilić (Ibrahim) Mina 1956 Višegrad
Vilić (Hamdija) Nihad 1985 Višegrad
Vilić (Hamdija) Nihada 1981 Višegrad
Vilić (Hamdija) Zihmeta 1984 Višegrad
Vilić (Osman) Husein
Vrnjak Salko 1929 Holijac, Višegrad
Vuletic Dobrinka 1930 Crncici, Višegrad
Zejnilović Safet 1946 Višegrad
Zahić Meho 1938 Klasnik, Višegrad
Zuban (Himzo) Esad 1956 Musici, Višegrad
Zuban (Mušan) IBrahim 1953 Mušići
Zuban Mušan 1912 Mušići
Zuban Sabira 1961 Mušići
Zuban Hajrudin 07.03.1963 Musici, Višegrad
Zukić (Džemal ) Faruk 1974 Dušče
Zukić (Nezir) Behija 08.01.1953 Dušče
Zukić (Mehmed) Džemail 13.04.1948 Dušče
Zukić (Salko) Džemal 1952 Ul. Slaviše V. Čiče
Zukić (Medo) Sehija 1961 Ul. Slaviše V. Čiče
Zukić (Džemal) Alen 1991 Ul. Slaviše V.Čiče
Zukić (Džemal) Vildana 1986 Ul. Slaviše V.Čiče
Zukić Muhamed 15.08.1953 Dubovik, Višegrad
Zukić (Mehmed) Muharem 1955
Zukić (Mehmed) Muhamed
Zukić (Ramo) Smajo 1949
Zukić (Hasan) Ševal 16.09.1963 Višegrad Rodić Brdo
Zukić (Džemal) Vildana 1986 Višegrad
Zukić (Hasan) Fadil 1956 Rodić Brdo
Zuko Mirsad 02.01.1967 Višegrad
Zuko (Hadžan) Ramiz 01.03.1971 Turjak, Višegrad
Zulčić (Halil) Mustafa 01.05.1928 Višegrad
Zulčić (Eniz) Sabahudin 08.09.1969 Repševići, Višegrad
Zulčić Eniz Repuševići
Zulović Bakir 30.04.1963 Rodic brdo, Višegrad
Ždero Hamed 1924 Stitarevo, Višegrad
Ždero Jusuf .1948 Stitarevo, Višegrad
Ždero Rašid 12.07.1964 Stitarevo, Višegrad
Ždero Redžo 18.01.1955 Stitarevo, Višegrad
Ždero Suvad 10.03.1963 Višegrad
Ždero Muhamed
Žiga Safet Dušče
Žunić (Adem) Nezir 03.01.1955 Mededa, Višegrad

Dedić Ramiza brat Srebrenica ubijen
Izvjesni Naser iz Srebrenice ubijen
Izvjesni Elvir iz Srebrenice ubijen
Izvjesni Hajro iz Srebrenice ostao u Uzamnici 19.8.95 ?
Omerović Šukrija ostao u Uzamnici 19.8.95 ?