Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
ICTY analiza
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Islamske teme

Ramazanske teme
NAŠA SOFRA IFTARSKA
Objavljeno: 13. October 2005. 00:10:00
Uzvišeni Allah Dželle Šanuhu u Kur`anu kaže: “O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate”! (Bekara, 172)

Muhammed Alejhisselam je rekao: ”Kada neko od vas hoæe da jede neka prvo spomene Allahovo ime. Ako to zaboravi uèiniti prije jela, neka to uèini kad god se sjeti”. (Ebu Davud, Tirmizi)

Muhammed Alejhisselam je rekao: “Kada se neko od vas iftari, neka se iftari s temrama (datulama-hurmama), a ako nema, neka se iftari vodom, jer je ona èista”. (Muslim)

Muhammed Alejhisselam je rekao: “Postaèu neæe biti odbijena dova koju uputi Allahu Dželle Šanuhu prilikom iftara”. (Ibn Madže)

Piše: Abdulah POLOVINA


Za pocetak Begova corba...


A nakon toga mogla bi Sarma u jarpaku..


A poslije bi mogla i neka pita ili burek ako je pripremljena


Evo bureka domacica baska za iftar spremila


Jasta i salata obavezno...


Evo kahve nakon jela... a bice i kolaca


Baklava, pa bez nje se ne moze


A hurmasica uz baklavu ide


A i kadaif je neizbjeziv... Pa bujrum, efendija!!!
Svaki Allahov Dželle Šanuhu rob je na svoj naèin poseban i obdaren od Uzvišenog neèim što drugi nema, tako je i sa ostalim stvarima i pojavama koje nas u životu okružuju i koje su dio tog našeg života. Jedna od tih posebnih stvari i trenutaka u našem životu jeste mubarek Ramazan i ramazanske iftarske sofre. Mjesec Ramazan je poseban mjesec i ima nešta šta drugi mjeseci nemaju. To nešta šta mjesec Ramazan ima, izmeðu ostalih hajirli stvari i trenutaka, je taj iftar i momenat prekidanja posta.

Uz ovaj blagoslovljeni mjesec Allah Dželle Šanuhu spusta posebne poèasti meðu svoje robove, a posebno na one koji su mu iskreni i vjeruju Ga. Ti iskreni Mu poste, klanjaju i ibadete više nego u drugim mjesecima. Uèe Kur`an i, naravno, pripremaju posebna jela koja inaèe ne prave svaki dan. Bošnjaci i Bošnjakinje veoma dobro èuvaju tu našu lijepu tradiciju iftara. Kako je lijepo izaæi vani pred Akšam i osjetiti razne mirise hrane iz naših bošnjaèkih kuhinja koje pripremaju naše vrijedne sestre, pa i braæa. Kako saznajemo iz naših vjerskih knjiga jedna od velikih radosti za vjernika je momenat iftara i kada iftari od dnevnog posta Svemoænom Allahu Dželle Šanuhu, a druga radost mu je viðenje sa Gospodarem na Sudnjem danu. Muhammed Alejhisselam je rekao: ”Vjernik ima dvije radosti. Prva je docek iftara, a druga susret i gledanje Uzvišenog Allaha Dželle Šanuhu na onom svijetu”.

U Americi, pa i Kanadi, daleko od naše nam Bosne i Herecgovine, Bošnjaci poste i spremaju iftare. Možda to nisu oni iftari i iftarske sofre i osjeæaj kao pred Akšam u našoj Domovini, kada se kandilji upale na džamijama, kada ezani zauèe sa svih strana i kada topovi oznaèe prekid posta, ali se i ovi iftari ovdje pripremaju iznad duše i sa mislima o bosanskim iftarima i tim kandiljima, ezanima i topovima koji su duboko urezani u ponosno bošnjaèko biæe, ma gdje se nalazilo. Dolaskom ovdje Bošnjaci i njihove hanume nisu zaboravili i prestali pripremati i servirati ona naša jela; sarmu, æevap, lonac, zeljanicu, burek, sirnicu, sogan dolmu, pirjan i dr. Iako je Amerika zemlja brze –fast food hrane i života, Bošnjaci naðu vremena, posebno uz Ramazan, pa pripreme svoju sporu, po istilahu i pod butun bosansku hranu i sofru. To rade jer znaju kada im nešto njihovo nestane i prestanu ga praktikovati, kao što je bosanska sofra, nestat æe i njih i njihovih sofri.

Trebamo biti ono što jesmo ma gdje bili jer živimo na zemlji koja je sva Allahova.

Ramazan je dobra prilika da se ljudi vide i obiðu. Da zajedno iftare i malo se odvoje od teške i brze amerièke realnosti i zauzetosti. Tada zajedno iftare, klanjaju Akšam-Namaz džematile. Zatim popiju kahvu propracenu nekim kolaèem. Naravno, ovdje je prilika da se podsjetimo i na kur`anski poziv gdje Allah Dželle Šanuhu kaže: ”Jedite i pijte, ali ne pretjerujte, jer Allah ne voli one koji pretjeruju”. To zna ponekada biti vrlo teško ispostovati, jer kad se Bošnjo dokopa svoje hrane nema popuštanja i ostane mu mjesta još samo za dušu. Poslije dolazi teravija, koja malo insana bošnjaèkog rastereti i tako iftar po iftar i noæ po noæ i proðe Ramazan, a da ga èovjek i ne osjeti.

U kontekstu ovoga što naprijed napisah, samo po sebi se nameæe pitanje, šta nas to naša lijepa i uzvišena vjera uèi po pitanju jela i piæa?

Dragi Allah Dželle Šanuhu nam je dao raznovrsnu hranu koju jedemo i pijemo. Preko Svoje Knjige i Èasnog Poslanika Muhammeda Alejhisselam, pouèio nas je i preporuèio nam da se hranima korisnim i dopuštenim jelima i piæima, te da budemo umjereni. Hrana mora biti ukusna, uredno pripremljena i sa šerijatskog stava dozvoljena. Zabranjeno nam je jesti svinjsko meso, svinjsku mast, meso krepane životinje, a i meso životinje koja nije zaklana po islamskim propisima, zatim piti krva, sva alkoholna piæa kao i svako pokvareno jelo i jelo u koje ima sumnje da nam nije dobro za jelo i koje æe nam donijeti zdravstvene probleme. Isto tako, i mjesto gdje se priprema hrana, gdje i iz èega se jede, te pribor i ruke kojima se služimo, moraju biti èisti. Muhammed Alejhisselam je rekao: ”Ko želi da mu Allah dadne što više sreæe, beriæeta i blagostanja u kuæi, neka prije i poslije jela opere ruke”. Savremenik i ashab (drug) našeg Èasnog Poslanika Muhammeda Alejhisselam, Ebu Seid El Hudri Radijallahu Anhu je rekao: ”Allahov Poslanik nam je zabranio da pijemo iz krnjave èaše ili posude. Ujedno nam je zabranio da pušemo u sud (sa vrelom hranom ili nekom tekuæinom)”. Hranu treba umjereno, redovito i pravilno koristiti. Nije dobro biti proždrljiv pa nesažvakanu hranu gutati, a ni tekuæinu naglo piti, naroèito stojeæi. Svaku èašu, bilo koje tekuæine, treba ispijati najmanje tri puta, kako je prakticirao nas Èasni Poslanik Alejhisselam.

Dakle, islamski bonton ima posebne propise za jelo i piæe. Vrijeme mi nedozvoljava da ih sve nabrojim, ali æu na kraju ovog teksta vas upoznati sa najosnovnijim i zaokružiti ovo moje pisanje o našoj sofri i hrani. Halalite mi ako æu nešto ponoviti, što sam veæ naprijed napisao, ali ponavljanje nekad dobro dodje, a i u Kur`anu imate rijeèi i reèenica koje se ponavljaju više puta radi ibreta i pouke èitaocima i slušaocima istog. To je i moja namjera ovog cijelog teksta da nas sve podsjetim na momenat islamskog odnosa i ponašanja prema jelu i piæu.

Naše ponašanje u ovom segmentu može se podijeliti u tri dijela: prije, za vrijeme jela i nakon jela. Ukoliko želimo da naše konzumiranje hrane bude blisko konzumiranju Èasnog Poslanika islama, Alejhisselam, onda bi trebalo ispuniti sljedeæe uvjete:
1. Voditi raèuna da hrana koju konzumiramo bude sigurna od svih primjesa harama i da naèin sticanja zarade mora biti u skladu s islamskim propisima, kako se istièe u kur\'anskom ajetu: Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten naèin!

2. Pranje ruku prije jela: Allahov Poslanik, s.a.v.s, prakticirao je pranje ruku prije jela. Pranje ruku posebno je preporuèljivo kada neko dira nešto što bi moglo ugroziti njegovu higijenu.

3. Serviranje hrane na zemlju ili sofru, a ne na sto, što je bliže sunnetu. U jednoj mursel-predaji koju prenosi Hasan el-Basri, spominje se da bi Allahov Poslanik, Alejhisselam, kada bi se hrana donijela, postavio je na zemlju, što je, po mnogima, bliže skromnosti. S druge strane, jesti na zemlji, odnosno tlu, znaèi prisjeæati se zemlje u koju treba leæi, a jesti na sofri, aludira na putovanje i napuštanje ovog svijeta. Meðutim, iako je jelo na zemlji bliže sunnetu, ipak, mnogi uèenjaci ne drže da je zabranjeno jesti za stolom ili neèim drugim odignutim od zemlje, ako se ima za cilj što veæa higijena prilikom uzimanja hrane.

4. Ne jesti naslonjen: Zna se da Allahov Poslanik, Alejhisselams, nije jeo naslonjen ni na jednu stranu. Ebu Džuhajfe, r.a, prenosi hadis u kojem stoji da je èuo Vjerovjesnika, Alejhisselam, kako kaže: Ja, doista, ne jedem naslonjen!

5. Da bude zadovoljan onim što ima za jelo i što je servirano.Uz to se traži od svake osobe da ne traži mahanu u jelu. Ako može jesti æe, a ako ne može – ostaviæe! Tako Ebu Hurejre, Radijallahu Anhu, prenosi da Èasni Poslanik, Alejhisselam, nikada hranu nije kudio, ako bi mu se dopala jeo bi, a ako ne bi, ostavio bi je!

6. Da se trudi da jelu prisustvuje što više osoba, jer je u tome bereket.

Za vrijeme jela treba obratiti pažnju na sljedeæe elemente:

1. Prouèiti Bismillu.
Uz to je mustehab glasno prouèiti Bismillu radi podsjeæanja drugih. Ukoliko bi se zaboravilo prouèiti Bismillu na poèetku jela, onda æe se to uèiniti èim se sjetimo u toku jela.

2. Jesti desnom rukom!

3. Jesti ispred sebe!

Poslije jela treba:

1. Zahvaliti se Allahu izgovarajuæi Elhamdulillah!
2. Oprati ruke!

Braæo i sestre Bošnjaci, toliko od mene u pisanju o jelu i piæu. Za kraj napisat æu vam i preporuèiti jedno jelo koje se zove “Imam baildi - Imam se baildis`o” Prije recepta æu vam napisati kako je ovo jelo dobilo ime.

Naime, nekada davno u jednom mjestu u Turskoj živjela je jedna hajirli hanuma koja je izvrsno kuhala i bila poznata po tome. Jednog dana ta hanuma je željela skuhati iftar za imama njihovog džemata. Za ruèak je kuhala patlidžan s mesom, nešto novo u tom vremenu. Kada je imam poèeo jesti, toliko mu se svidjelo da nije mogao prestajati jesti i od prevelikog zasiæenja se baildis`o. Tako je to jelo dobilo naziv “Imam baildi” (Imam se baildis`o).

Za ovo jelo potrebne su vam slijedeæe namirnice:

• 3 veca patlidžana,
• 1 glavica crvenog luka
• 1 glavica bijelog luka,
• 400 grama mljevenog (faširanog) mesa,
• 4 paradajza,
• 1 jaje,
• malo svježeg isjeckanog peršuna ili suhi peršun, so, biber, paprika, pregršt vegete ili, umjesto vegete, zaèini po vašem ukusu.

Naèin pripreme:

Ogulite patlidžan i izrezite na kolutove, posolite i ostavite da odstoji 15 minuta. Pomiješajte sa mljevenim mesom isjeckani crveni i bijeli luk, dodajte jaje i zacine. Kolutove patlidzana poredajte u pouljenoj tepsiji, a od smjese s mljevenim mesom napravite tanke pljeskavice velièine kolutova patlidžana i redajte na patlidžan. Svjezi paradajz takodje izrežite i poredajte po tome. Na kraju pospite sa svjezim peršunom sitno isjeckanim ili suhim. Prekrijte folijom i stavite u sporet ili pecnicu da se pece 30 minuta. Servirajte toplo uz salatu od svježeg kupusa ili uz zelenu salatu.

Pozovite svoga imama na iftar i servirajte mu ovo jelo i budite spremni ako do baildisanja :). Prije ovoga možda da ga pripremite i provjerite je li sve u redu. Možda nešto treba dodati ili èak i oduzeti, da bi ovo jelo bilo po vašem i našem ukusu.

Mahsuz selam i svako dobro!Ostali prilozi:
» DIVAN JE LI DOBAR IMETAK U RUKAMA DOBROG ČOVJEKA
Nezim Halilović Muderris | 09. June 2018 14:37
» IFTARSKA PATROLA U MALJEVCU
Admir Muhić | 21. May 2018 21:35
» RAMAZAN MJESEC MIRA I RADOSTI: ZNAMO LI ZAŠTO POSTIMO?
Dr. Ismail Haverić | 16. May 2018 20:39
» RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 16. May 2018 15:19
» RAMAZANSKI KANDILJI
Eset Muračević | 16. May 2018 00:03
» U SUSRET RAMAZANU 1439.H./2018. GODINE
Nezim Halilović Muderris | 11. May 2018 17:44
» RAMAZAN - VITAMINI ZA DUŠU
B.net | 08. May 2018 15:59
» VAKUF – POUZDAN OSLONAC NEOVISNOSTI I SIGURNOSTI ZAJEDNICE
Mr. Salem-ef. Dedović | 22. April 2018 12:48
» DVADESET I ŠESTA GODIŠNJICA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
Nezim Halilović Muderris | 13. April 2018 20:35
» ODRŽANA PROŠIRENA SJEDNICA MEŠIHATA
B.net | 14. March 2018 18:16
» DAN NEZAVISNOSTI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE 1992. - 2018. GODINA
Nezim Halilović Muderris | 02. March 2018 13:44