Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Pisana rijec

U Minhenu, u džematima Ikre i Sabur, promovirana hadiska knjiga
"POVODI NASTANKA VJEROVJESNIKOVIH HADISA" - AUTORA MIRSAD EF. MAHMUTOVIĆA
Autor: Dr. Fikret ef. Arnaut
Objavljeno: 01. February 2014. 21:02:25

Mirsad ef. Mahutović je drugi stručnjak iz našeg naroda koji je završio hadis u Medini, nakon prof. Karalić Mahmuta ef., te da je kao takav kvalificiran da može pisati o ovoj temi.
Proteklog vikenda u Minhenu je održana promocija knjige "Povodi nastanka vjerovjesnikovig hadisa" autora Mirsada ef. Mahmutovića. Domaćini promocije su bili rokovodstvo i članovi dva bošnjačka džemata u Minhenu, Ikre i Sabur. Na promociji je učešća, pored autora uzeo i prof. Ibrahim ef. Hadžić, glavni imam medžlisa Visoko. Posjeta i interes za knjigom je bio dobar. Nastup u džematu Ikre je bio u četvrtak poslije jacije namaza a u džematu Sabur u petak na džumi namazu. Ibrahim ef. Hadžić je u svome izlaganju otkrio kako je on imao udjela u inicijativi i ideji da prof. hadisa, Mirsad ef. Mahmutović objavi ovo djelo. Rekao je kako je Mirsad ef. drugi stručnjak iz našeg naroda koji je završio hadis u Medini, nakon prof. Karalić Mahmuta ef., te da je kao takav kvalificiran da može pisati o ovoj temi. U čemu je značaj rasvjetljavanja ove teme za naše muslimane? - jedno je od pitanje koje se postavlja. I Ibrahim ef. a i prof Mahmutović su u svojim obraćanjima davali odgovor na ovo pitanje. Hadis kao drugi izvor islama će biti svojim porukama jasniji nakon što se neko upozna sa povodima i okolnostima u kojima je određeni hadis izgovoren. Prof Mahmutović je govorio kako se ovom temom bavio još od studenskih dana i da je na ovoj knjizi radio skoro 15 godina. U poglavljima ove knjige navedeni su hadisi po temama, spomenut je izvor iz koje hadiske knjige se navodi hadis, ko je prenosilac, spomenuta okolnost u kojoj je izgovoren hadis i dat je primjeren komentar. A nerijetko spomenuti i propisi koji se crpe iz spomenutog hadisi šerifa. Mahmutović je auditoriju otkrio i zašto je izabrao da mu jedan od recenzenata ovog drugog djela bude dr. Fikret ef. Arnaut, kome je uža specijalnost fikh, upravo iz toga razloga kako bi se o ovome djelu reklo i sa fikhske strane. U istoimenom djelu 1 toma, recenzenti su mu bili prof. dr. Safvet Halilović kao stručnjak za tefsir i muftija Bihaćki ako akaidolog. Tako da je na ovome djelu okupio stručnjake iz raznih islamskih disciplina, kako bi djelo bilo što bolje i savršenije obrađeno. Nakon predavanja uslijedilo je druženje uz kahvu i koleče i postvaljanje pitanja i davanje odgovora a mnogi su i kupili knjigu da bi čitanjem proširili znanja o hadisu Allahovog Poslanika Muhammeda a.s. Prisutni su poželili Mirsad ef. dug život te nastavak na putu istraživanja i obrade tema o kijima se do sada nije puno znalo u našim sredinama.

Mirsad ef. Mahmutović je rođen 1953 g. U Biškovićima kod Zenice. Bio je peto dijete iz braka oca Mustafe i majke Hatidže. Završio je Gazi Husref begovu medresu u Sarajevu i fakultet za hadiske nauke u Medini i Munevveri. Obavljao je ulogu gavnog imama u Gračanici i profesor hadisa u medresi r. Osman ef. Ređović u Gračanici kod Visokog. Za vrijeme agresije na Bosnu stavlja se u odbranbene redove i bio je komandant Ratne oficirske škole s činom majora. Dobitnik je nagrade zlatno A od r. Alije Izetbegovića, na što je posebno ponosan. Nakon rata imenovan je na dužnost šefa Ureda za bošnjačku dijasporu i na toj funkciji ostaje do penzije. Svoje radove objavljivao je u glasilima:Preporodu, Glasniku, Islamskoj misli i drugim.


Recenzija dr. Fikret Arnaut:

Povodi nastanka vjerovjesnikovih hadisa, autora prof. Mirsada ef. Mahmutovića

Ridža El-Herevi prenosi da je Ebu Hanife rekao: “Primjer onoga ko izučava samo hadis a ne uči zu to i fikh je ravan primjeru apotekara koji sakuplja lijekove a ne poznaje za koju bolest je koji lijek, dok ne dođe liječnik. Tako učenjak hadisa ne pozanje prava značenja hadisa dok ne dođe fakih.“

Dr. Fikret ARNAUT: Bošnjačka biblioteka će ovim kapitalnim djelom biti obogaćena još jednim vrijednim naslovom koji će mnogima proširiti obzorja znanja o hadisu Allahova Poslanika a.s.. Smatram da je prof. Mahmutović ovim svojim djelom postigao veliki rezultat na putu objašnjenja i predstvaljanja misije Vjerovjesnika islama u njegovom pravom svjetlu o kome je rečeno ajetom ve ma erselnake illa rahmeten lilalemin. "A nismo te poslali, osim kao milost svjetovima." S toga iskrene čestitke autoru, preporuka za štampu i dova Allahu dž.š. da utora ovoga djela nagradi Svojom nagradom...
Bismillahirrahmanirrahim

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Milostivom. Vladaru Sudnjega dana. Neka je salavat i selam Njegovom miljeniku i Poslaniku Muhammedu a.s., njegovoj časnoj porodici, ashabima, tabi´inima i svima koji budu slijedili njegovu uputu do Sudnjega dana.
Počašćen sam velikom čašću od strane prof. Mirsada ef. Mahmutovića, moga dugogodišnjeg pretpostavljenog, kada mi se obratio viješću da bi bio rad da mu napišem nekoliko rečenica recenzije na njegov drugi dio kapitalnog djela „Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa“. Bio sam obradovan ovom viješću iz dva razloga:
- Prvi je što sam saznao da će doći do objavljivanja drugog dijela naslovljenog djela, jer sam kao dugogodišnji imam u dijaspori vrlo često koristio djelo Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa u kome je prof. Mahmutović obradio 219 hadisa Allahova Poslanika a.s. spomenuvši na temelju relevantne hadiske literature porijeklo hadisa, okolnosti u kojima je nastao hadis, te spomenuvši njegovog prenosioca kao i hadisko djelo u kome je zabilježen i davši tome jedan jednostavan, prikladan, aktualan i razumljiv komentar. Imami koji se svakog petka penju na minber često su u oskudici s vremenom pri pripremanju hutbi tako da je ovo djelo pravi dragulj za ove svrhe. Na jednom mjestu imati toliko korisnih i autentičnih informacija i to raspoređenih po temama je pravo blago za imame. Vijest da će izići i drugi dio u kome je prof. Mahmutović obradio novih 175 hadisa istim stilom i istom metodom me je jako obradovala.
-I drugi razlog moje radosti je da je meni ponuđeno da napišem koju riječ recenzije ovoj vrijednoj knjizi. Zahvaljujem se prof. Mahmutoviću na tome i želim da ova knjiga naiđe na lijep prijem kod čitalaca.
Kao što je opće poznato Hadis je drugi izvor Islama. Ali nije jedini. Ne može se islamsko učenje uzimati samo iz jednog izvora. Jer nebi bilo kompletno. Glavni izvori islamskog učenja na koje se oslanjaju mudžtehidi kada crpe propise su: Kur'an, Hadis, Idžma' i Kijas. Zatim slijede popratni: Istislah, Istihsan, Urf, Adet, Fetva ashaba i Seduzeri'a. O tome se opširno govori u djelima usuli fikha. Upravo je prof. Mahmutović u više svojih komentara u ovome djelu direktno a nekada indirektno ukazivao na činjenicu da će Islam biti ispravno prezentiran ako se uzmu u obzir svi ovi izvori i ako iz ovih izvora budu tumačili ulema mudžtehidi. Onima koji budu pomno studirali i iščitavali ovo djelo, bit će im jasno da je i hadis kao drugi izvor islamskog učenja jedna posebna naučna disciplina koja ima svoje instrumente s kojima se učenjaci moraju upoznati. O tome je prof. Mahmutović u dobro napisanom uvodu opširno govorio. U ovome djelu je stavljen akcenat na povode nastajanja hadisa (sebebi vurud), što je jedan preduvjet za ispravno i bolje razumijevanje hadisa. Ono što je u tefsirskoj nauci (sebebi nuzul) povodi objave određenih ajeta, to se u hadiskoj nauci podrazumijeva pod pojmom (sebebi vurud) povodi izricanja nekog hadisa. Poznata je rasprava među učenjacima kada je riječ o odnosu između specifičnosti povoda objave ajeta i općenite poruke teksta kada su određivali čemu treba dati prednost; općenitosti teksta ili specifičnosti povoda (helil-ibretu biumumi llafzi em bihususi sebbeb) da se većina učenjaka (džumhur) izjasnila da prednost ima općenitost poruke teksta nad specifičnosti povoda, dok se manji broj učenjaka izjasnio da prednost ima specifičnost povoda nad općenosti teksta. Da bi ovo čitaocima bilo jasnije poslužit ćemo se primjerom. Ajet iz sure El-Mudžadele, broj 2 u kome se navodi: "Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove,- a one nisu majke njihove, majke njihove su samo one koje su ih rodile,-oni zaista govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta." Povod objavi ovoga ajeta je razgovor između žene Havle bint Sa'leb i Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.. Ona se žalila na muža Evsa ibn Samita koji joj je rekao da su mu njezina leđa kao leđa majke njegove, u čemu je je bila simbolika apstinencije od bračnog življenja. Pa je objavljen ovaj ajeta kojim je ukoren ovakav postupak muža prema svojoj ženi. Većina učenjaka ovdje smatra da je (ibretu biumumi llafzi la bihususi sebeb) ovdje prednost općenitosti poruke ajeta a nije po specifičnosti povoda. Tako da se ovaj slučaj i hukm koji je proizišao iz ajeta na odnosi samo na Havlu bint Salebe i njezinog muža Evsa ibn Samita, nego na sve vjernike koji bi tako rekli svojim ženama. Ovaj ajet je poznat kao ajetu zihar.Prof.dr. Jusuf Ramić u predgovoru djela Povodi objave Kur'ana je naveo primjer gdje se daje prioritet specifičnosti povoda nad općenitosti poruke ajeta, ajet iz sure El-Maida, 51 "O vjernici, ne uzimajte za prijatelje Jevreje i Kršćane! Oni su jedni drugima prijatelji! A njihov je i onaj između vas, koji ih uzima za prijatelje; Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine." On kaže:"Ovdje je potrebno ispitati povode objave ovoga ajeta. Zna se tačno da je ajet objavljen neposredno poslije bitke na Uhudu. Njime je regulisana jedna konkretna, vremenski uslovljena situacija, situacija u konfrontaciji, sukobu i ratu. Ovaj ajet ne propisuje načelan odnos i stav islama prema drugima. Kasnije su objavljeni i drugi ajeti kao npr. "Allah vam ne zabranjuje da dobročinstvo činite i da stupite u dobre odnose s onima, koji vas ne sprečavaju u vjeri i koji vas ne protjeruju iz vaših domova. Allah zaista voli one koji su pravedni, - ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju, sami sebi čine nepravdu." (El-Mumtehine, 8-9). Vidi opširnije u "Povodi objave Kur'ana", dr. Jusuf Ramič, str. 13)
Smatram da ove napomene mogu koristiti i kada je riječ o relaciji odnosa između specifičnosti povoda nastanka hadisa i općenitosti značenja poruke teksta hadisa. A o tome bi trebali pisati i istraživati stručnjaci iz hadisa. Prof. Mahmutović je ovim svojim kompilacijsko - istraživačkim radom otvorio široko polje za istraživanje po ovim pitanjima tako da je korisna strana ovoga djela da će se i drugi moći ugledati u njegov primjer i pristupiti istraživanju. Ovim svojim trudom prof. Mahmutović je perfektno osvijetlio ovu temu i olakšao mnogim istraživačima. Samoinicijativno čitanje izvora Islama, a posebno među njima izvora hadisa, bez poznavanja hadiske terminologije i ovih instrumenata može biti opasno i pogrešno shvaćeno. Zato je posebno važno poznavati okolnosti i uzroke zbog kojih je izrečen neki hadis. Kao što je važno poznavanja i vremena kada je nešto izgovoreno i da li je derogirano ili ne. Zato je rečeno u Kurani kerimu: “Pokoravajte se Allahu, i pokoravajte se Njegovom Poslaniku i (ulil-emri minkum) onima između vas koji Vas predvode.“ U ovome ajetu pod ulil-emru po mišljenju mufessira odnosi na na ulemu (fakihe) i vladare. A u drugom ajetu je rečeno: “Pitajte učene o onome što ne znate.“ /En-Nahl 43/ U slučaju da se bavljenjem izvorima islama prepusti nestručnim licima, nastat će ono što bi nastalo kada bi se u bilo kojoj naučnoj oblasti pustilo nestručnjacima da se bave pitanjima iz te oblasti. Dakle, anarhija, haos i rušenje. Prof. Mahmutović je u ovome djelu progovorio jezikom stručnjaka za hadis i hadisku znanost dodatno tome naoružan iskustvom iskusnog daije, iza koga stoje stotine održanih dersova, seminara, hutbi, naučnih rasprava i td, što je prepoznatljivo u štivu koje se čitateljstvu nudi u ovome djelu. Čitanjem ovog djela čitaoc ima priliku da se upozna s mnogim detaljima iz života Allahovog Poslanika a.s. o kojima mnogi nisu znali. To će čitaocu povećati ljubav i poštovanje prema Allahovom Poslaniku koji je poslan kao učitelj. A zar nismo pozvani da se upoznajemo sa životom i djelom Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.? Allah dž.š. objavio je: “Znajte da je među vama Allahov Poslanik.“

Za pohvaliti je da prof. Mahmutović s velikim poštovanjem govori o velikim imamima mudžtehidima i ni na jednom mjestu ne može se primjetiti da poziva na neposlušnost i nepoštivanje velikih imama mudžtehida, to j rezultat dubokog i dugog istraživanja i proučavanja. Imam Gazali u djelu El-Mustasfa, kada govori o uvjetima idžtihada, rekao je:“Drugi uslov, koji je osnova idžtihada, jeste da mudžtehid bude upućen u šerijatske izvore i sposoban da iz njih direktno crpi šerijatske propise. Ovo će postići kada bude poznavao šerijatske izvore, koji u sebi sadrže željeni hukm i načine korištenja dokaza, a povrh svega toga mora poznavati i ovih sedam znanosti,a to su: Kur'an, Sunnet, idžma', fetva ashaba, kijas, usuli fikh, arapski jezik, njegovu sinatksu, nasih i mensuh (derogirane i derogirajuće ajete) i treba poznavati mustalahul-hadis (hadisku terminologiju).
Imam našeg mezheba Imam A'zam Ebu Hanife pod Hadisom ili Sunnnetom kao drugim izvorom Islama podrazumijeva sve ono što je ustanovljeno i potvrđeno od Poslanikovog govora, djela, prećutnog odobravanja, kao i Poslanikova svojstva; tjelesna i moralna. Zatim Ebu Hanife ne stavlja sav Sunnet na istu razinu. On npr. daje prednost Poslanikovom govoru nad njegovim djelom, jer se može desiti ako je nešto Resulullah a.s. radio da to bude isključivo za njega (hususije) a to isto ne odnosi se na njegove sljedbenike. Dalje, on daje prednost hadisu koji je mutevatir predaje nad hadisom ahad predaje. Zato će Ebu Hanife zauzeti stav da se namasko vrijeme ne može promjeniti sa ahad predajom, koje je uspostavljeno mutevatir predajom. Ustanovljeno je mutevatir predajom da je Poslanik a.s. na hadžu sastavio namaz na Arefatu (podne i ikindiju namaz u podnevnskom vremenu) i na Muzdelifi (akšam i jaciju u ajcijskom vremenu). Što se tiče nekih hadisa koji govore da je Poslanik a.s. sastavljao namaze na putu, osim ovih mjesta, oni su ahad predaje, pa je Ebu Hanife objasnio da je u pitanju prividno spajanje (džem' suveri). Klanjao bi podne na isteku podnevskog vremena a ikindiju na početku ikindijskog vremena. Tako je radio i Abdullah ibn Omer na putu o čemu je zabilježio imam Tirmizi u svome Džamiu.
Dok sam radio na pisanju ove recenzije sjetio sam se nekih detalja i zgoda iz studentskih dana u Jordanu. Jednom je jedan naš student koji je bio poznat po čitanju hadisa i isključivo hadiskih djela, iznio tezu kako on ne vjeruje da je Muhammed .a.s bio hafiz Kur'ana. Jer nigdje nije još našao doslovno hadis:"Kjane resulullahi s.a.v.s hafizal-kur'ani.""Bio je resulullah a.s. hafiz Kur'ana." Naravno da je taj ekstravagantni stav izazvao čuđenje kod drugih studenata. Govorili su mu: "Pa to se podrazumijeva. Jer je njemu a.s. na njegovo srce objavljen Kur'an." A on im je prkosio i govorio: „Eto nađite mi dokaz iz hadisa da je Muhammed a.s. bio hafiz Kur'ana, pa ću vjerovati. Ja nisam ni u jednoj zbirci hadisa našao predaju gdje se navodi da je Muhammed a.s. bio hafiz Kur'ana.“ Stvar se završila na tome da su studenti tražili prijem kod jednog profesora, stručnjaka za hadis i da im riješi ovaj nesporazum. Stručnjak za hadis je potvrdio da je Resulullah bio hafiz Kur'ana i obrazlagao je i argumentirao a istovremeno posmatrao grupu studenata stranaca koji su došli da profesora pitaju o ovoj stvari i vjerovatno se pitao:“Jel moguće da ovi neznaju ono najosnovnije znanje o Islamu?“
I na kraju naveo bih nekoliko hadiskih predaja koje se nalaze u hadiskim zbirkama a koje su prividno oprečne jedna drugoj, tako da bi to moglo biti zbunjujuće za čitaoce hadisa ako im ne bi bilo pojašnjenjo od stručne uleme.


Za pohvaliti je da prof. Mahmutović s velikim poštovanjem govori o velikim imamima mudžtehidima i ni na jednom mjestu ne može se primjetiti da poziva na neposlušnost i nepoštivanje velikih imama mudžtehida, to j rezultat dubokog i dugog istraživanja i proučavanja. Imam Gazali u djelu El-Mustasfa, kada govori o uvjetima idžtihada, rekao je:“Drugi uslov, koji je osnova idžtihada, jeste da mudžtehid bude upućen u šerijatske izvore i sposoban da iz njih direktno crpi šerijatske propise.
Prvi primjer:
1. Ebu Hurejre r.a. prenosi od Allahovog Poslanika da je rekao:“Uzmite abdest ako jedete meso koje je pečeno na vatri.“( Hadis u Sahihu Muslim 1:272, Sunen Ebu Davud 1:50)
2. A ibn Abbas r.a. prenosi da je Allahov Poslanik jeo plećku od pečene ovce i nije uzeo abdest. (Hadis u Muvetti 41, u Sahihul-Buhari 1:104)
Džabir je rekao:“Zadnja predaja od Resulullaha je da nije uzimao abdest nakon jedenja mesa s vatre. U tome je dokaz derogacije prethodnog postupka."( Ibn Dževzi u djelu Ahbaru ehli rusuh str. 23)
Drugi primjer:
1. Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Vjerovjesnik a.s. zabranio obavljanje namaza poslije ikindije do zalaska sunca."(Buhari 1:241 i Muslim 1:566)
2. A hazreti Aiša r.a. je rekla:"Nikada nije Allahov Poslanik uušao kod mene poslije ikindije namaza a da nije klanjao dva rekjata."(Buhari 1:243 i Muslim 1:572)
Izlazak iz ove kondtadiktorne situacije Ibn Akil objašnjava:"Allahov Poslanik a.s. je imao poseban tretman i bilo mu je dozvoljeno da klanja i u vremenima u kojima je drugima bilo zabranjeno kao što je imao i specifičnost (visala) spajanja posta. (Ibnn Dževzi u djelu Ahbaru ehli rusuhi str. 31)
Treći primjer:
1.Burejdete prenosi da je jedan čovjek slagao na Poslanika a.s. pa je Allahov Poslanik a.s. poslao jednog čovjeka i rekao mu:"Ako ga nađeš živog ubij ga a ako ga nađeš mrtvog spali ga. Našao ga je mrtvog pa ga je spalio."(Buhari 4:148)
2.Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. poslao konjicu i rekao im: „Ako nađete Hubbara ibn Esveda, stavite ga među drva i spalite ga.“ A onda je iza njih poslao druge da im prenesu da ne kažnjavaju spaljivanjem jer pravo na kažnjavanje vatrom ima samo Gospodar vatre (Allah dž.š.).(Buhari, 4:126, Tirmizi 1571)
Što se tiče Hubbara ibn Esveda on je učestvovao u provociranju i kažnjavanju Poslanikove kćerke Zejnebe r.a. kada je činila hidžru.
Iz druge predaje je jasno da je spaljivanje zabranjeno a u početku je bilo dozvoljeno. Naravno iz ovih primjera je jasno kako se može naći u nedoumici čitalac ako čita mnoge predaje bez tumačenja i pojašnjenja uleme. Zato su komentari koji su pisani na kapitalna hadiska djela veoma važna litaratura na putu ispravnog shvatanja islama. Bošnjačka biblioteka će ovim kapitalnim djelom biti obogaćena još jednim vrijednim naslovom koji će mnogima proširiti obzorja znanja o hadisu Allahova Poslanika a.s.. Smatram da je prof. Mahmutović ovim svojim djelom postigao veliki rezultat na putu objašnjenja i predstvaljanja misije Vjerovjesnika islama u njegovom pravom svjetlu o kome je rečeno ajetom ve ma erselnake illa rahmeten lilalemin. "A nismo te poslali, osim kao milost svjetovima." S toga iskrene čestitke autoru, preporuka za štampu i dova Allahu dž.š. da utora ovoga djela nagradi Svojom nagradom, da mu podari dug život i zdravlje i da nam ostavi još koje vrijedno hadisko istraživačko djelo i da mu ovo djelo bude trajna sadaka od koje će imati koristi onoga dana kada neće koristiti ni imetci ni sinovi osim ko dođe čista srca (jevme la jenfeu malun ve la benun illa men etellahe bikalbin selim ve ahiru davana enil-hamdu lillahi rabbil-alemin).Ostali prilozi:
» RASPETO DJEVIČANSTVO
Enes Topalović | 13. July 2020 18:54
» SEHARA LJUBAVI
Eset Muračević | 29. May 2020 14:13
» SJAJNIJI OD ZLATA
Bošnjaci.Net | 20. May 2020 15:38
» ZRNO
Enes Topalović | 09. May 2020 17:30
» „ČOVJEK ŽIVI DOK GA PO DOBRU POMINJEMO“
Senada Đešević, prof. | 15. April 2020 19:00
» SREBRENICA: MIRIS SMRTI OSJETIO SE DANIMA!
Ramzija Kanurić-Oraščanin | 12. April 2020 17:45
» KNJIGA ISTINE, HRABROSTI I PLEMENITOSTI
Akademik dr. Ferid Muhić | 29. March 2020 03:28
» SVOJ NA SVOME
Sefadin Korać | 23. March 2020 13:10
» PRESLIKANA STVARNOST
Ferhat Korajac | 29. February 2020 12:54
» KNJIGA FUADA A. SEFERAGIĆA OČIMA BIVŠEG KRŠĆANINA
Emin Marić | 02. February 2020 19:42
» PRSTEN U BEJTOVIĆA TEMELJU SA MAJČINE BIJELE RUKE
Zijad Bećirević | 15. January 2020 18:08
» PRILOG BOŠNJAČKOJ KNJIŽEVNO-UMJETNIČKOJ FAKTOGRAFIJI
Husein Tokić | 07. January 2020 17:34
Ostali prilozi istog autora:
» „MEDINSKO NASLJEĐE“
28. March 2016 01:24
» HARF O OCU
19. March 2014 16:32