Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Vijesti

Obraćanje bošnjačkog poslanika Ćerima Bajramija u Parlamentu Republike Kosova, 26. februara 2015.
JAVNI SERVIS RTV KOSOVA TREBA DA PROŠIRI SVOJE PROGRAME NA BOSANSKOM, TURSKOM I ROMSKOM JEZIKU
Autor: Ćerim Bajrami
Objavljeno: 26. February 2015. 16:02:48


Poštovani predsjedniče Parlamenta, poštovani poslanici, cijenjeni premijeru, cijenjeni ministri Vlade Republike Kosova,
Skupština Republike Kosova po Zakonu o RTK (04/L-046) a u skladu sa članom 65 (1) Ustava R. Kosova je osnivač Radio-Televizija Kosova koja je javni servis svih građana naše države. Također, Skupština finansira rad RTK.
Po cčlanu 8. ovog Zakona RTK ima dva TV kanala, RTK 1 na albanskom jeziku i RTK 2 na srpskom, kao i dva kanala Radio-Kosova...
U stavu 3. člana 8. se kaže da su oba kanala obavezna da odvoje 15 % svoje programske sheme za jezike ostalih zajednica Kosova.
A stav 4. kaže : u skladu sa uslovima i finansijskim, prostornim, logističkim i tehničkim mogućnostima, RTK može proširiti svoju mrežu prenosa i sa ostalim kanalima.
Dok stav 6. obavezuje da u skladu sa uslovima i finansijskim, prostornim, logističkim i tehničkim mogucnostima, RTK može proširiti svoju mrežu prenosa i sa ostalim kanalima uključujući i jezike ostalih zajednica.
Kao što svi znamo u međuvremenu je pokrenut i kanal RTK 2 na srpskom jeziku, koji još nije izdvojio dio svog programa od 15 procenta obaveznih po zakonu, za emitiranje sadržaja na nevećinskim jezicima, u našem slučaju za program na bosanskom, turskom i romskom jeziku.
Također, nije učinjen nikakav pokušaj da se pokrene jedan novi kanal na jezicima naših nevećinskih zajednica, iako su u međuvremenu pokrenuti i neki novi kanali na RTK.
Ja vjerujem da je mnogima i ovdje i u našoj javnosti poznato da su pripadnici zajednica Bošnjaka, Turaka, a u znatnoj mjeri i Roma, uskraćeni za informisanje na njihovim jezicima. Da samo napomenem da sada nemamo niti jedan štampani medij na našim jezicima, iako smo mi Bošnjaci imali jednu reviju na bosanskom jeziku prije rata i dvije nekoliko godina poslije rata, a isti slučaj je bio i sa novinama na turskom jeziku.

BAJRAMI: Tražimo od vas da Skupština zatraži kadrovsko i tehničko jačanje Redakcija na bosanskom, turskom i romskom jeziku na RRV-Kosova
Pošto je također poznato da je Informisanje jedno od osnovnih ljudskih prava, ne možemo se pomiriti da danas u 21. vijeku pripadnici nevećinskih zajednica na Kosovu veoma često ostaju bez osnovne informacije o mnogim važnim zbivanjima u našem društvu.
Na žalost, gotovo redovno i mediji na albanskom jeziku ne informišu o zbivanjima među građanima i institucijama u bošnjačkoj, turskoj i romskoj zajednici, a slično je i kod zajednica Aškalija i Egipćana, tako da su i građani većinskog albanskog naroda uskraćeni za informacije o kretanjima u sredinama gdje žive pripadnici naših zajednica.
Također, dužan sam da ovdje posebno istaknem da i ono malo izvještača – novinara sa terena iz javnog servisa RTK, na ova tri nevećinska jezika, rade u otežanim uslovima i veoma često ne mogu ni da proprate društvena zbivanja jer im se dešava da nemaju ni TV kamere na raspolaganju da bi snimanjem propratili održavanje raznih skupova u našim sredinama. Na primjer, samo je jedan dopisnik RTK na bosanskom jeziku za opštine Prizren i Dragaš, iako u njima živi dvije trećine (2/3) pripadnika Bošnjaka na Kosovu! Dakle, mali je broj uposlenih kadrova iz nevećinskih zajednica, a tehnika koja je njima na raspolaganju u redakcijama na bosanskom, turskom i romskom jeziku u RTK ja jako slaba.
Samim tim ni iz budžetskih sredstava koja se izdvajaju za RTK, nema izdvajanja ni predviđenih 15 procenta novca za troškove ovih redakcija.
Očekujemo od predsjednika Parlamenta, kao prvog čovjeka ove najviše institucije u našoj državi, da postavite što prije ovaj problem na dnevnom redu Predsjedništva i da, u saradnji sa nama poslanicima iz nevećinskih zajednica, iznađemo najbolje rješenja za popravak ovog negativnog stanja.
Tražimo od Vas da pokrenete ovo pitanje u menadžmentu RTK, koji treba da, kao prvo - pokrene formiranje redakcija na bosanskom, turskom i ostalim jezicima nevećinskih zajednica na kanalu RTK 2, a kao drugo da se što prije poboljša kadrovska i tehnička struktura za emitiranje programa na našim jezicima na kanalu RTK 1, te, kao treće - da pokrene projekat za moguće rezervisanje jednog kanala na javnom servisu RTK za emitiranje programa na jezicima Bošnjaka, Turaka i Roma. Poslije eventualnog formiranja ovog zasebnog kanala, biće sasvim normalno da se preuredi kompletna shema emitiranja programa na prva dva kanala RTK...
Isto tako, tražimo od vas da Skupština zatraži kadrovsko i tehničko jačanje Redakcija na bosanskom, turskom i romskom jeziku na Radio-Kosova.
A ako neko eventualo pita - gdje će nas to odvesti, moj odgovor je: širenje slobode govora, uz paralelnu odgovornost za plasiranje informacija i sadržaja, može nas odvesti samo u nove prostore demokratije i vladavinu prava, te će nas kao društvo i državu Kosovo još brže približiti Euro-atlanskim integracijama, zaključio je kosovski parlamentarac Ćerim Bajrami.Ostali prilozi:
Ostali prilozi istog autora:
» TEŠKI SASTANCI
03. December 2019 01:49
» BOŠNJACI U POSTIZBORNOM KOSOVU
28. October 2019 18:38