Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Sahovici 1924. godine
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Komentari

Poruka mira iz Abu Dabija:
OD “MEDINSKE POVELJE” DO “NOVE POVELJE SAVEZA VRLINA”
Autor: B.net
Objavljeno: 19. December 2019. 15:12:18KLIKNITE NA SLIKU I OTVORITE POVELJU
Islam je i po definiciji i po djelovanju univerzalna vjera, kultura i civilizacija. Muslimani su, stoga, prisutni na svim kontinentima zemaljske kugle. Iako su različitih rasa, nacija i etniciteta, muslimani su prepoznatljivi u svijetu po svojoj specifičnoj duhovnosti. U svojoj dugoj povijesti imali su uspone do velikih visina i padove do najnižih dubina. Ustajali su i uspravljali se kad se mislilo da im je došao kraj, ali su i padali kad se mislilo da im nema granica. Sadašnje stanje muslimanskog svijeta je između padanja i ustajanja, između pobune i mirenja, između nade i očaja.

Najveći udar za muslimanski svijet bio je 11. septembar 2001. godine kada se pred očima cijeloga svijeta rušio njujorški simbol moderne civilizacije. Taj rušilački – teroristički čin pripisan je muslimanima, odnosno islamu, kao stigma, od koje se muslimani svih ovih godina nastoje oprati. I tamam kad se mislilo da se islam očisto od optužbe za terorizam, pojavila se nova “stigma”: Islamska Država Iraka i Levanta ili Islamska Država Iraka i Sirije (bosanska kratica: IDIL; engleska kratica: ISIL). Time je napor koji je uložen da se islam očisti od stigme njujorškog terorizma bačen nizvodu. Moralo se početi opet sve iz početka u dokazivanju da islam nije vjera mržnje i nasilja, već vjera ljubavi i mira. Nije bilo nedostataka volje kod muslimana da pokažu da je islam civilizacija suživota te da su muslimani miroljubivi ljudi po definiciji njihovog vlastitog imena – musliman doslovno znači: “miroljubivi čovjek”.

Međutim, nedostajala je prava ideja, koja bi uvjerila Zapad u iskrenost i posvećenost islama i muslimana miru, sigurnosti, međuvjerskoj i međukulturnoj suradnji. Jer, to što je dolazilo od ISIL-a ličilo je na mržnju i nasilje prema svemu što nije od islama i muslimana. Činilo se da nemuslimanima, posebno u Iraku i Siriji, nakon milenijskog suživota s muslimanima nije više bilo mjesta u muslimanskim zajednicama – državama. Izgledalo je da Zapad nema više sugovornika među muslimanima ni na vjerskoj, ni na kulturnoj, ni na političkoj razini. Ostali su samo puki ekonomski interesi – nafta, koju potrebuje Zapad. Odnosno, pravdanje muslimana da islam nije vjera mržnje i nasilja nije više bila uvjerljiva na Zapadu. Iako je utopijska ideja ISIL-a najviše koštala same muslimane na Istoku, Zapad je bio zauzeo jedan opći stav, a to je da je islam nasilna religija i da se sa muslimanima ne može graditi globalni mir i suživot. Muslimani nisu imali izbor već da nađu izlaz iz tog ćorsokaka. Moralo se naći pravo rješenje za čišćenje islama od stigme terorizma; moralo se naći pravo sredstvo za razbijanje blokade u komunikaciji ne samo sa Zapadom, već sa svijetom, koji je sve više padao pod utjecaj zapadnog pejorativnog stava o islamu i muslimanima; morale su se sresti mudra i racionalna glava u muslimana da zajedno ožive ideju mira i suživota, ideju koja je u bîti islamske misli, kao i u bîti povijesnog pamćenja muslimana.Godina 2014. bila je presudna za studiozan, ozbiljan i uvjerljiv pokret za demonstraciju islamskog univerzalnog svjetonazora sa porukom mira i suživota u globalnom svijetu. Susreli su se, ne slučajno, u Abu Dabiju dva čovjeka Šejh Abdullah bin Zejd, ministar vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata i Šejh Abdullah bin Bayyah[1]. Dva uma, jedan mudri s idejom i drugi racionalni sa sredstvima, ujedinili su se na putu vraćanja časti i ugledu islama u svijetu i rušenju zidova koji su se dizali protiv komunikacije s muslimanima. Te, 2014. god., ustanovljen je u Abu Dabiju “Forum za mir u muslimanskim zajednicama” s porukom mira i suživota u globalnom svijetu[2]. Prvi i najvažniji korak na tom putu bilo je donošenje “Marakeške deklaracije”, kao odgovor ISIL-u na progon nemuslimanskih zajednica u Iraku, poput Zejdija ili Sabejaca, koji su preživjeli cjelokupnu povijest islama u miru i suživotu s muslimanima u vrijeme svih muslimanskih halifa, kraljeva i sultana.

“Marakeška deklaracija” usvojena je u januaru 2016. god. u Marakešu, Maroko, pod pokroviteljstvom marokanskog kralja Muhameda VI u prisustvu više od 200 muslimanskih i nemuslimanskih religijskih velikodostojnika. Osnovna poruka “Marakeške deklaracije” utemeljena je na “Medinskoj povelji”, koju je Muhammed, a.s., dao napisati kao društveni ugovor sa nemuslimanima, prije svih sa Jevrejima, koje je zatekao u Medini. Ovaj medinski dokument Muhamed Hamidullah[3] smatra kao prvi pisani državni ustav. Kao nastavak “Marakeške deklaracije”, slijedio je “Američki karavan mira” 2017. god., koji je, po prvi puta okupio najveći broj vjerskih velikodostojnika ibrahimijske tradicije – Jevreja kršćana i muslimana. Sljedeće, 2018. god. u Vašingtonu je obznanjen “Savez vrlina” [4](لف الفضول), kao druga faza u uspostavljanju komunikacije sa svijetom u ime islama i muslimana.

Dakle, prva faza bila je “Makareška deklaracija”, kojom se reguliraju odnosi muslimana i nemuslimana u većinskim muslimanskim drštvima ili državama, a druga faza regulira savezništvo sa cijelim svijetom, savezništvo u kojem muslimani imaju svoje zasluženo mjesto sa svim ostalim, kao što i svi ostali imaju svoje mjesto u odosima sa muslimanima. Oba dokumenta (“Marakeška deklaracija” i “Savez vrlina”), koja su muslimani inicirali, odnosno koja je Šejh Abdullah bin Bayyah uz podršku Emirata artikulirao, utemeljena su na mudrosti i dalekovidnosti Muhammeda, s.a.v.s., što je ključni razlog da će ovaj put globalnog mira i suživota, kojeg su muslimani inicirali uspjeti, ako Bog da. Naime, kao što je dao da se napiše “Medinska povelja”, kao izraz muslimanske velikodušnosti i tolerancije prema drugim i drugačijim u većinskoj muslimanskoj zajednici, Muhammed, s.a.v.s., je izravno sudjelovao u donošenju “Saveza vrlina” (حلف الفضول) u svojoj dvadesetoj godini života, prije svog vjerovjesništva, tj., prije islama. Upitan o tome, Muhammed, a.s., je rekao:

[لقد شهدتُ في دارِ عبد الله بن جدعان حلفًا ما أُحِبُ أن لي به حُمْرُ النَّعَمِ، ولو دُعِىَ به في الإسلام لأجبتُ]
Svjedočio sam u kući Abdullaha bin Džedʿāna savez. Draže mi je to nego cijeli svijet. Ako bi na to bio pozvan u islamu, prihvatio bih.

Nije puka retorika. Muslimani, dakle, imaju rješenja za probleme, koji ih danas tište. Potrebna je samo čvrsta volja, iskrena namjera (nijjet) i predani trud da se dođe do rješenja, koja se nalaze u povijesnom pamćenju kao kulturnom i civilizacijskom identitetu muslimana. Očito, toga se dosjetio Šejh Abdullah bin Bayyah u pravo vrijeme i na pravom mjestu te motivirao Šejha Abdullah bin Zejda Al Nahajana da se ustanovi “Forum za mir” u Abu Dabiju.
Pored redovnih godišnjih konferencija od ideje “Medinske povelje” preko “Marakeške deklaracije”, do “Saveza vrlina” (حلف الفضول), “Forum za mir” sa sjedištem u Abu Dabiju je pokrenuo časopis “Mir” te ustanovio projekat “Encikopledija mira u islamu” (موسوعة السلم في الإسلام), ka prvi projekat te vrste . No, vrhunac rada i djelovanja “Foruma za mir” u Abu Dabiju pokazan je na nedavno održanoj šestoj konferenciji od 09. do 11. decembra 2019. god., gdje je usvojena “Nova povelja Saveza vrlina” (ميثاق حلف الفضول الجديد), koja u bîti sadrži sve dosadašnje povelje, rezolucija i deklaracija o miru, toleranciji i ljudskim pravima.

Zahvaljujući trudu dr. Mensura Valjevca, Centar je u prilici da vam ponudi bosanski prijevod ove Povelje, koja će, zasigurno, dobiti međunarodno priznanje i reputaciju. Također, donosimo vam original Povelje na arapskom u PDF-u, kao i englesku verziju na ovom website-u: gulfnews.com. Ovdje možete pročitati i referat dr. Mustafe Cerića, reisu-l-uleme (1993-2012.) u PDF-u, kojeg je predstavio na ovoj šestoj konferenciji o temi “Uloga vjera u promociji tolerancije – od mogućnosti do obaveznosti”.

Važno je istaknuti, također, da je na ovoj konferenciji predstavljen specijalni tom: “Enciklopedija mira u islamu”, posvećen temi: “Tolerancija”, u kojem je sudjelovalo stotinu autora iz različitih vjera i kultura, među kojima je i autor Mustafa Cerić, koji je obradio temu o toleranciji sa stanovišta jezičkog, tehničkog, vjerskog, historijskog, pravnog, društvenog, političkog, kulturnog, civilizacijskog i međunarodnog značenja i značaja. Zbog važnosti “Nove povelje Saveza vrlina”, cijenimo da bi se naša javnost, posebno Islamska zajednica, trebala upoznati s ovim dokumentom, kao i o projektu: “Enciklopedija mira u islamu”, koji će, zasigurno, dobiti priznanje i uvažavanje međunarodnih institucija, napose Ujedinjenih Nacija. Važno je da budemo u toko nastojanja u predstavljanju islama, islamske kulture i civilizacije i, naravno, muslimana kao globalnih građana sa porukom mira i toleranciju u svijetu, koji je, nažalost, ispunjen netolerancijom (islamofobijom) prema islamu od Indije do Pariza.


POVELJA NOVOG SAVEZA VRLINA
PREAMBULA

Potpisnici ovog saveza,
- vjerujući u zajedničke vrijednosti religija ibrahimovske porodice, te druga urođena ljudska prava koja uživaju sva ljudska bića;
- potvrđujući da religije ibrahimovske porodice istovremeno dijele zajedničko i različito dogmatsko i moralno nasljeđe, a sve one cijene ljudske vrline za koje je potreban mir, međusobno uvažavanje i tolerancija zarad prosperiteta;
- ukazujući da je saradnja i koordinacija među ljudima svih religija i uvjerenja izuzetno važna radi jačanja temelja mira u svijetu;
- utvrđujući da savez između mudrih ljudi vjere od kojih se svaki napaja svojim naslijeđem kako bi podržao vrijednosti koje vode ka poštovanju, toleranciji i miru, istina koja gasi plamen rata i pobjeđuje zastupnike terora i sukoba;
- podsjećajući da institucija sporazuma i povelja ima svoje mjesto u historiji međunarodnih odnosa i uspostavljanju vrijednosti mira, pravde, slobode i tolerancije;
- te da je među takvim sporazumima bio i savez historijski poznat kao „Savez vrlina“, sklopljen u Meki u sedmom stoljeću, po Isa, a.s.;
- podsjećajući da je još jedan takav sporazum bila i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, objavljena 1948. godine;
- uzimajući u obzir izrazitu potrebu trenutne globalne stvarnosti za „Savezom vrlina 21. stoljeća“ kada religija i dalje igra aktivnu ulogu u globalnom upravljanju i kulturnoj diplomatiji;
- oslanjajući se na međunarodno pravo, rezolucije Ujedinjenih nacija, „Poslanicu“ iz Ammana (novembar, 2004.), „Zajedničku riječi“ (oktobar, 2007), Marakešku deklaraciju o pravima vjerskih manjina u muslimanskim većinskim zemljama (januar, 2016.), Washingtonsku deklaraciju Saveza vrijednosti (februar, 2018.), Deklaraciju o ljudskom bratstvu (februar, 2019), Mekkansku Povelju (maj, 2019.);
- uvažavajući deklaraciju Katoličke crkve (1965.) o slobodi vjeroispovijesti (Dignitatis humanae) kojom je postavila temelj za priznavanje vjerske slobode drugih ljudi na temelju ljudskog dostojanstva;
- podsjećajući, također, i na druge deklaracije koje potvrđuju vrijednosti izražene u ovoj Povelji i njihov značaj u raznim vjerskim tradicijama i denominacijama;
- tražeći inspiraciju u američkim karavanima mira u Abu Dabiju (maj, 2017.) i Rabat u (oktobar, 2017.), te brojnim konferencijama u kojima je učestvovao Forum za promociju mira u muslimanskim društvima.
- uzimajući u obzir preporuke pet godišnjih foruma (2014. do 2018.) za promociju mira koji su inspirisali Novi savez vrlina, s ostatkom svijeta;
ratificirali su ovu Povelju koja se zove Povelja novog saveza vrlina

PRVI DIO: DEFINICIJE I DOMET
Član 1: Definicije


1. Ova Povelja sadrži:
A) Savez vrlina odnosi se na alijansu sklopljenu prije islama zasnovanu na vrlinama, časnom moralu i plemenitim vrijednostima zajedničkim ljudskim bićima, bez obzira na različitu plemensku, etničku ili vjersku pripadnost.
B) Novi Savez vrlina odnosi se na savez koji je predmet ove Povelje koja poziva uzdizanju vrlina kako ih razumijevaju sljedbenici ibrahimovske porodice religija u službi mira, solidarnosti i međusobnog razumijevanja među ljudima, bez obzira na njihovu religiju, rasu ili nacionalnost.
C) Ibrahimovska porodice religija označavaju judaizam, kršćanstvo i islam koji konvergiraju sa zajedničkim vrijednostima koje imaju ljudi drugih religija.
D) Ostatak svijeta označava one koji se drže zajedničkih ljudskih vrijednosti i koji vole mir, toleranciju i pravdu.
F) Prava
Ljudska prava su najmanje dvovrsna, od kojih je jedan pravo koje daju vlade, a koje imaju najviše vrijednosti kada uključuju sve i uzimaju u obzir ljudsko dostojanstvo i pravdu. Druga vrsta su ona koja su se povijesno terminizirana prirodnim pravima i koja ne mogu biti dokinuta, a označavaju ona koja nasljeđuje svaki čovjek samim svojim postojanjem, prije nego su i postojale države. Ta prava imaju božansko porijeklo i darovna su i vjerniku i nevjerniku, i svaka pravedna država mora priznati i zaštititi ta prava. Njihovo poštivanje je nužno ljudsko dostojanstvo i društveni prosperitet.

E) Vrijednosti
Vrijednosti imaju dvije dimenzije: lične vrline (kao što su milosrđe i altruizam) i društveno-civilizacijske vrline (poput gostoljubivosti, dobrosusjedstva, solidarnosti i pomoći potrebnima). One bi trebale biti poželjne i organizovane u humanističkom sistemu vrijednosti.
2. Prvi član „koji se odnosi na definiciju gore spomenutih pojmova“ ne određuje njihova značenja predstavljena u nekom drugom kontekstu.

Član 2: Domet


1. Potpisnici ove Povelje iz ibrahimovska porodice religija i oni koji im se pridruže obvezuju se živjeti prema vrijednostima sadržanim u ovom dokumentu.

2. Ova Povelja uvažava suverenitet država i njihove zakone usklađene sa članom 29. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima objavljene 1948. godine.

DRUGI DIO: MOTIVI
Član 3.

Motivi koji pozivaju Novom savezu vrlina:
1. Sve više slučajeva, u svijetu, vjerskog progona i diskriminacije utemeljenih na religiji ili uvjerenju, te napada na mjesta bogosluženja i vjernika koji ih posjećuju, kako je navedeno u Rezoluciji Ujedinjenih naroda, br. 16/18 iz 2011. godine, kojom se osuđuje svaki poziv na vjersku mržnju koji predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje.
2. Optuživanje bilo koje religije da je u svojoj osnovi nasilna, a samim time i odgovorna za fenomen terorizma, lažna je optužba. Isto tako, nasilni ekstremizam i fanatični obrasci religije prijete slobodnom prihvatanju i praktikovanju religije.
3. Vjerovanje u zajedničke vrijednosti i nužnost njihovog aktiviranja. One su podijeljene u dvije vrste. Zajedničke vrijednosti religijama ibrahimovske porodice, kao što su: vjerovanje, ljubaznost i univerzalno ljudsko dostojanstvo. Univerzalne ljudske koje nisu podložne promjenama uzrovanim vremenom, mjestaom ili čovjekom.
4. Egzistencijalna anksioznost rezultat je razvoja savremene paradigme čiji materijalni ciljevi zanemaruju moralne potrebe svjetskog stanovništva, kao i širenje oružja za masovno uništenje.
5. Globalizacija i njezina atraktivnost između globalizirane stvarnosti usidrene u stereotipizaciju, napadnost i konzumerizam, te lokalne stvarnosti zatvorene za sebe i svoja vjerovanja.
6. Tehnokratska racionalnost povezana s tehnološkim razvojem, te rezultirajuće neispravne prakse, od kojih neke, umjesto da poboljšavaju život ljudi, mogu imati nespojivu primjenu s ljudskim dostojanstvom i narušiti ekološku i prirodnu ravnotežu.
7. Odvajanje ekonomije od moralnog okvira, te čovjeka ekonomije (homoeconomicus) od religioznog čovjeka (homo religious), čime je ljudsko i duhovno zamijenjeno tjelesnim i materijalnim.

TREĆI DIO: NAČELA
Član 4.

Novi Savez vrlina temelji se na slijedećem:
1. Načelo ljudskog dostojanstva
Svi ljudima, bez obzira na njihove različite religije, jezike i rase, ukazana je počast od Svemogućeg Stvoritelja udahnućem duše njihovom praocu, Ademu, a.s.
2. Načelo slobode izbora i slobodnog praktikovanja religije
- nema prisiljavanja u vjeru
- država mora zaštititi vjersku slobodu, uključujući slobodu vjerske raznolikosti, na način koji garantuje pravdu i jednakost između različitih skupina društva.
3. Načelo tolerancije
Poštovanja različitih mišljenja mora se zaštititi zakonom i shvatiti kao razlikom u obogaćivanju, a ne kao razlikom u isključivanju.

4. Načelo pravde
Pravda je načelo jednakog i pravičnog postupanja prema svim ljudima, dok je dobročinstvo vrijednije i potrebnije.
5. Načelo mira
S izuzetkom stanja samoodbrane, nasilje, kako pojedinačno, tako i kolektivno (ratno), je neprihvatljivo, te je nužno pridržavati se mirnih načina upravljanja razilaženjima između pojedinaca i grupa.
6. Načelo milosti
Milost je posrednik spajanja zakona: istine, milosti i vjerovanja. Allah je milostiv milostivima. Ko nije milostiv ni njemu neće biti ukazana milost.
7. Načelo dobročinstva
Dobročinstvo prema drugima ne treba da praviti razliku između rodbine i stranaca, bilo da su u pitanju održavanje porodičnih veza ili neki drugi vidi dobročinstva.
8. Načelo poštivanja obaveza i ugovora
Najznačajnija obaveza je poštivanje obaveza i ugovora koji garantuju sigurnost i suživot.
9. Načelo solidarnosti
Solidarnost izražava svjesnost i predanost dobrobiti drugog.

ČETVRTI DIO: CILJEVI

Novi Savez vrlina ima za cilj:
Član 5. Uključivanje vjerskih vođa u promicanje mira i spokoja

Odgovornost vjerskih vođa je da, u skladu sa načelima ove Povelje, doprinose širenju mira i njegovoj izgradnje, kroz:
1. Koordinacija između pristalica religija ibrahimovske porodice i između sljedbenika drugih religija ljudske porodice.
2. Suočavanje sa ekstremizmom, nasilnim idejama i govorom koji podstiče na mržnju.
3. Usvajanje pomirljivog pristupa u svakoj religiji radi ustaljenja tolerancija u najrazličitijim dimenzijama.

Član 6. Pozitivno i odgovorno državljanstvo

Državljanstvo je pozitivno i odgovorno:
1. Kada se temelji na slobodi, jednakosti, pluralizmu i međusobnom poštovanju.
2. Kada je ostvarivanje prava u skladu je sa zaštitom društveno harmoničnosti i očuvanjem javnog reda, u skladu sa duhom člana 29. Deklaracije o ljudskim pravima.
3. Ako je posvećeno slijeđenju filozofije nenasilja, te intelektualne i moralne solidarnosti u suočavanju s problemima.

Član 7. Podsticanje vjernike da poštuju jedni druge
Poštivanje druge religije u osnovi je poštovanje ljudskog dostojanstva, što je temeljna vrlina koja promoviše prosperitet pojedinca i dobrobit svih.
1. Pojavljuje se u zaštiti simbola, svetosti i vjerskih senzibiliteta drugih.
2. Poštovanje drugih religija ne isključuje pošten dijalog o međusobnim naučnim pitanjima niti odbacuje dostojanstvenu raspravu unutar jedne religije.
3. Saradnja na zajedničkim vrijednostima.

Član 8. Zaštita prava manjina
Osobe koje pripadaju nacionalnim, vjerskim ili jezičkim manjinama imaju pravo da žive bez vjerskih, političkih ili rasnih progona. Njihovo pravo da žive kao punopravni i ravnopravni građani u svojim društvima, pridržavajući se u javnom životu svojih temeljnih uvjerenja o vrijednostima i moralu.

Član 9. Podrška međunarodnim ugovorima
Podržavamo međunarodne ugovore i sporazume koji uzdižu ljudsko dostojanstvo i vrline:
1. Jer su izvor međunarodnog prava i normi te doprinose globalnoj sigurnosti.
2. Jer je to jedno od najvažnijih sredstava za konsolidaciju mirne saradnje između država, bez obzira na njihov politički, ekonomski i socijalni sistem.
3. Jer utjelovljuje koncept ugovornog državljanstva koje je aksiom ove Povelje.

PETI DIO: OBLASTI I SREDSTVA

Novi Savez vrlina može dati svoj doprinos u upravljanju ljudskim resursima u mnogim oblastima, koristeći brojna sredstava:

Član 10. Oblast porodice
To je moguće vraćanjem važnosti strukture porodice kao izvornog polazišta vrijednosti, pravde, mira, odgoja i tolerancije.

Član 11. Oblast obrazovanja
To bi bilo:
1. Zagovaranjem spajanja obrazovanja s odgojem, te povezivanjem obrazovnog sistema s moralnim ustrojstvom radi njegovanja ponašanja pojedinca i grupe.
2. Zalaganjem za racionalizaciju i razvoj vjerskog obrazovanja kako bi se išlo u korak sa savremenim spoznajama i iskustvima, uključujući, na primjer, ono što se razmatralo na konferenciji u Abu Dabiju 2019. o poučavanju toleranciji u multireligijskim dijalozima.

Član 12. Oblast humanitarnog rada
To bi podrazumijevalo:
1. Promicanje vrlina gostoprimstva, pomaganje beskućnicima, pružanja skloništa izbjeglicama, migrantima i putnicama, te zaštitu slabih i ostalih potrebnih, gdje god i odakle god oni bili.
2. Pozivom na intenziviranje humanitarnih inicijativa i podjelu hrane.

Član 13. Oblast održivog razvoja
To bi bilo:
Pomaganjem Ujedinjenih Nacija da postignu „17 ciljeva održivog razvoja do 2030. godine“ postavljenih u septembar 2015. godine.

ŠESTI DIO: ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14. Pristupanje i potpisivanje
Vrata potpisivanja i pristupanja Novom savezu vrlina otvorena su svima koji prihvataju njegove odredbe.

Član 15. Rezervisanost i dopune
Svi koji se žele pristupiti ovoj Povelji imaju pravo da budu rezervisani prema nekim njegovim paragrafima.

Član 16. Službeni jezici

Ova Povelja sačinjena je na arapskom i engleskom jeziku. Na druge jezike može se prenijeti samo vjerodostojno.

Član 17. Izvršenje
Ova povelja važi od trenutka kada je objavljena.FUSSNOTE:

1] Šejh Abdullah bin Bayyah je jedan od najupućenijih živih muslimanskih učenjaka u oblasti islamske jurispudencije i jedan od najuticajnijih alima današnjice u pogledu međuvjerskog i međukulturnog dijaloga. Rođen u Mauritaniji 1953. god., Šejh Bin Bayyah je imao bogatu naučnu, političku i diplomatsku karijeru. Njegov otac Mahfuz bio je poznati i priznati alim, od kojeg je Šejh Abdullah najviše naučio. Godine 1978. u Mauritaniji je došlu do državnog udara, gdje je kao ministar svrgnute vlade bio zatvoren u zatvor nekoliko mjeseci. Nakon izlaska iz zatvora, napušta politiku i posvećuje se islamskoj nauci. Prihvata ponudu da predaje na Univerzitetu Kralj Abdulaziz u Rijadu, gdje mu se pruža prilika da artikulira svoje teološke i pravne nazore. Nakon 25 godina obučavanja studenata, od kojih su neki postali važne ličnosti u Africi, Aziji i Europi, Šejh Bin Bayyah posvećuje svoju pažnju globalnim pitanjima islama i muslimanima, naročito nakon pojave ekstremnih grupa, poput Al-Qaide i ISIL-a. Godine 2010. Šejh Bin Bayyah u svojstvu utemeljitelja i predsjednika “Globalnog centra za obnovu i uputu” sa sjedištem u Londonu organizira konferenciju u Mardinu, Turska, o “Mardinskoj fetvi”, koju je izdao Šejhu-l-islam Ibn Tajmijjah, a koju su ekstremne grupe zlouptrebljavale radi njihovih ekstremnih ciljeva, kao što je “regicid” (kraljoubojstvo), ubijanje muslimanskih državnika, koji nisu dovoljno muslimani i tome slično. Na toj konferenciji bosanski reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je ima aktivno učešće.

2]Treba napomenuti da je predsjednik Upravnog odbora Centra za dijalog – Vesatijja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od samog osnivanja Foruma za mir u Abu Dabiju redovni čalan Upravnog odbora i aktivni sudionik u njegovom radu i djelovanju. Odnedavno je i specijalni savjetnik Šejhu Abdullah bin Bayyi za Europu i druga pitanja vezana za radi i djelovanje Foruma.

3] أنظر: د. محمد حميد الله: ”مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة“، دار الإرشاد، بيروت، ط.ث. ١٩٦٩.

4] “حلف الفضول” (Savez vrlina”) ili (“Savez vrlih ljudi”) je predislamski savez, koji je nastao kao potreba da se u Mekki zavede red i zaštiti pravo oštečenog u kupopradajnim akcijama nakon što je moćni mekkanski mušrik odbio platiti kupljenu robu jednom jemenskom trgovcu, koji je zbog toga optužio mekaknske prvake da su nepravedni i nepošteni. Muhammedov, a.s., amidža ِAl-Zubejr je pozvao pet prvaka iz plemena Kurajš da dođe u kuću Abdullaha bin Džedʿāna, gdje su sklopili savez (حلف ) časnih i odabranih, prema kojem nikome se u Mekke ne smije činiti nepravda, a ako se nekome i učini, mora mu se vratiti njegovo pravo ma kakvo bilo – materijalno ili moralno. Muhammed, a.s., je prisustvovao tom činu kad je imao dvadeset godina. To je ono što bi se danas moglo zvati “sekularno” društvo, u kojem je Muhammed, a.s., sudjelovao na pozitivan način i o tome se u vrijeme islama izjasnio pozitivno, kao jedno opću političku i moralnu vrijednost, koju muslimani danas mogu i trebaju primjenjivati. U tome je velika važnost ideje o “Savezu vrlina” ili “Savezu vrlih ljudi” ili “Savezu časnih ljudi” za dobrobit svih ljudi dobre volje bez obzira na njihov svjetonazor.Ostali prilozi:
» KAKO MI NERETVICA NA SAN IZLAZI
Said Šteta | 25. February 2020 16:12
» ODRŽANI SUSRETI BOŠNJAKA MEDŽLISA 3 U NEW JERSEY-U
Mr. Aiša Purak | 22. February 2020 14:10
» LJILJAN U TRNJU
Nikola Šimić Tonin | 13. February 2020 14:27
» PISMO ZAHVALNOSTI PREMIJERU REPUBLIKE KOSOVA GOSPODINU ALBINU KURTI
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 09. February 2020 15:40
» HVALA ZAGREBU ZA DOSTOJAN DOČEK MUSLIMANSKOM ČELNIKU RABITE NJ.E. MUHAMMEDU BIN ABDULKERIMU AL-ISA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 06. February 2020 16:19
» VELIKI KINESKI ZID
Samir Hadzalić | 27. January 2020 16:25
» KADA JE BILO HRVATSKO PROLJEĆE, 1966. ILI 1971.?
Stjepan Nikolić | 21. January 2020 18:03
» BOŠNJACI DOBILI JOŠ JEDNU STRANKU - SDU
Sahit Kandić | 14. January 2020 21:11
» VELIKO-SRPSKI „BLESIMETAR“ IZ MOSTARA, ZAKUCAVA DO KRAJA!
Mr. Milan Jovičić | 14. January 2020 13:23
» MILORAD DODIK JE DOSADNA OPSADA ZDRAVOG RAZUMA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 05. January 2020 15:23
» PITANJE ZA MILANOVIĆA: KOLIKI BROJ MUSLIMANA U BOSNI JE PRIHVATLJIV ZA HRVATE I HRVATSKU?
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 03. January 2020 14:17
» "LUDA NOĆ"
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 30. December 2019 20:33
» ZAR TREBA OBJAŠNJAVATI GDJE I KAKO SE KOVAO PLAN SRPSKOG GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 29. December 2019 12:56
Ostali prilozi istog autora: