Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Kolumne


AKTIVNOSTI NA PROMJENI USTAVNOG UREĐENJA BOSNE I HERCEGOVINE SU U TOKU
Procitaj komentar

Autor: Mr. sci. Džavid Begović
Objavljeno: 30. January 2021. 18:01:39


Akademska inicijativa za promjenu ustava Bosne i Hercegovine – AIPUB

Promjena ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine je imperativ, čega su sve više svjesni i građani BiH svih naroda kao i međunarodna zajednica, kako bi se BiH preuredila iz dejtonske u funkcionalnu državu ravnopravnih građana. Asocijacija AIPUB je, shvatajući da su sve dosadašnje inicijative ostajale na nivou ideja, pokrenula odlučnu akciju širokih razmjera, kako bi se ta akumulirana svijest materijalizirala i konkretizirala u aktivan proces promjene ustavnog uređenja BiH.
Aktivosti na realizaciji projekta Inicijative za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine AIPUB-a odvijaju se planiranim tempom. Prvi sastanak na kome je inicirana ideja o pokretanju projekta za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine održan je u Sarajevu 28.nov.2020. god. Ubrzo je konstituisan inicijativni odbor sastavljen od pravnika, ekonomista, inžinjera, privrednika, diplomata i drugih struka, većinom doktora nauka i profesora, koji je djelovao pod nazivom Akademska inicijativa za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine – AIPUB. AIPUB je, u prethodno definiranom roku, već 28.12.2020. god. usvojio nacrt Memoranduma za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, te održao prvu press konferenciju 3.01.2001. god.

Medijska promocija

Akademik Suad Kurtćehajić
Jedna od osnovnih instrumenata za promociju i provođenje Memoranduma je zasnovana na medijskoj kampanji. Press konferencija AIPUB-a, koja je održana u Sarajevu, na kojoj je predstavljen Memorandum kao platforma za promjenu ustavnog uređenja BiH, privukla je veliko interesovanje medija i portala, te pokrenula lavinu pozitivnih reakcija građana i asocijacija u zemlji i svijetu. Izvještaj sa press konferencije je prenijelo deset TV stanica i preko trideset portala.

To pokazuje koliko su građana BiH u zemlji i dijaspori živo zainteresovani da se funkcionalno teritorijalno preuređenje BiH dogodi što prije. Odmah nakon održane press konferencije, vodeći mediji u BiH su ustupili medijski prostor za gostovanje predsjednika AIPUB-a, akademika Suada Kurtćehajića, koji je stručno i egzaktno pojasnio javnosti razloge za pokretanje projekta za ustavne promjene u BiH kao i osnovne principe na kojima bi se trebao temeljiti budući Ustav Republike Bosne.
Posebno je pažnju privukao oštar dueal na FACE TV akademika Kurtćeahića i doktora Dragana Đokanovića, osnivača Republike Srpske, prema njegovim navodima. U tom duelu Akademik je uspio da „natjera“ Đokanovića da daje besmislene i apsolutno kontradiktorne izjave, da otkrije mnoge nepoznate detalje koji teško optužuju i njega i Republiku Srpsku, te prizna da je RS pred finansijskim kolapsom.

Svi ovi nastupi su imali ogromnu gledanost i preglede na društvenim mrežama, za prilike u BiH, koji su premašili cifru od 1.000.000 u toku samo desetak dana (potvrđeni podaci), što je bio jedan od bitnih instrumenata za podršku naporima AIPUB-a za ostvarenje cilja. Na taj način su građani u BiH i dijaspore na najbolji način upoznati sa aktivnostima AIPUB-a kao i o činjenici da se Ustav mora hitno mijenjati, kako bi se BiH preobrazila iz dejtonske u funkcionalnu i demokratsku državu ravnopravnih građana.

Džavid Begović, mr. sci. i doc. dr. Tarik Kurbegović
Dok akademik Kurtćehajić bije medijsku bitku i medijsko promoviranje Memoranduma AIPUB-a kao platforme za budući ustav Republike Bosne, timovi AIPUB-a u koordinaciji mr. sci. Džavida Begovića, predsjednika Upravnog odbora i doc. dr. Tarika Kurbegovića, člana Upravnog odbora, na svim kontinentima kao i u Bosni izgrađuju infrastrukturu koja će voditi složenu kampanju o neophodnosti promjene ustava Bosne i Hercegovine, kako prema građanima BiH tako i prema akademskim i političkim pojedincima i subjektima, istaknutim predstavnicima bosanskohercegovačke dijaspore, te konačno prema vladama zemalja koje mogu imati uticaja na pozitivne društveno-političke tokove u BiH.

Do sada su izvan Bosne formirani timovi u SAD, Kanadi, Australiji i Francuskoj, a u fazi formiranja su timovi u Njemačkoj, Turskoj, Austriji, Norveškoj, Švedskoj i Rusiji. Cilj ove kampanje je da se dobije podrška što većeg broja zemalja u vidu rezolucije o neophodnosti promjene ustavog uređenja Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti na području Sjeverne Amerike (SAD i Kanada)

Akademik Emir Ramić, direktor Instituta IGC i prof. dr. Amra Šabić El Reyes
Do sada je urađeno sljedeće:
- Predstavljanje misije Akademske inicijative za promjenu ustavnog uređenja BiH određenim kanadskim i američkim akademskim pojedincima i subjektima, te istaknutim predstavnicima bosanskohercegovačke dijaspore u Kanadi i SAD,
- Predstavljanje drafta Memoranduma Akademske inicijativa za promjene ustavnog uređenja BiH određenim kanadskim i američkim akademskim i političkim pojedincima i subjektima, te istaknutim predstavnicima bosanskohercegovačke dijaspore u Kanadi i SAD.

U sklopu navedenih akcija počelo se sa uspostavljanjem mreže aktivista Akademske inicijative za BiH u Sjevernoj Americi. Akademik Emir Ramić i Amra Šabić El Reyes, profesorica sa Univerziteta Columbia su se aktivno uključili u tim Akademske inicijatve za Sjevernu Ameriku.

Aktivnosti na području Asustralije

Safet Alispahić, predsjednik Vijeća
bosanske zajednice Novi Juzni Vels, Australija i Sait Smajić
- Sve informacije vezane za aktivnosti Akademske inicijative za promjenu dejtonskog ustava proslijeđene su svim kontaktima (kako među građanima i BiH organizacijama u Australiji, tako i široj australskoj javnosti i politickom establišmentu) putem e-maila i messengera sa zahtjevom za potpisivanje online peticije i dalje širenje informacija.

- Direktnim i telefonskim razgovorima sa zainteresiranima šire se informacije vezane za aktivnosti Akademske inicijative.

- Obavijesteni su urednici i voditelji radio programa na bosanskom jeziku da tokom emisija jedan dio vremena posvete aktivnostima Akademske inicijative za promjenu dejtonskog ustava i t na:
. lokalnom radio programu ZZZ u Melbourne - urednik i voditelj Nehrudin Đambegović
. lokalnom radio program BH zajednice u Sydney - urednik i voditelj Hasan Biščević
. SBS radio programu na bosanskom jeziku koji se emituje na prostoru cijele Australije, - urednik i voditelj Aiša Hadžiahmetović.
U sklopu daljnih aktivnosti bit će poslat prijedlog sporazuma o podršci AIPUB-u svim BH organizacijama i udruženjima koji aktivno djeluju u Australiji, te će se aktivnosti proširiti na širu javnost i lobiranje među uticajnim australijskim političarima.
Safet Alispahić i Sait Smajić su koordinatoi aktivnosti AIPUB-a za Australiju.

Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske 2000-2010

U toku su takođe aktivnost na dobijanju podrške nacionalnih manjina, vjerskih zajednica te probosanskih udruženja širom svijeta.

Kampanja za novi Ustav BiH se vodi putem diplomatskih kanala, medija, društvenih mreža i ličnih kontakata. Informaciju o pokrenutoj inicijativi za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine putem društvenih mreža je do sada dosegla cifru od oko 2.000.000 ljudi.

Ono što najviše raduje je što mnogi aktivni kao i nekadašnji političari podržavaju sadržaj Memoranduma AIPUB-a, među kojima je najznačajnija podrška Stjepana Mesića, predsjednika Republike Hrvatske 2000-2010.

Mnogi građani hrvatske i srpske narodnosti daju podršku Memoandumu putem komentara ili u inbox Akademske inicijative, ili u direktnim kontaktima. Ovo i jeste konačni cilj AIPUB-a, da građani velikom većinom prihvate promjenu ustava kao prirodnu opciju, a ne kao opasnost po svoj narod, te kao razuman izlaz iz dejtonskog ćorsokaka i put u bolju budućnost svih nas koji živimo u Bosni.

Veliki doprinos kampanji AIPUB-a daje portal Bosnjaci.net sa urednikom Esadom Krcićem koji redovno prati aktivnosti provođenja inicijative za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, te informira veliki broj čitalaca širom svijeta koji prate ovaj portal.


Podsjetimo se na osam osnovnih principa na kojima bi se trebao temeljiti novi ustav Republike Bosne:
1. Naziv drževe: REPUBLIKA BOSNA
kao sljedbenica 930 godina dugog historijskog naziva države (948-1878) BOSNA.
2. Interes:
Interes države Republike Bosne je iznad interesa pojedinaca, nižih nivoa vlasti, susjednih i drugih država svijeta te iznad interesa međudržavnih asocijacija i blokova.
3. Teritorija:
Suverenitet i teritorijalni integritet u AVNOJ-evskim granicama.
4. Kontinuitet:
Kontinuitet Republike Bosne u različitim oblicima i stepenu samostalnosti i suvereniteta se proteže od srednjovekovne Bosne kada je Bosna bila nezavisna država preko pašaluka (ejaleta, ajaleta beglerbegluka) pod osmanskom upravom, Bosne i Hercegovine kao corpus separatuma pod Austro-ugarskom upravom, članom 135. Vidovdanskog ustava zaštićenim granicama Bosne i Hercegovine utvrđenim na Berlinskom kongresu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, federalne jedinice u SFRJ kada je 25.novembra na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena njena državnost i Republike Bosne i Hercegovine koja je na osnovu rezultata referenduma za nezavisnost, što je od nas tražila Internacionalna zajednica održanom 29. februara i 01. marta 1992. godine, priznata kao nezavisna i suverena država 06 i 07 aprila 1992. godine od Evropske zajednice i USA te primljena u Ujedinjene nacije 22.maja1992. godine.
5. Definicija Republike Bosne:
Bosna je država ravnopravnih građana i naroda. Dakle, na prvo mjesto postaviti građanina, a ravnopravnost njenih naroda treba da proističu iz pravne i praktične ravnopravnosti svakog građanina Bosne.
6. Nacionalni identitet: Afirmirati
nacionalni identitet BOSANAC koji obuhvata sve državljane Bosne ili doživljavaju Bosnu kao matičnu državu po uzoru na SAD, Francusku i druge evropske države koje naciju definiraju kao zajednicu građana jedne države uz zadržavanje i neosporavanje etničke pripadnosti bošnjačkom, srpskom, hrvatskom i drugim narodima koji žive u Bosni.
7. Struktura državne zakonodavne, izvršne i sudske vlasti:

• Predsjednik Republike Bosne bira se na cijeloj teritoriji države kao jedne izborne jedinice. Po mogućnosti uvesti elektorsko glasanje po uzoru na USA.
• Vlada Republike Bosne koja ima sva ministarstva neophodna za funkcionisanje države.
• Parlamentarna skupština Republike Bosne koja bi imala dva doma.
• Predstavnički dom koji se bira po principu jedan čovjek jedan glas proporcionalno broju stanovnika iz šest oblasti koje su i izborne jedinice (ukupno 99 članova predstavničkog doma - parlamenta)
• Dom oblasti koji bi imao po deset članova iz svake oblasti. Mehanizme njihovog izbora treba utvrditi
• Vrhovni sud Republike Bosne kao najviši sud opće nadležnosti
• Ustavni sud Republike Bosne koji bi rješavao usklađenost nižih pravnih akata sa Ustavom Republike Bosne sa osam sudija i devetim Predsjednikom suda Precizniji sastav i nadležnosti navedenih institucija će se dati u posebnom aneksu.
8. Teritorijalno uređenje:
Država Bosna i Hercegovina uređuje se teritorijalno ur u četiri regije i to: Sarajevska, Tuzlanska, Mostarska i Banjalučka makroregija.

VRHOstali prilozi:
» KARL MARX U SVETOJ ZEMLJI (I)
Dr. Sead Alić | 13. April 2024 21:31
» HEJ, VUČKO NAŠ, SRBENDO VELIKA!
Mr. Milan Jovičić, mostarski Sarajlija, Bosanac | 13. April 2024 19:46
» TURBO FOLK U KNJIŽEVNOSTI
Said Šteta, književnik i novinar | 12. April 2024 15:22
» ALLAH SELAMET VAM, MITOMANI!
Sead Zubanović | 11. April 2024 18:12
» IN MEMORIAM SAFET-SAJO SIJARIĆ (1952-2024)
Božidar Proročić, književnik i publicista | 11. April 2024 00:15
» GAZA - OTETO PRAVO NA ŽIVOT I SLOBODU
Hfz. Haris Kalač | 10. April 2024 04:45
» VEDRINA I MUDROST DR. HUSEINA DŽANIĆA
Dr. sc. Ibrahim Kajan | 08. April 2024 21:55
» GAZA - HRONIKA DANA 152: PORUKA AMERICI OD BOSANSKOG PRIJATELJA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 07. April 2024 14:33
» SVETOST LAŽI – NOVA OBJAVA U SVETOJ ZEMLJI
Dr. Sead Alić | 07. April 2024 05:54
» DŽAVID (HAMZA) HAVERIĆ (1920-1941)
Akademik dr. Džavid Haverić | 07. April 2024 05:27
» MONSTRUMI KOJI SU UBILI DVOGODIŠNJU DANKU
Esad Krcić | 05. April 2024 13:53
» KO JE U BIH UGROŽEN, A KO PREDSTAVLJA SIGURNOSNU PRIJETNJU?
Zijad Bećirević | 03. April 2024 16:32
» BOSANCI, NAŠI VRLI, DA LI SE RODIO JUNAK DA OTPREMI NA SMETLJIŠTE OVO ZLO NAŠE BOSNE I HERCEGOVINE?
Mr. Milan Jovičić, mostarski Sarajlija, Bosanac | 03. April 2024 16:14
» DOSTOJEVSKI U GAZI
Dr. Sead Alić | 29. March 2024 23:21
» ŠTA LI SU NAM TO NAPISALI DRAGAN I MILORAD, PORUKOM SA ZIDA PLAČA
Mr. Milan Jovičić, mostarski Sarajlija, Bosanac | 28. March 2024 14:47
» DA LI JE BOSNA I HERCEGOVINA ZAISTA „NEMOGUĆA ZEMLJA“?
Mehmed Meša Delić | 26. March 2024 16:43
» PRIJEDORSKA RAMAZANSKA SJEĆANJA
Samir Hadzalić | 25. March 2024 15:26
» PLAĆENE UBOJICE BOŠNJAŠTVA
Sead Zubanović | 24. March 2024 13:46
» UMJETNIKOV COGITO
Faruk Dizdarević | 22. March 2024 14:00
» IZLOŽBA „OTETA ZEMLJA“
Akademik Džeko Hodžić | 21. March 2024 14:05
Ostali prilozi istog autora:
» JA NISAM BOSANAC I HERCEGOVAC!
17. March 2024 17:58
» U SUSRET UNIJI BOŠNJAČKE DIJASPORE
20. November 2023 14:36
» BOŠNJACI, BOSANCI ILI BOSNJACI?
19. August 2023 15:07
» U SUSRET PROMJENI USTAVA BOSNE
30. December 2020 04:17
» PANDEMIJA STRAHA OD CORONE
09. April 2020 16:16
» OD NÜRNBERGA DO DODIKA
28. March 2020 16:11
» BOŠNJACI NA BALTIČKOM LEDU
13. February 2020 19:34
» „BIHORSKI DNK PROJEKAT“
31. December 2019 15:47
» FILMSKI VRISAK AVDE HUSEINOVIĆA
23. November 2016 19:49
» NE DIRAJTE RASOVSKE ŠEHIDE
19. November 2016 14:50
» NE BJEŽITE, PROFESORE
01. October 2016 11:42
» MOJ PRIJATELJ
15. July 2016 02:51
Optuzujembann.jpg
Feljtonalijaizetbegovic.jpg
fastvee.gif
EsmirBasic2312.jpg
EnesTopalovic54.jpg
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Beharban.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
Bos-Eng-pasanbegovic.gif
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
NjegosMilo.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif