Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Vijesti
BEĆIROVIĆ ARGUMENTIMA UKAZAO NA ČINJENICE AMBASADORIMA: VRIJEME JE DA SE KAŽE ISTINA, JEDINO SU SILOM OTETE NADLEŽNOSTI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I JEDINO JE TO BIO NASILAN PRIJENOS NADLEŽNOSTI. DODIKOVA ZAMJENA TEZA SE MORA RASKRINKATI!
Procitaj komentar
Autor: Dr. Denis Bećirović
Objavljeno: 12. December 2021. 13:12:11


Poštovane ekselencije,
Kao jedan od predstavnika najviše zakonodavne vlasti u državi Bosni i Hercegovini želim vam predočiti pravne i druge činjenice o pitanju prijenosa nadležnosti unutar države Bosne i Hercegovine. (...) U vezi s tim, dužan sam, na početku obraćanja, reći dvije temeljne činjenice o postdejtonskom i preddejtonskom prenosu nadležnosti:

1. POSTDEJTONSKI PRIJENOS NADLEŽNOSTI. Nijedna nadležnost na nivo države Bosne i Hercegovine nije u postdejtonskom razdoblju prenesena silom, već demokratskim i pravnim putem u skladu sa procedurama propisanim Dejtonskim mirovnim sporazumom, Ustavom BiH i poslovnicima Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Za sve nadležnosti države Bosne i Hercegovine glasali su poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH iz svih naroda i oba bh. entiteta. Da je to potpuna istina potvrđuju, između ostalog, zapisnici i stenogrami sa tih sjednica.

2. PREDDEJTONSKI PRIJENOS NADLEŽNOSTI. Većina nadležnosti međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine, punopravne članice Ujedinjenih nacija, oduzete su zbog višegodišnje primjene brutalne sile bez ikakve demokratske i pravne procedure. Pravosnažnim presudama sudova Ujedinjenih nacija utvrđeno je da su prije oduzimanja nadležnosti države Republike Bosne i Hercegovine počinjeni: udruženi zločinački poduhvati, genocid nad Bošnjacima, zločini protiv čovječnosti i drugi ratni zločini, uključujući istrebljenje, deportacije, protjerivanja, silovanja i druga nečovječna djela, teške povrede Ženevskih konvencija, progoni na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, kršenja zakona i običaja ratovanja, protivpravna zatvaranja i teroriziranja civila, uništavanje imovine velikih razmjera, oduzimanje i pljačkanje imovine...

Naprijed navedene pravne činjenice, detaljno opisane pravosnažnim presudama sudova Ujedinjenih nacija, jasno dokazuju da je jedino otimanje nadležnosti bilo ono koje je silom provedeno u međunarodno priznatoj državi Republici Bosni i Hercegovini. To su neoborive činjenice, a ne Dodikova zamjena teza. Zato vas, gospodo ambasadori, javno pozivam da i vi informirate relevantne međunarodne faktore o ovim faktima. (...)

Cjelokupni tekst prof. dr. Denisa Bećirovića možete pročitati u nastavku:

Sarajevo, 12.12.2021. godine

JAVNO OBRAĆANJE DELEGATA U DOMU NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH DENISA BEĆIROVIĆA POVODOM ANTIDEJTONSKOG I ANTIUSTAVNOG POKRETANJA PRIJENOSA NEDLEŽNOSTI SA DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE NA BH. ENTITET RS

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini
Ambasador Nj. E. Christian Schmidt
Šef Delegacije EU i Specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini
Ambasador Nj. E. Johann Sattler
Sjedinjene Američke Države
Ambasador Nj. E. Eric Nelson
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
Ambasador Nj. E. Matthew Field
Savezna Republika Njemačka
Ambasadorica NJ. E. Margaret Uebber
Republika Francuska
Ambasadorica NJ. E. Christine Toudic


Poštovane ekselencije,
Kao jedan od predstavnika najviše zakonodavne vlasti u državi Bosni i Hercegovini želim vam predočiti pravne i druge činjenice o pitanju prijenosa nadležnosti unutar države Bosne i Hercegovine. Smatram da je krajnje vrijeme da se argumentirano odgovori na učestale podvale, neistine i falsifikate koje gotovo svakodnevno serviraju Milorad Dodik i njegova organizirana antidejtonska grupa. U suštini njihova lažna teza glasi: veliki dio nadležnosti bh. entiteta RS prenesen je silom na državni nivo Bosne i Hercegovine. U vezi s tim, dužan sam, na početku ovog obraćanja, reći dvije temeljne činjenice o postdejtonskom i preddejtonskom prenosu nadležnosti:
1. POSTDEJTONSKI PRIJENOS NADLEŽNOSTI. Nijedna nadležnost na nivo države Bosne i Hercegovine nije u postdejtonskom razdoblju prenesena silom, već demokratskim i pravnim putem u skladu sa procedurama propisanim Dejtonskim mirovnim sporazumom, Ustavom BiH i poslovnicima Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Za sve nadležnosti države Bosne i Hercegovine glasali su poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH iz svih naroda i oba bh. entiteta. Da je to potpuna istina potvrđuju, između ostalog, zapisnici i stenogrami sa tih sjednica.
2. PREDDEJTONSKI PRIJENOS NADLEŽNOSTI. Većina nadležnosti međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine, punopravne članice Ujedinjenih nacija, oduzete su usljed višegodišnje primjene brutalne sile bez ikakve demokratske i pravne procedure. Pravosnažnim presudama sudova Ujedinjenih nacija utvrđeno je da su prije oduzimanja nadležnosti države Republike Bosne i Hercegovine počinjeni: udruženi zločinački poduhvati, genocid nad Bošnjacima, zločini protiv čovječnosti i drugi ratni zločini, uključujući istrebljenje, deportacije, protjerivanja, silovanja i druga nečovječna djela, teške povrede Ženevskih konvencija, progoni na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, kršenja zakona i običaja ratovanja, protivpravna zatvaranja i teroriziranja civila, uništavanje imovine velikih razmjera, oduzimanje i pljačkanje imovine...
Naprijed navedene pravne činjenice, detaljno opisane pravosnažnim presudama sudova Ujedinjenih nacija, jasno dokazuju da je jedino otimanje nadležnosti bilo ono koje je silom provedeno u međunarodno priznatoj državi Republici Bosni i Hercegovini.
To su neoborive činjenice, a ne Dodikova zamjena teza. Zato vas, gospodo ambasadori, javno pozivam da i vi informirate relevantne međunarodne faktore o ovim faktima.
Uvažene ekselencije,
Za razliku od krajnje neutemeljenih Dodikovih separatističkih i antidejtonskih postupaka, želim vam skrenuti pažnju na argumente koji idu u prilog povratka silom otetih nadležnosti međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine. Povratkom na snagu nadležnosti Republike Bosne i Hercegovine osiguralo bi se, između ostalog, da naša država postane istinska demokratska, pravna, evropska, socijalna, sekularna i građanska država, zasnovana na vladavini prava, individualnih sloboda i jednakosti, etničke, vjerske i spolne jednakosti, društvene pravde. Povratak nadležnosti Republike Bosne i Hercegovine omogućio bi pravnu i efikasnu zaštitu ljudskih prava, uključujući povratak svih izbjeglih i raseljenih lica u mjesta iz kojih potiču, kao i efikasnu i funkcionalnu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Zato je i legalno i legitimno pravo građanki i građana Bosne i Hercegovine da u narednom periodu zatraže povratak silom otetih nadležnosti međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine.
Poštovane ekselencije,
Pozivam vas da cjelokupnu međunarodnu javnost informirate i o sljedećih šest (6) činjenica:
1. Bosanskohercegovačka država, prema članu I/1, 1. rečenica, Ustava BiH, nije nova tvorevina sa aspekta međunarodnog prava. Ona je, kao država, nastavila postojanje međunarodnopravnog subjekta Republike Bosne i Hercegovine. To je ista ona država koja je kao Republika Bosna i Hercegovina međunarodno priznata nakon disolucije SFRJ i koja je 1992. godine postala punopravna članica Ujedinjenih nacija.
2. U slučaju jednostranog rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, država Bosna i Hercegovina se neminovno vraća na prethodni legalni ustavni poredak Republike Bosne i Hercegovine. S druge strane, manji bh. entitet RS ne može nikako opstati izvan okvira države Bosne i Hercegovine. Njegova alternativa je da postane ilegalna i odmetnuta paratvorevina. Istina, trenutna pozicija bh. entiteta RS bitno je drugačija jer sada postoje pravosnažne presude najviših sudova Ujedinjenih nacija o tome da su političke i vojne strukture ovog entiteta organizirale i počinile jedini genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
3. Ustav BiH, kao Aneks 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je ustavni akt kojim se amandmanski zamijenio i stavio van snage Ustav Republike Bosne i Hercegovine (član XII/1. Ustava BiH) i koji je stupio na snagu u momentu potpisivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir. Ako Dodik i njegova organizirana antidejtonska grupa destruiraju ovaj međunarodni sporazum time se automatski ukida i ovaj amandman na tekst Ustava Republike Bosne i Hercegovine.
4. Skupština Republike Bosne i Hercegovine prihvatila je Dejtonski mirovni sporazum samo pod uslovom da on bude na dosljedan način implementiran; u suprotnom, Ustav BiH treba proglasiti nevažećim i osigurati opstanak Republike Bosne i Hercegovine pod međunarodno priznatim imenom i statusom.
5. Sadašnji Ustav BiH ima niz ozbiljnih elemenata koji govore u prilog teze da je nastao pod prijetnjom upotrebe sile (član 52. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora) i uz kršenje ius cogensa (član 53. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora). Imajući to u vidu, apsolutno je neprihvatljivo da Dodik i njegova organizirana antidejtonska grupa ponovo prijete silom i provode pravno nasilje.
6. Evropska komisija za demokratiju putem prava (Venecijanska komisija) je, na zahtjev upućen od strane Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope 2005. godine, egzaktno utvrdila, da „državni nivo nije u stanju da djelotvorno osigura poštivanje obaveza zemlje u odnosu na Vijeće Evrope i međunarodnu zajednicu uopće. Venecijanska komisija istovremeno navodi, da je „neizostavna revizija državnog Ustava da bi se ojačale nadležnosti države. Posebnu prepreku predstavlja „veto na osnovu vitalnog interesa u Parlamentarnoj skupštini BiH, dvodomni sistem i kolektivno Predsjedništvo BiH na etničkom osnovu. Kombinirani efekat ovih odredbi djelotvornu vladu čini izuzetno teškom, ako ne i nemogućom.“
Gospodo ambasadori,
U toku je otvoreni napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Imena i prezimena osoba uključenih u teško krivično djelo rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine su poznata. Pomozite državi Bosni i Hercegovini da se u svakom pogledu osposobi za efikasnu odbranu jer je to njeno neotuđivo pravo u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom. Nemojte ponavljati grešku iz 1990-ih godina kada je politika nemoralnog izjednačavanja dželata i žrtava ohrabrila protagoniste genocidne politike.

S poštovanjem,
Prof. dr. Denis Bećirović, - objavio je na na FB profilu.

VRHOstali prilozi:
» BRISEL: POČEO SAMIT EVROPSKA UNIJA - ZAPADNI BALKAN
Anadolu Agency (AA) | 23. June 2022 13:23
» ŽALJENJE BOŠNJACI.NET
Bošnjaci.Net | 21. June 2022 16:45
Ostali prilozi istog autora:
» DRŽAVNI I ANTIDRŽAVNI BLOK
01. March 2020 20:12
fastvee.gif
Taslidza Banner.jpg
SrdjandDramanovic Studija.jpg
Beharban.jpg
Kurtcehajicbanner45.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
Bos-Eng-pasanbegovic.gif
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
bos-jezik.gif
NjegosMilo.jpg
almirhot.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
KDBH_Preporod.gif
Udruzenje Kultur Media banner.jpg
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif