Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Komentari
Serijal: Kuda ide glavni grad? (VIII)
„BOSANSKI LONAC“ - USRED SARAJEVA
Procitaj komentar

Autor: Ibrahim Osmanbašić
Objavljeno: 01. April 2008. 05:04:12

„Novi dan - nova nafaka“ je izreka koja odražava potpunu sliku konstalacije društvenog ambijenta u kome se odvija život u glavnom gradu, jer svaka druga konceptualna postavka u samom startu je osuđena na praktičnu neodrživost. Razlozi su razvrstani i pojedinačno svaki je spektar za sebe, tako da rješavanje bilo kakvih odnosa „od općeg interesa“ podrazumjevaju „generalnu društvenu moć“, bez obzira što se radi o „banalnostima“, stvar je u „principu“ da-se-stvari-riješavaju „odozgo“.
Revolucionarne meditacije u apstraktno prostoru - pokraj punih ljetnih bašta

Danas, u subotu, 29.03.2008. godine, održano je novo protesno okupljanje građana Sarajeva, gdje su i dalje mladi eksponirani kao nosioci organizacionih aktivnosti u centru grada - a koji su „apstraktan subjekt“ što se drži linije „spontane inercije“, uporni da kroz zahtjeve o personalnim ostavkama, dakle, kroz par „udaraca u glavu“, uspostave „normalno društvo“ - prvo Sarajevo da „srediti i urediti“, kao glavni grad, a onda, valjda, po istom receptu, i sve ostalo - šta već treba i gdje treba! To je lijepo, pa i plemenito zamišljeno, ali očito da sve ne ide kako se želi - negdje je zapelo, i to ozbiljno. Gdje i zašto? Čini se da neki mladi ljudi o tome razmišljaju na jedan seriozan način - ali da pri svemu tome mnogo toga pri manifestovanju izgleda veoma neozbiljno. Svakako da će ovo proljepšavanje vremena tu uporedbu učiniti joj vidljivijom - jer su sve bašte pune i tu ima mnogo više ljudi nego na protestim skupovima. Zašto? Zar svako ne bi trebao da želi da se ovaj grad učini „lijepim mjestom življenja“? Sad je sve očitije, od kako su ljetne bašte proradile i sunce spustilo svoje tople zrake na ulice glavnog grada - mnogima je već veoma lijepo da im ne treba više ljepote!

Gdje su ljudi Sarajeva locirani - u oluji duhovne zebnje?!


„Novi dan - nova nafaka“ je izreka koja odražava potpunu sliku konstalacije društvenog ambijenta u kome se odvija život u glavnom gradu, jer svaka druga konceptualna postavka u samom startu je osuđena na praktičnu neodrživost. Razlozi su razvrstani i pojedinačno svaki je spektar za sebe, tako da rješavanje bilo kakvih odnosa „od općeg interesa“ podrazumjevaju „generalnu društvenu moć“, bez obzira što se radi o „banalnostima“, stvar je u „principu“ da-se-stvari-riješavaju „odozgo“. Dakle, naslijeđeno jednoumlje i centralizacija nije ostala na pragu demokratije već je „strago učiteljica“ društvenoj praksi u glavnom gradu, jer, „nezamjenjivi kadrovi“, direktno ili indirektno, a uglavnom „na daljinski“, poklapaju sve ono što je bitno za funkcionalnost ovog grada, i tu se ništa ne mjenja - jer ima prostora, zgrada ili kancelarija, gdje još nije ušetala demokratija, znači, u svome principu - tamo se još uvijek radi i razmišlja kao da je pedeset i neka ili šezdeset i neka. U tom okoštalom vulgarnom jednoumlju razum služi u svrhe „konverzacije“, u širem kontekstu, znači, u „komunikativne svrhe“, čisto tehnički, jer sve ono što podrazumjeva „ljudsko“, ili „ljudski faktor“ - u tom okruženju je odavno eliminisano. Dakle, mogu se i tri puta sedmično kamenovati fasade zgrada institucija društva, ali unutra ništa od „sadržaja svijesti“ neće ući, ili opstati - jer da nije ono „verbalna komedija“ bila oko „urgentnih mjera za poboljšanje ...“ mi bi danas imali znatno MORALNO ZDRAVIJI ambijent u glavnom gradu. Ko je prozvan i ko je - ikad i izašta, od toliko javnih funkcija u prijestolnici države - odgovarao za javno skandaliozne poteze, namjeri, promašene koncepte i zbog nekvaliteta, pa i za neodgovoran rad i odnos, prema javnim stvarima od općeg interesa? To su samo šahovski potezi u rukavicam - ali gdje su figure ljudi, a „hirovitost“ bezimenih manipulatora je onaj uznemirujući osjećaj od kog se ledi krv u venama, jer se igra sa ljudskom egzistencijom! Hoćemo li pričati o „demokratskim principima i načelima“ - a sutra se može - bilo ko - naći na ulici, iz razloga koji-se-ne-daju-racionalizirati! To je „nešto“ o čemu se ne govori! To je „nešto“ - što oni koji ne žive u ovom gradu - teško da mogu shvatiti, dok svojim očima ne vide „šta sa ljudima biva u Sarajevu“! Ovdje čovjek za noć - se promjeni do neprepoznavanja. Ovdje ljudi sumnjaju u svoju sjenku - kada je u pitanju egzistencija, ali opravdano. Ovdje rade poslove - samo oni koji „ništa ne vide“, ovdje se „guta“ ono što se nikom ne priča, a što jedva zemlja drži. Ovdje od očaja ljudskost urla do neba - ali od očaja što te onaj tvoj „od bližnjih najbliži“, gleda kao „nešto“, a što je nespojivo sa ljudskim bićem. Ovdje je „normalno“ da te nakon par povezanih poteza „udari mrak destrukcije“ i „oduči te od koceptualizma i uvezivanja“, tj. logike i racionalizma - te ti praktično „objasne“ zašta mozak služi i kako ga je „svrsishodno“ upotrebljavati. Ovdje najveći stupanj straha vlada od - ljudi!, jer svega ima u izobilju, samo ljudskosti je deficit! Ovdje se možete vrtiti u krug do besvjesti - ako želite odbraniti svoje dostojanstvo i održati riječ, jer sve je okrenuto „naopako“, tako da sve ono što „normalno“ da je „gore“, ono je oboreno „dole“, a ono što je „normalno“ je normalno „da je nenormalno“. Ovdje je, recimo, normalno da ti nešto kažu - a da to sutra pobiju. Ovdje te prisile da i ti to činiš, a što te užasava - ako hoćeš da „plivaš“, tj. da se ne nađeš na brisanom prostoru, a gdje si „etiketiran“ kao „živi mrtvac“... Dakle, i ovdje, mora postojati neko racionalno objašnjenje - zašto postoji strah od investiranja u tolike resurse, kako prirodne, tako i ljudske - a odgovor da bude logičan!; jer, svakako, da novca ima ali je pitanje koliko ima „ljudskog“ u društvenim strukturama...; tj. što je vjerovatno i suština, dakle, NEDOSTAJE LI LJUDI U SARAJEVU?; tj. što je isto to, koliko ima prostora za „lj-u-d-e“ u gradu - tj. gdje su ljudi Sarajeva?; a u skladu sa tim i „gdje su ljudi Sarajeva locirani?“ - jer ih ima nepobitno!
Sve u svemu, teško je na praktičnoj funkcinalnosti povezati grad Sarajevo i kontruktivu logiku koja bi prestavljala konzekventnost sistemskog karaktera, dok je lahko armumentovati vezu ANTIKONCEPTUALIZMA i glavnog grada, kao i svu proturječnost i kontradiktornosti - a što ide na štetu njenih građana a u korist javnih dužnosnika. To što je rečeno, opće je poznato u gradu na Miljacki, ali o tome se ne priča na način da se to riješi i otkloni uviđeno - već, baš, suprotno, da bi se neko zaplašio i obeshrabrio da išta pokuša praktično promjeniti - jer carstvo funkcionerskog huliganstva, elitizirano licemjerje, je konsolidirano, i nikome se ne pruža mogućnost da tu može išta da mjenja. Tu su uzroci, u pomanjkanju morala, a svakodnevna praksa, odluke i arogancija vlastodržaca, faktički, „strahovlada niskog intenziteta“, to svakodnevno argumentuju - samo je pitanje socijalne „pismenosti“ - kako ko šta čita i shvata, pa i tumači - jer se računa i na taj spektar značenja „pojmova društvenog karaktera“ u odnosu na faktor vremena i kompleksnost stvarnosti. Te, odgovor, sa uvidom u gore navedeno, može biti blizu činjeničnog stanja - da grad ide kursom bez kursa!, dok na pitanja - dokle, kako i zašto - tešto je artikulisati odgovore, a koji nas gledaju staklenog pogleda, zaleđeni u oluji duhovne zebnje.
Bez sumnje da nove teorije trebaju da podrazumjevaju i nove pojmove, te, da su neophodne jezičke korekcije i nadogradnja da bi se objasnile neke nove društvene pojave i trendovi - pa i pratio opredmećen sadržaj i protok vremena.

Otvaranje prostora za angažman kreativnih društvenih potencijala?


Otvaranje prostora za angažman kreativnih društvtvenih potencijala - je pitanje na kojem sadašnje društvene strukture nemaju kvalitetan odgovor, a gdje se ozbiljno narušava unutrašnja harmonija i izoštravaju društvene proturječnosti između „arhaičnog formalizma“ i „zahtijeva vremena“. Iz razloga što rukovodstva društvenih struktura i organizacija nisu dugoročno razmišljali i planirali u kontekstu društvenih potreba i potencijala, a što je dovelo do nagomilavanja ogromnih destruktivnih energija kroz kontinuiranu višegodišnju opću frustraciju u domenu angažmana kreativnih potencijala, te, danas imamo „apatičnost kao poslijedicu“, a što je kompleksan društveni problem koji samo cjelokupno društvo može riješavati, i iz tog razloga „arogantna birokratija“, oslanjajući se na „fiktivnu argumentaciju“ djelimične participacije u generalnoj društvenoj odgovornosti za društvene odnose i ambijent, ponašaju se „ekstremno arogantno demonstrirajući bezočni primitivizam“, formalizmom potiskujući suštinu iz svojih aktivnosti i ingerencija, a time, kroz svakodnevnu praksu PRODUBLJUJU opću društvenu AGONIJU, a gdje mladi ljudi ne vide perspektivu - gdje bi mogli nadati se prostoru da iskažu sposobnost i kreaciju, te, dokažu kao uspješni mladi ljudi - kao organizatori, bizmismeni, kulturni djelatnici, umjetnici, službenici ili bilo šta što bi podrazumjevalo pomjeranje „arhaičnih linija“ u kreativnom ili poslovnom kontekstu. Začuđujuća je doslijednost birokratskih struktura u neopstojnom, nedostojnom čovjeku, nefunkcionalnom i nelogičnom u odnosu na sve one mogućnosti koje podrazumjevaju GRAĐANSKE SLOBODE i mogućnosti u društvenoj praksi, gdje se ništa ozbiljno ne radi da bi se opća načela prilagodila za praktičnu svrhu u društvenom realitetu, znači donošenje adekvatnih zakonskih podakata - dok su sve one zakonske mogućnosti koje omogućavaju funkcionerima mogućnosti redovno na dnevnom redu i perfektno se usklađuju i nadograđuju! Iako u zakonskim okvirima, ta praksa prestavnika građana, izraz je licemjerstva i zasnovana je na nakaradnom etičkom kodeksu, i građani nisu predmet istinskog interesovanja njihovih prestavnika u društvenim strukturama, a za to primarno su odgovorne političke stranke koje su ih kandidovale - a koje su od te formalnosti, u procedurama u izbornom procesu, načinile SUŠTINU, jer bez osjećaja društvene odgovornosti MANIPULIŠU i ucjenjuju - kako građane i cijelo društvo, tako i od svojih članova zahtjevaju apsolutnu lojalnost STRANCI, uz odsustvo etike i individualnog osjećaja savjesti u odnosu na društveni angažman. Takva politička praksa je teži oblik društvene deformacije koji se teško i sporo liječi - a to su praktično uski okviri društvenog perceptiranja gdje sve ono što nije BAZNO i elementarno, i predstavlja nadograđeni oblik ili inoviranu formu - znači neko ekspertno znanje, ne može dobiti FORUMSKU podršku, gdje obično sjede, „u vječnim mandatima“, „sveznajući magovi“, koji svojim kapacitetima ne mogu se baš pohvaliti, ali koji obično imaju izrazite psiholiške sposobnosti, i narovno nagomilan kapital, i sve svode na personalno i subjektivno - i na krajnje neljudski način ponižavaju stručna znanja i kreativne individualne sposobnosti. Tu se sve rješava preglasavanjem, znači demokratski principi se obilato koriste za lični ili grupaški interes, kao i za „legalizaciju“ kroz „izraz demokratske volje“ - i ako se ne dobije VEĆINA - specifična težina se ne razmatra. Tu treba tražiti razloge zašto BiH tapka u mjestu - u mnogo čemu a što je bitan segment uklapanja u zahtjeve vremena i artikulisanje izazova vremena - jer, pored takvih „eksperata“, često nema ni adekvatnih pitanja, a kamo li praktičnih odgovora na aktuelnu problematiku. Tu je sumrak uma, tj. tačka gdje racionalizmu se ONEMOGUĆAVA da bude u funkciji društvenih interesa. Znači, „neko“ negdje u društvenom lancu organizacionalne funkcionalnosti GAZI, SJEČE i masakrira sve ono što bi omogućavalo racionalno i logično ustrojstvo i funkcionalnost! Znači, jedna bitna funkcija u društvenoj hijerarhiji je dovoljna da POTPUNO ANULIRA sve ono što građani mogu da iniciraju i ostvare kroz praktični angažman. Dakle, nije teško narušavati društvenu harmoniju - ali je veoma teško uspostavljati je. Lako je odbiti jedan prijedlog - ali je teško DOBAR program ponuditi društvu, ali veoma je zahtjevno biti konstruktivni društveni kritičar, a lako je govoriti da je „opće stanje društva katastrofično“, ali generalizacija u kritičkim osvrtima je najotrovnija pojava jer takva „kompetentna analitika“ generira javnu konfuziju. Jer, kada se kritikuju „tendeciozni mediji“, ništa se ne kaže - jer emisije imaju urednike koji imaju svoja imena i prezimena. Ipak, neophodna je sinteza ljudskih vrlina da bi se polučile značajne društvene promjene - te pored individualnih duhovnih kvantuma neophodna je i iskristalizirana kolektivna svijest koja je osjetljiva na sve ono što generira i multiplicira devijacije u društvenoj praksi - i u kraćem i u dužem vremenskom periodu.
Dakle, svi članovi društva participiraju, svjesno ili nesvjesno, direktno ili indirektno, u ukupnim društvenim odnosima, te svojom aktivnošću ili pasivnošću kreiraju ukupni društveni ambijentu, gdje se odvija društveni život - te stoga, na svakoga, neosporno, pored određenih prava, ide i dio odgovornosti.

„Ispiranje mozga“ mladim generacijama


Dakle, postojeće političke stranke rade to što rade - ali nije jedino rješenje u osnivanju novih stranaka, jer ta faza je iscrpljena sa inspirativnog aspekta, te se možemo pohvaliti političkim pluralizmom, ali ne možemo se pohvaliti OTVORENOŠĆU političkih struktura prema građanima, a tu su članovi tih stranaka živa spona. Oni su u fokusu odraza stvarnog stepena upražnjavanja demokratske prakse - od funkcionera do običnog članstva, pa i simpatizera. Posebno vitalan segment je podmladak političkih stranaka - forum mladih, omladinski savez, mladi te i te stranke - gdje se stiču temelji za odnos prema javnom angažmanu. Obično su to formalni stranački organizacioni segmenti gdje se „instaliraju“ mladi članovi po kriterijima podobnosti i nepotizma, i gdje nema ZDRAVE društvene prakse, već je to „DNO DNA“ javašluka, instumentalizacije, primitivne manipulacije i „ispiranja mozga“, da nakon prakse u tim i takvim forumima, tijelima i organima, mladi ljudi izlaze sa trajnim psihološkim deformacijama - jer to je totalno zapuštena i hermetički zatvorena sredina u koju se „presuje i driluje“ ogromna neharmonizirana energija - a odakle izlaze totalni iracionalizmi koji nemaju veze sa realnošću! Zašto? Bez obzira što ti mladi ljudi znaju i svoje i društvene potrebe - za svoje inicijative i prijedloge MORAJU da dobiju podršku STRANAČKIH organa koji drže finansije i sve ostalo, tako da su svi prijedlozi, sva praksa, svo rezmišljanje, znači kompletna preokupacija tih mladih ljudi, okrenuta je ka STRANAČKIM FUNKCIONERIMA, koji svojevoljno pale i žare i određuju - šta i ko treba da radi. Tu diskusije i dijaloga nema - jer to je prostor pojedinačne samovolje, apsolutizma i isključivosti. Carstvo jednoumlja i demagogije - što je hibridna demokratska praksa primitivnog lokalizma.
To su mogućnosti mladih u pogledu OZBILJNOG educiranja za ozbiljan paktičan i svrsishodan društveni angažman - gdje se nužno u startu fokusiraju na „funkcije“ i kadrovske kombinatorike, jer znanje, sposobnosti, kao i kvalitet ideja, projekata i programa - nikome ništa ne znači, i niko to ne cijeni! To je suština devalvacije općih društvenih kriterija - a što je ostvareno kroz neodgovoran odnos i ustrojstvo političkih stranaka, a cijenu plaća cijelo društvo kroz sumrak perspektive.

Simboli, simbolika i simbolizam


Bosanskohercegovačka dijaspora, ako se odluči da uticajne praktične organizacone aktivnosti implementira, kako u glavnom gradu tako i u cijeloj BiH, a što je poželjno i nasušna potreba po pitanju definisanja pozitivnog i konstruktivnog kursa društvene perspektive - treba da ima u vidu „specifične“ društvene proturječnosti koje cijepaju društveno tkivo, te i sama ne bude uvučena u „mrtvu trku“ gdje građani ostaju na marginama društvenih tokova - a oni, ti isti građani, su suština svih duštvenih angažman, analiza i koncepcija. Ipak, da bi bili ozbiljno shvaćeni, a i u funkciji povjesne uloge i značaja za svoju domovinu - naša dijaspora - srezmjerno duhovnim afinitetima i patriotskom osjećaju, treba da kroz jedan DOMINANTAN SIMBOL, koji će izgraditi u glavnom gradu, u Sarajevu, - iskaže ISTINU ŠTO U SEBI NOSE, i time trasira puteve perspektivne orijentacije - jer, ako bude čekala da im neko to iz ovog presovanog grada kaže - načekaće se, a ako očekuju na instrukcije - brzo će se naći u labirintu personaliziranih i lokalnih imaginacija bez praktičnog ishodišta - a ta građevina, kao i njena svrsishodnost trebala biu da bude izraz općeg interesa i dobrobiti. Dakle, kvalitet spoznaje bosanskohercegovačke dijaspore - u znanstvenom i kulturološkom, praktičnom i povjesnom kontekstu, naći će svoj materijaliziran izraz, a u ovoj etapi društvene samoopstojnosti BiH je potrebna saradnja sa zdravim i kreativnim resursima, u čemu naša dijaspora ne oskudjeva, i može poslužiti i kao motivacija i kao inspiracija za otvaranje opće društvene perspektive.

VRHOstali prilozi:
» TRAGEDIJA - KONAKOVIĆ
Elmedina Muftić | 03. February 2023 14:05
» CHRISTIAN SCHMIDT HOHER REPRÄSENTANT FÜR BOSNIEN
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 31. January 2023 15:44
» UKRAJINSKI ROV ODBRANA EVROPE OD NASTUPAJUĆEG ŠOVINIZMA
Božidar Proročić | 31. January 2023 14:38
» SENAD PEĆANIN OSJEĆA DA IMA IZVJESNE ZASLUGE ZA PALESTINIZACIJU BOSNE
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 29. January 2023 12:59
» NIKAD ZBUNJUJUĆE, A HVALA SCHMIDTU
NAP | 28. January 2023 15:22
» BOŠNJACI.NET JE POPUT DRINE, BILJEŽI I PAMTI NAJDRAMATIČNIJI PERIOD POVIJESTI BOSNE I BOŠNJAKA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 26. January 2023 15:12
» OSMORKIN TROPRSTAŠ
Elmedina Muftić | 26. January 2023 01:21
» BOŠNJACI RIZIKUJU NOVI SRPSKI GENOCID
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 17. January 2023 16:23
» RUSKI ZLOČINI NAD UKRAJINOM
Božidar Proročić | 16. January 2023 18:09
» ČETIRI STOTINE OSAMDESET ŠEST ZLATNIH GODINA KONTINUITETA BOSANSKOG PAMĆENJA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 14. January 2023 16:27
» POVIJEST ISLAMA NE POZNAJE NI INKVIZICIJU NI ABJURACIJU
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 13. January 2023 13:57
» DŽEKO SKENDEROVIĆ - PUT OD TRPEZA DO RUMELANŽA
Božidar Proročić | 11. January 2023 16:01
» DOBRODOŠLI U SRPSKU SPARTU
CDM.me | 10. January 2023 12:45
» ODGOVORNI MORAJU BITI KRIVIČNO SANKCIONISANI
Facetv.ba | 09. January 2023 15:42
Ostali prilozi istog autora:
» ZA SLOBODNU UKRAJINU
27. February 2022 22:27
» POVRATAK IZGUBLJENE NADE
02. November 2009 07:27
» KO JE LIDER BUDUĆNOSTI BiH?
21. April 2008 10:45
fastvee.gif
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Taslidza Banner.jpg
Beharban.jpg
Kurtcehajicbanner45.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
Bos-Eng-pasanbegovic.gif
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
bos-jezik.gif
NjegosMilo.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
KDBH_Preporod.gif
Udruzenje Kultur Media banner.jpg
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif