Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Vijesti


Sarajevo - Bosna i Hercegovina (Bosanski, English, Shqip)
PROGLAS REISU-L-ULEME POVODOM 100 GODINA GENOCIDA NAD MUSLIMANIMA PLAVA I GUSINJA
Procitaj komentar

Autor: MINA
Objavljeno: 09. October 2012. 14:10:00

REISU-L-ULEMA DR. MUSTAFA CERIĆ: Osuđujem genocid, ubistva, pokrštavanje i progon muslimana Bošnjaka i Albanaca na području Plava i Gusinja u koji su bili involvirani tadašnji državni organi Crne Gore
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić povodom sto godina zločina nad muslimanima Bošnjacima i Albancima Plava i Gusinja uputio je javni proglas sljedećeg sadržaja:

- Tačno prije jednog stoljeća, za vrijeme Prvog balkanskog rata 1912. – 1913. godine, nad muslimanima plavsko-gusinjskog kraja počinjen je genocid od strane crnogorske kraljevske vojske. Prema raspoloživim podacima tada je na najbrutalniji način pobijeno preko hiljadu muslimana, Bošnjaka i Albanaca, svih starosnih dobi, a pokršteno je 12500 muslimana, te raseljeno više hiljada.

S obzirom na dužnost borbe protiv zlostavljanja i ubijanja nevinih ljudi, obavezu iskazivanja poštovanja prema žrtvama i nužnost čuvanja sjećanja na žrtve kako se ljudskom rodu takvi sramni događaji nigdje više ne bi ponovili, a povodom sto godina od sprovođenja sistematskog plana istrebljenja muslimana Bošnjaka i Albanaca na području Crne Gore, objavljujem proglas:

U ime Boga Milostivog Samilosnog! Neka je salavat i selam na sve Božije vjerovjesnike i neka je rahmet na sve nevine žrtve genocida (šehide).
1. Izražavam suosjećanje sa porodicama i potomcima žrtava muslimana Bošnjaka i Albanaca na području Plava i Gusinja;

2. Osuđujem genocid, ubistva, pokrštavanje i progon muslimana Bošnjaka i Albanaca na području Plava i Gusinja u koji su bili involvirani tadašnji državni organi Crne Gore;

3. Pozivam imame - hatibe u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku-Srbiji, Crnoj Gori i bošnjačkoj dijaspori da, u petak 12. oktobra 2012. godine, na džuma-namazu podsjete džematlije na ovaj gnusni i nekažnjeni zločinu i poruče Fatihu pred duše plavsko-gusinjskih šehida;

4. Podržavam nastojanja da se o stradanju muslimana Bošnjaka i Albanaca Plava i Gusinja predoče sve historijske činjenice, istraže i rasvijetle svi događaji i akteri i prestane sa ignoriranjem zločina i vrijeđanjem porodica žrtava. Jer istina je lijek za ljudsko društvo; prihvatanje istine, suočavanje s istinom i nedostojnim posljedicama ispravan je put za uspostavljanje povjerenja i saradnje različitih članova društva;

5. Pružam podršku organizatorima i učesnicima komemorativnog skupa u New Yorku, najavljenog za 13. oktobar 2012. godine, koji organiziraju Bošnjaci i Albanci iz Plava i Gusinja, potomci žrtava genocida, kako bi odali poštovanje žrtvama;

6. Ohrabrujem potomke žrtava, kako u njihovom zavičaju tako i one u dijaspori, da ne zaborave stradanje svojih predaka zbog imena i pripadnosti islamu i ne zaborave svoj zavičaj;

7. Vjerujem da se prošlost ne može promijeniti ali, kao odgovorni ljudi, možemo utjecati da nam bude bolja budućnost. Stoga, sjećajući se žrtava genocida i moleći Uzvišenog Boga, dž.š., da im podari Džennet a njihovim porodicama sabur, pozivam sve Bošnjake muslimane da se ujedine u borbi protiv ponavljanja genocida nad našim narodom, što znači da se svaki Bošnjak musliman mora brinuti o drugom Bošnjaku muslimanu. Bošnjaci muslimani ne smiju ostavljati dugove svojim potomcima koje će morati plaćati genocidom;

8. Poručujem našim susjedima da smo mi za istinu, pravdu, mir i pomirenje te da suživot i tolerancija nemaju alternativu;

9. Pozivam slobodne i hrabre ljude da se ne boje istine i da ne bježe od pravde i da svi zajedno radimo za mir i pomirenje na sreću i zadovoljstvo svih;

10. Učim dovu Uzvišenom Allahu dž. š. da porodicama dadne sabur, da zločincima osigura pravo na kaznu, te da svim ljudima dobre volje podari snažnu volju za istinu, pravdu, mir i pomirenje. Amin!Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

PROCLAMATION OF RAISU-L-ULAMA WITH RESPECT TO THE 100th ANNIVERSARY OF GENOCIDE OF THE MUSLIMS IN PLAV AND GUSINJE


Published on Oct. 9, 2012

Raisu-l-ulema, Dr. Mustafa Ceric, Grand Mufty of Bosnia and Hercegovina, has issued the following proclamation with respect to the crimes committed upon Bosniak and Albanian Muslims in Plav and Gusinje:

A hundred years ago, during the First Balkan War in the year 1912-1913, genocide was committed, by the Montenegrin Royal Military, upon the Muslims of the Plav-Gusinje region. According to the available data some 1,000 Muslim Bosniaks and Albanians of different age groups were brutally murdered, some 12,500 were proselytized and forced to accept Christianity, while thousands more were expelled.

With respect to the duty of struggle against repression and killing of the innocent, with respect to the obligation of honouring the victims, and with respect to the urgency of safekeeping the remembrance of the victims so that those shameless acts would never be repeated, and with respect to the 100th anniversary of the systemic plan of eradication of the Bosniak and Albanian Muslims in Montenegro, I issue this Proclamation:

In the name of The Lord, The Merciful, The Compassionate! May there be glory and exaltation upon all God’s messengers, and may there be peace for all the innocent victims of genocide - the shahids!

1. I express compassion with the families and descendants of the victimized Bosniak and Albanian Muslims in the region of Plav-Gusinje;

2. I condemn genocide, killings, proselytizing and expulsion of Bosniak and Albanian Muslims in the region of Plav-Gusinje, involving then state authorities of Montenegro;

3. I call upon imams and khatibs in Bosnia and Herzegovina, in Croatia, in Slovenia, in Sanjak-Serbia, Montenegro and the Bosniak Diaspora, to study Al Fatiha, at the Jumma prayer on Friday, Oct. 12, 2012, and remind the faithful about this horrendous and still unpunished crime and say a prayer for the souls of the Plav-Gusinje shahids;

4. I support the efforts that all historical facts about the suffering of the Bosniak and Albanian Muslims of Plav-Gusinje be presented and researched and that all aspects thereof, and actors therein, be investigated and that all ignoring of the crimes, and insulting of the victims’ families, cease. Truth heals human society. Acceptance of the truth and facing it, and also facing the dishonourable consequences, is the way to establish trust and cooperation among the various members of society;

5. I support the organizers and participants in the commemorative gathering in New York, scheduled to take place on October 13, 2012, in organization of Bosniaks and Albanians of Plav-Gusinje and descendents of the victims of genocide, so that they can pay respect to the victims;

6. I encourage the descendents of the victims in the homeland as well as the Diaspora to keep the memory of their ancestors’ suffering, their names and their belonging to Islam so that they do not forget their origins;

7. We can not change history but as responsible people we can influence a better future. Therefore, remembering the victims of genocide and praying to the Exalted God, the Almighty God, to bestow upon them Paradise and peace upon their families, I call upon all Muslim Bosniaks to unite in the struggle against a recurring genocide against our people which means that each and every Bosniak Muslim has to take care of another Bosniak Muslim. Bosniak Muslims must not leave indebtedness to their descendents for which they would have to pay by way of genocide upon them;

8. My message to our neighbours is that we stand for truth, justice, peace and reconciliation, and that there are no alternatives to coexistence and tolerance;

9. I call upon the free and the brave to not fear the truth and to not evade justice as all of us work for the peace, reconciliation, happiness and satisfaction of all of us;

10. I pray to the Lord Almighty to give peace to the families of the victims, to secure an appropriate punishment for the perpetrators, and to give to all the people of good will strength and will to seek truth, justice, peace and reconciliation. Amen!Shqiptar

Sarajeve: Bosne e Hercegovine

Deklarate e Reisu-l-uleme me rastin e 100 vjetorit te gjenocodit ne Muslimane te Plave Gusise


Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceriq me rastin e 100 vjetorit te krimeve ne muslimane, Boshnjake dhe Shqiptare te Plave Gusise ka derguare deklaraten me kete permbajtje; Saktesisht para ni shekulli, gjate kohes se luftes se pare ballkanike te viteve 1912. -1913. eshte bere ne Musliman e Shiptare te Plave Gusise gjenocidi nga ana e ushtrise Malazeze. Simbas te dhenave qe i posedojme atehere ne menyre ma brutale jane te mbyture me teper se 1,000 musliman, Boshnjak dhe Shiptare te moshave te ndryshme ndersa te konvertuar dhunshem kane qene 12.500 dhe me mija kane qene te shperngulur.

Me arsyetim te detyruar lufte kunder mbytjes e percarjes se njerzve te pafajshem, obligimi per respektin ndaj viktimave si dhe obligimi dhe detyra e ri kujtimit ne viktima mos ju perseritshin qenjes njerzore as kujt dhe as ne ni vend mos te perseritet ky turp me rastin e 100 vjetorit te aprovimit te planit sistematik te cfarosjes se muslimaneve Boshnjak e Shqiptare ne territore te Malit te Zi,e beje lajmerimin:

Ne emer te Zotit te meshirshem! Le tu jete salami e selevati ne te gjithe te besuarit lajmetare dhe le te jete rahmeti ne te gjitha viktimat e pa fajshme qe eshte bere gjenocidi (Shehide).

1. U shprehi ngushllime me familje e paseardhesve te viktimave muslimane Boshnjake dhe Shiptare ne territore te Plave Gusise.

2. E gjykoj gjenocidin, vrasjet, konvertimet me dhune si dhe shpernguljen e muslimaneve Boshnajke e Shqiptare nga territoret e Plave Gusise, organet e athershme te pushtetit te Malit te Zi.

3. Thirri iman-hatibe ne Bosnje e Hercegovine, Kroaci, Slloveni, Sandzak-Serbi, Mal te Zi si dhe diasporen muslimane e shiptare qe ne Premten me 12 tetore 2012 ne faljen e namazit te Premten ti rikujtojne gjematlite ne kete mbledhje te denohet krimi dhe te thuhet Fatiha per shpirtra te Plave Gusise per Shehita.

4. I perkrahi qendrimet e muslimaneve Boshnjak dhe Shqiptare te Plave Gusise qe te gjitha krimet te ndricohen si dhe te nderprehet ignorimi si dhe fyerja e familjeve te viktimave. Se e verteta eshte sherimi per qenjen njerzore; Perkrahja e drejtesia si dhe ballafaqimi me drejtesi si dhe rasteve te paralajmerimt te besimit dhe bashkepunimit te shoqerive te ndryshme si dhe shoqerise.

5. Ju japi perkrahje organizuesve si dhe pjesemaresve te kesaje mbledhje komemo rative te ne New York te paralajmeruare me 13 Tetore te vitit 2012. te cilen e organizojne Boshnjaket dhe Shiptaret nga Plave Gusia te cilet jane pase ardhese te viktimave te cilat ne nje menyre rikujtojne viktimat dhe kane rrespekt per to.

6. Ju jepi perkrahje te forte pase ardhsve te viktimave si ne votrat e atdheut te tyre ashtu dhe ne diaspore, qe mos ti harrojne vitet qe kane pesure pase ardhesit e tyre per Shkake te Emrit dhe perkatesise Islame qe mos ti harrojne vatrat e tyre.

7. Besoj qe e kaluara nuk mund te ndryshohet, por si njerez pergjegjes,mund tend ikojne qe ta kemi ardhmerine ma te mire duke I kujtuare viktimat e duke ju luture Zotit te larte madherishem ati I qofshim fale qe t’ua jape xhenetin dhe familjeve te tyre Sabrin. I thiri te gjithe Muslimanet Boshnjak qe te bashkohen ne lufte kunder Perseritjes se gjenocidit ne popullin tone,do te thote cdo boshnjake musliman duhet te perkujdeset per muslimanin e dyte. Boshnjaket muslimane nuk guxojne t’ia lojne borxhet pase ardhesve te tyre te cilet pa tjeter duhet te paguajne me gjenocid.

8. I porosise fqinjet tane qe ne jemi per drejtesi si dhe realitet, paqe dhe pajtim qe Jeta e tolerance nuk ka alternative.

9. I therase njerez te lire dhe guximtare qe most e frigohen nga e drejta dhe most e Ikin nga e drejta dhe te gjithe se bashku te punojme per paqe;dhe pajtim me fat e kenaqesine e te gjithve.

10. E lexoj doven e zotit te larte madherishem qe familjeve. T’ia shtoje Sabrin qe keqe bersve t’u siguroje te drejten per denim,qe gjithe njerzimit me vullnet te lire T’ia dhuroje deshiren e forte per drejtesi paqe e pajtim. Amin.

VRH


  Dossier: Crnogorski genocid nad Bošnjacima i Albancima plavsko-gusinjskog kraja 1912 / 13. i 1919.
» SOTONSKI KRICI AMFILOHIJA RADOVIĆA
B.net | 07.08.2014 15:36
» SRČA ZEJTINA ZA CRNOGORSKI PATRIOTIZAM
Avdo Metjahić | 13.10.2013 00:22
» SLAVKO PEROVIĆU, NE PREKARDAŠUJ!
B.net | 19.08.2013 15:13
» VELIKI DAN ZA PLAV I GUSINJE 29.07.2013.GODINE
Dževat Musić | 01.08.2013 17:36
» STO RAMAZANA BEZ MEZARA
B.net | 19.07.2013 21:43
» GENERATOR GENOCIDA: GORSKI VIJENAC - ISTRAGA POTURICA
Dr. Šemsudin H. Hadrović | 17.03.2013 16:30
» POLITIKANSKA GARDA SILUJE ISTINU O GENOCIDU
Avdo Metjahić | 17.03.2013 16:16
» “DA SE VLASI NE DOSJETE”
Mirsad Kurgaš | 10.03.2013 11:11
» GENOCID I(LI) ZULUM?
Avdo Metjahić | 08.03.2013 11:24
» VAKAT GENOCIDA 1913
Dževat Musić | 05.03.2013 07:52
» POTPISAN UGOVOR ZA IZRADU DOKUMENTARNOG FILMA
Bošnjaci.Net | 04.03.2013 19:52
» NAKON STO GODINA DŽENAZA ZA ŽRTVE U PLAVU I GUSINJU
Anadolu Agency (AA) | 27.12.2012 13:46
» POSLUŠNOST I SLOBODA NE IDU ZAJEDNO
Avdo Metjahić | 04.12.2012 23:43
» STO TEŠKIH SANDŽAČKIH GODINA
Akademik Muhamed Filipović | 26.11.2012 20:11
» NJEGOŠEVI BOSANSKI CRNOGORSKI SRBI
Sead Zubanović | 17.11.2012 20:36
» POKOLJ U PEĆI I ĐAKOVICI
| 16.11.2012 20:31
» PLAVSKO GUSINJSKI DISTRIKT
Rasim Medunjanin | 09.11.2012 23:20
» ZABRANJENI "JUBILEJ"
| 08.11.2012 01:08
» (ZA)OKUPIRANI OSLOBODIOCIMA
Almir Mehonić | 04.11.2012 23:38
» NAKON 11 GENOCIDA, NEMAMO PRAVO NA ZABORAV!
Abidin Musić | 30.10.2012 23:44
» CRNOGORCI SU GENOCID PLANIRALI MNOGO RANIJE
Avdo Metjahić | 24.10.2012 04:05
» GUSINJE I PLAV DALEKO, A SAMI
Rizah Gruda | 11.10.2012 14:35
» SMRT ILI KRST
Mehmed Meša Delić | 08.10.2012 00:45
» ODRŽAN SASTANAK BKZ-A U NEW YORKU
Bošnjaci.Net | 13.02.2012 21:11

Ostali prilozi:
Ostali prilozi istog autora:
» SVI MORAMO BITI SREBRENICA
17. June 2024 19:20
Bosnjackakucabanner.jpg
Optuzujembann.jpg
Feljtonalijaizetbegovic.jpg
fastvee.gif
EnesTopalovic54.jpg
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Beharban.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
NjegosMilo.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif