Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Teme

BIJELOM POLJU JE POTREBNA BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
Autor: Mr. Nusret Balić
Objavljeno: 01. January 2014. 01:01:53


Koordinator Bošnjačke demokratske zajednice (BDZ) u Bijelom Polju i član Glavnog odbora stranke koji vodi sektor za nauku mr Nusret Balić, najavio je da će u tom gradu uskoro biti formiran opštinski Odbor te stranke. Bijelom Polju je neophodna jedna ovakva stranka, koja će na jedan adekvatan, transparentan, konzistentan i nesebičan način artikulisati interese Bošnjaka, a samim tim i poboljšati njihov položaj. Bošnjačka demokratska zajednica u Crnoj Gori je stranka čiji je cilj očuvanje prirodnog prava svakog čovjeka, a posebno očuvanje prava nacionalnog identiteta svih Bošnjaka, kao i drugih naroda, u svijetlu tradicionalnih, moralnih, duhovnih i univerzalnih vrijednosti, u političkom i privrednom ambijentu dostojnog čovjeka. Ova stranka je stranka centra sa uravnoteženim odnosom prema tradicionalnim vrijednostima, socijalnoj pravdi i slobodnom tržištu. Bošnjaci u Crnoj Gori su autohton narod sa punim pravom na ustavnu konstitutivnost, odnosno ravnopravnost sa svim narodima koji žive u Crnoj Gori. Bošnjaci u Crnoj Gori neće pristati da budu nacionalna manjina, jer za to imaju između ostalog dva razloga. Kao prvo, glasanjem za nezavisnost Crne Gore, Bošnjaci su odigrali krucijalnu ulogu u ostvarivanju suveriteta naše države, jer su u projekat nezavisnosti investirali svoju istoriju, kulturu, tradiciju, odnosno cjelokupni svoj identitet, a kao drugo, u našoj zemlji ne postoji većinska nacija, i ne vidimo razlog zašto bi Bošnjaci bili nacionalna manjina. To vam je isto kao kada pozovete komšiju da zajednički obrađujete zemlju, a kada dođe vrijeme žetve, vi sve plodove uzmete za sebe, ne cijeneći rad onih koji su zajedno sa vama mukotrpno radili. To, niti je humano, niti je korektno. Zato će se Bošnjačka demokratska zajednica zalagati za promjenu ustava, kao i za promjenu državnih simbola i himne.
Pomalo je sebično to, da su na zastavi Crne Gore istaknuti nacionalni i(li) vjerski simboli jedne vjere ili nacije, a Crna Gora se deklariše kao građanska, a uz to još i demokratska država. Mi Bošnjaci poštujemo sve vjere i nacije, kao i sve ono što te nacije njeguju, međutim, ovdje se radi o nacionalnom identitetu svih građana koji žive u Crnoj Gori. Stoga državne simbole Crne Gore nemožemo, niti želimo smatrati svojima, a pogotovo zbog toga što su pod tim simbolima izvršeni brojni zločini prema nedužnim Bošnjacima. Naš stav je da na zastavi budu ugrađeni i simboli naše nacije, ili pak da se na njoj nađu neki neutralni simboli, koji neće afirmisati nijednu naciju. To je sve stvar kompromisa koji se mora iznaći, kako bi sve nacije u Crnoj Gori ovu državu smatrale svojom domovinom.

Ono na šta će BDZ obratiti posebnu pažnju, jeste decentralizacija vlasti u skladu sa evropskim standardima iz oblasti lokalne uprave kao i regionalizacija Crne Gore, prema geografskim, historijskim i ekonomskim kriterijumima, jer je to uslov stabilnog privrednog i opštedruštvenog razvoja, ali i put otklanjanja i prevazilaženja posljedica destruktivne politike koja je kroz historiju vođenja prema pojedinim područjima i narodima, a naročito prema Bošnjacima i regiji Sandžak. Stoga će jedan od posebnih ciljeva naše stranke biti zalaganje za formiranje prekogranične regije Sandžak, a koja je potpisana još prije referenduma Crne Gore za njenu nezavisnost. Taj Sporazum se vješto krio od strane onih koji su ga potpisali, jer je formiranje Sandžaka kao prekogranične regije bio uslov da Bošnjaci glasaju za samostalnost Crne Gore. Stoga se Bošnjaci u Crnoj Gori osjećaju prevarenim, i sa punim pravom tražimo da se taj Sporazum realizuje. Sandžak kao prekogranična regija donijeće brojne benefite svim narodima koji žive na tom prostoru, počev od ekonomskih, kulturoloških, socijalnih, kao i bezbjedonosnih benefita. Ovo je jedna izuzetna prilika da se Sjeverni dio Crne Gore počne strateški razvijati, a koji je već duži niz godina u ekonoskom kolapsu. Za taj projekat imamo i podršku institucija Evropske unije, jer se EU zalaže za regionalizaciju, jer je to idealna prilika za razvoj nedovoljno razvijenih područja, odnosno

Nusret Balić, koordinator Bošnjačke demokratske zajednice (BDZ) u Bijelom Polju

Posebno me raduje aktiviranje mladih i visoko-obrazovanih Bošnjaka, koji ne žele biti ničije sluge, već koji žele slobodno živjeti i učestvovati u ambijentu u kojem se cijene ljudske vrijednosti, u ambijentu u kojem živi sloboda djelovanja, a kreativnost svakog čovjeka dolazi do izražaja, kao i ambijentu u kojem odiše timski rad i iskrena namjera da se pomogne svakom čovjeku.
regija. Bošnjačka demokratska zajednica se zalaže i za evropske i evroatlanske integracije, jer je to interes svih građana u Crnoj Gori. Učlanjenjem u evroatlanske strukture, Crna Gora ima dvostruke koristi. Prva korist jeste ta što se tim učlanjenjem obezbjeđuje mir i sigurnost za sve građane, odnosno države članice. Druga posebna korist jeste što se na taj način kreira siguran ambijent za inostrane investitore, jer investitori žele da investiraju samo tamo gdje vlada mir i sigurnost za njihovo efikasno i efektivno polosvanje. Učlanjenjem u Evropske strukture građani će imati koristi kroz slobodu kretanja kapitala, roba, usluga i rada, zatim sigurnost u uspješnu vladavinu prava koja predstavlja temelj za efikasno funkcionisanje svake države. U tom cilju i BDZ se zalaže za uspostavu i afirmaciju dobrih međuljudskih odnosa, jer su oni od strateškog značaja za Bošnjake i ostale narode. Bošnjačka demokratska zajednica će se zalagati i za reformu lokalne administracije, a u cilju efikasnijeg pristupanja Crne Gore u EU. S obzirom da se oko tri četvrtine propisa EU odnosi na lokalni nivo, potrebno je uložiti dodatne napore u jačanje i rast administrativnih kapaciteta, jer bez efikasne administracije na lokalnom nivou nema dinamičnih evropskih integracija naše zemlje u EU.

Naša stranka poseban fokus stavlja na očuvanje porodice, kao osnovne ćelije društva. Ona je temeljna ustanova svakog društva. Porodica predstavlja nezamjenljiv ambijent normalnog nastanka i uravnoteženog razvoja ljudskog bića. Mi se zalažemo za podršku svim programima koji teže promociji porodičnih vrijednosti, što će rezultirati osjećajem sreće i zadovoljstva među građanima, a što predstavlja pretpostavku za mentalne, moralne, duhovne i opštedruštvene stabilnosti. Žena je stub i garant zdravog opstanka ljudske vrste. Žena i muškarac su ravnopravni u međusobnom dopunjavanju i ostvarenjima svih životnih fenomena. Zbog toga je neophodno afirmisati prava žene, uz punu podršku njenom učešću u svim sferama društvenog života.

Pored navedenih programskih ciljeva Bošnjačka demokratska zajednica će se zalagati za uspostavu jedninstvene Islamske zajednice, jer je Islam temelj našeg identiteta, a Islamska zajednica stožer očuvanja tradicionalnih vrijednosti Bošnjaka. Mi vjerujemo da je jedinstvena Islamska zajednica od sudbinskog značaja za opstanak i afirmativnu budućnost svih Bošnjaka u svijetu. Zbog tih razloga Islamsku zajednicu u Crnoj Gori u budućnosti vidimo u sastavu Rijaseta Islamske zajednice BiH sa sjedištem u Sarajevu, a potpunu primjenu ustavnog principa odvojenosti vjerskih organizacija od države, smatramo civilizacijskim iskorakom u oslobađanju Islamske zajednice iz stega političkih i državnih struktura.

Evidentno je to, da su Bošnjaci nezadovoljni trenutnim statusom i odnosom vladajućih struktura prema njima. U prilogu tome ide i činjenica, da se već duže vremena pokušava oskrnaviti nacionalni identitet Bošnjaka kroz osporavanje imena Bošnjak, kao i raznim pokušajima njihove latentne asimilacije. Pored toga, tu su i razni pokušaji ugrožavanja prava koja im pripadaju, kao što su: zapošljavanje u institucijama sistema, povraćaj vakufske imovine, otkrivanje zločina počinjenih nad nedužnim civilima iz 90-ih godina, kao i izgradnja adekvatne saobraćajne infrastrukture u mjestima, a posebno u selima u kojima žive Bošnjaci, što za posljedicu ima iseljavanje Bošnjaka u zemljama Evropske unije. Kao koordinator BDZ-a za Bijelo Polje, izuzetno sam impresioniran nacionalnim buđenjem Bošnjaka, kao i njihovim entuzijazmom da se priključe našem pokretu. Takođe me raduje činjenica da za ovaj projekat imamo podršku većeg broja građanskih, kao i nacionalnih stranaka. To govori o ozbiljnosti našeg projekta, kao i naših ljudi koji se bore za ostvarivanje naših ciljeva. Ovaj zavidan odziv Bošnjaka je rezultat njihovog povjerenju u nas kao moralne, dostojanstvene i iskrene predstavnike koji će hrabro i ponosno stati u zaštitu prava i nacionalnog identiteta Bošnjaka, kao i svih drugih naroda i pojedinaca koji ne mogu naći pravdu na nekom drugom mjestu. Mi ne nudimo novac, niti bilo kakve druge materijalne benefite, već nudimo ideju za koju ćemo se čvrsto boriti primjenjujući sva raspoloživa demokratska sredstva, ne ugrožavajući, a pri tome poštujući prava svih naroda koji žive u Crnoj Gori.

Posebno me raduje aktiviranje mladih i visoko-obrazovanih Bošnjaka, koji ne žele biti ničije sluge, već koji žele slobodno živjeti i učestvovati u ambijentu u kojem se cijene ljudske vrijednosti, u ambijentu u kojem živi sloboda djelovanja, a kreativnost svakog čovjeka dolazi do izražaja, kao i ambijentu u kojem odiše timski rad i iskrena namjera da se pomogne svakom čovjeku.

U Bošnjačkoj demomkratskoj zajednici su dobro došli svi Bošnjaci koji dijele prethodno navedene vrijednosti, jer je Bošnjačka demokratska zajednica stranka moralnih, dostojanstvenih, hrabrih i ponosnih Bošnjaka.

Na kraju želim poručiti svima onima koji žele na bilo koji način nanijeti štetu identitetu i pravima Bošnjaka, kao i onih koji žele pokušati da nas dezintegrišu, da će Bošnjaci na svaki pokušaj njihovog ugrožavanja sopstvenog jedinstva, odgovoriti još većom homogenizacijom, piše u saopćenju koje je potpisao Nusret Balić, koordinator Bošnjačke demokratske zajednice (BDZ) u Bijelom Polju.Ostali prilozi:
» TEŠKO ONOM KOGA DODIK BRANI OD BOŠNJAKA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 14. July 2021 14:26
» IZLOŽBA O ENVERU MARIĆU SPOJILA UGLEDNE LIČNOSTI MOSTARA
Zlatko Serdarević | 28. June 2021 17:48
» OSVRT NA ZBIRKU KRATKIH PRIČA ,,INICIJALI” KEMALA MUSIĆA
Božidar Proročić | 23. June 2021 17:10
» OSVRT NA KNJIGU "SAVREMENA KNJIŽEVNOST AZERBEJDŽANA“
Božidar Proročić | 19. June 2021 15:12
» ZUMRETA, MUNIRA I KADA – BOSANSKE HEROINE SIMBOLI SU BORBE ZA BUDNU SAVJEST ČOVJEČNSTVA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 11. June 2021 12:34
» ŠEHIDISKOM KRVLJU NATOPLJENA ZEMLJA HRVATSKA
Ferhat Korajac | 04. June 2021 14:38
Ostali prilozi istog autora:
» GLASAJTE ZA BDZ I ZUKORLIĆA
23. April 2016 21:24
» DA LI IZ CRNE GORE IĆI U EGZIL?
15. February 2014 17:06
» ZLOUPOTREBA MINBERA
28. January 2014 21:20